Henkel nagradna igra – Henkel i Bosch vas nagrađuju u dm-u

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

Bosch perilica rublja
Nataša Kanaet, Split
Ana-Marija Tomljenović, Krk
Simica Veršić, Donja Lomnica
Ksenija Varović, Drnje
Lana Antunović, Zagreb

Bosch parna stanica
Vlado Grgić, Sveta Nedelja
Ruža Čondrić, Slavonski Brod
Tomislav Valečić, Zagreb
Eduard Kloss, Vinkovci
Ivana Mandić, Split
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Edita Radan, Dugopolje
Sanja Kozlović, Sisak
Melita Boltužić, Zadar
Teodor Gobo, Trget

Bosch univerzalna sjeckalica
Klara Smiljanić, Koprivnica
Sanja Dajić, Zagreb
Jadranka Tomić, Ivankovo
Andreja Lui, Zagreb
Vlatka Jagečić, Oroslavje
Biserka Punčec, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Ružica Raff, Osijek
Nada Bašić, Pula
Katarina Landeka Jaić, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Bosch vas nagrađuju u dm-u!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll i Silan.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 6. do 30. 6. 2019. na svim prodajnim mjestima dm-drogerie markt na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se istovremenom kupnjom proizvoda Persil, Perwoll i Silan na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu dm-drogerie markt u Republici Hrvatskoj (potrebno je kupiti najmanje jedan proizvod Persil, najmanje jedan proizvod Perwoll i najmanje jedan proizvod Silan na istom računu).

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/123/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 50.975,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Bosch perilica rublja WAT28661ME (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 10 x Bosch parna stanica TDS6080 (pojedinačna vrijednost 2.199,00 kuna*)
 • 10 x Bosch univerzalna sjeckalica MMR08R2 (pojedinačna vrijednost 249,00 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 1. 7. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 6. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/19-01/333
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 27. svibanj 2019.

Henkel nagradna igra – Igraj i osvoji vrijedne nagrade!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

Bosch perilica rublja
Andrijana Ćurdo, Zagreb
Jagoda Pukšec, Sesvete
Ivana Sabljić, Zagreb
Silvija Ivić, Koprivnica
Sanja Jergović, Zagreb

Bosch štapni mikser
Rajka Piskač, Zagreb
Krunoslav Miler, Zagreb
Ivana Polić, Dražice
Nives Jadrijev, Zadar
Petra Pužar, Zagreb
Danica Horvat, Sveta Marija
Dragica Crnčević, Split
Ana Blažević, Lukač
Domenika Pandžić, Slatine
Valter Žuljani, Lovran
Zdenka Kauf, Zagreb
Marijan Jelačić, Tuhelj
Ivan Tomić, Zagreb
Anita Ivanković, Osijek
Maja Bušić, Samobor
Igor Štajduhar, Zagreb
Željka Bakarić, Petrijevci
Marko Lučić, Višnjevac
Nevenka Vnuk, Vinkovci
Andrea Valić, Rijeka
Ivan Kuzmić, Kaštel Novi
Silvija Kutnaker, D. Miholjac
Andreja Mezak, Feričanci
Mirjana Dabac, Dugo Selo
Stipe Grubišić, Osijek
Juraj Talaja, Osijek
Marica Smukavić, Karlovac
Rajka Petrović, Račinovci
Nada Horvat, Virovitica
Domagoj Babić, Slavonski Brod
Mara Bočina, Split
Dunja Tomić, Zagreb
Suzana Dumbović Botički, Lučko
Milorad Kosutić, Koprivnica
Sanela Šimić Vojak, Požega
Lidija Crnički, Zaprešić
Ana-Marija Barkić, Podravske Sesvete
Ivana Sušanj, Zagreb
Gorana Medvidović, Osijek
Gordana Grabar, Varaždinske Toplice
Andrea Novaković, Drniš
Duje Peričić, Split
Azra Jenjić, Split
Luka Posavec, Petrijevci
Igor Baldassi, Brezovica
Tatjana Pejković, Višnjevac
Mirjana Bišćan, Duga Resa
Andreja Vlahović, Donja Stubica
Nevenka Strahija, Donji Kraljevec
Elizabeta Bušić, Županja

Henkel poklon paket
Mario Bratković, Zagreb
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
Slava Tudić, Podravske Sesvete
Matija Vincelj, Zagreb
Ana Zekanović, Ražanac
Marijana Marović, Pleternica
Dragica Katavić, Sibinj
Jagoda Kekić, Zagreb
Dragica Videk, Popovača
Marko Zorić, Split
Tihana Rabuzin, Novi Marof
Antun Bervida, Daruvar
Boris Ivčević, Markovac Našički
Milena Duplančić, Split
Sabina Beniković, Osijek
Ivica Benutić, Kaštel Stari
Jasna Martinčić, Zagreb
Matko Samardžija, Zagreb
Marija Pašalić, Sesvete
Petar Mrkonjić, Split
Danica Ercegović, Split
Vesna Mijaljević, Zadar
Božo Vlahović, Zagreb
Ivan Vakante, Slatine
Andreja Matak, Bjelovar
Ivana Horvatin, Novi Marof
Vesna Čubić, Split
Ivan Kopsch, Virovitica
Klaudija Šegota, Krnica
Dalibor Petir, Zagreb
Neda Violić, Dubrovnik
Mladen Surija, Split
Ivan Opačak, Slavonski Brod
Miroslav Jovanović, Split
Ružica Raff, Osijek
Ivana Sokolović, Zagreb
Antonija Šurić, Zagreb
Natalija Novak, Split
Maja Meštrović, Solin
Braco Bonić-Babić, Zagreb
Eduard Kloss, Vinkovci
Zora Šljivar, Sisak
Doroteja Bukovac, Delnice
Romana Igrec, Velika Gorica
Damir Štimac, Ogulin
Renato Žuti, Novi Marof
Arabela Novak-Đura, Čakovec
Mirela Češkić, Zagreb
Klaudija Đukić, Kotoriba

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

 

Pravila nagradne igre „Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Somat i Pur.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 31. 1. do 27. 2. 2019. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Somat ili Pur, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

 

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

 

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 47.524,50 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 50 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna*)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 121,59 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

 

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se 28. 2. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

 

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 27. 2. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Henkel nagradna igra – Persil, Silan i Pur vas nagrađuju

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

Bosch sušilica
Andreja Remar Vidrac, Varaždin
Tajana Cindrić, Ogulin

Bosch perilica rublja
Anela Vekić, Makarska
Ivana Sabljić, Zagreb

Bosch štapni mikser
Marija Prpić, Velika
Nikolina Udiljak, Split
Jasminka Carriero, Sesvete
Dijana Pribetić, Rijeka
Eduard Kloss, Vinkovci
Ruža Čondrić, Slavonski Brod
Ivana Radman, Split
Božo Vlahović, Zagreb
Franjo Mezak, Feričanci
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Livio Racane, Zagreb
Nikolina Dapas, Zagreb
Maja Kolenić, D. Vidovec
Andreja Novosel, Zagreb
Suzana Štrk, Osijek
Nina Mitrović, Zagreb
Ksenija Vincelj, Pregrada
Silvio Richter, Zagreb
Sergej Narančić, Vukovar
Andreja Matak, Bjelovar
Zoran Vajagić, Virovitica
Antonela Crvelin, Rijeka
Zlata Vinković, Županja
Tanja Talaja, Osijek
Renata Mesec, Ivanec
Marijana Ljubović, Dicmo
Tijana Bogdanović, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Ilija Barbarić, Osijek
Ante Panadić, Kaštel Kambelovac
Marijana Žinić, Sisak
Ljeposava Berić, Novska
Milan Harašić, Solin
Nevenka Strahija, Donji Kraljevec
Marija Zorić, Split
Masa Nekić, Sesvete
Maja Majer, Erdut
Jadranka Marušić, Solin
Marijana Kušić, Split
Dubravka Hamović, Pula

Henkel poklon paket
Ivana Radić, Bol
Nikola Crnić, Zagreb
Marijana Skender-Oreb, Solin
Dragan Budimir, Vinkovci
Miodrag Čakardić, Osijek
Marko Krajšić, Osijek
Emanuel Hladnić, Virje
Dubravka Mihelčić, Koprivnica
Branka Košutić, Koprivnica
Katarina Runjak, Virovitica
Savka Stefanova, Vukovar
Elvira Čubrić, Kastav
Svjetlana Buktenica, Solin
Valentina Hrman, Trnovec
Vesna Grgić, Čepin
Silvana Špoljarić, Goričan
Aleksandra Ernjes, Osijek
Ljubica Krstulović, Split
Milan Grgurić, Zagreb
Karolina Balija, Zabok
Dragica Jurić, Daruvar
Jelena Majić, Novo Čiče
Mara Mrkonjić, Split
Anica Žanetić, Zagreb
Mate Poljak, Zagreb
Stela Gabelić, Split
Martina Posavec, Petrijevci
Renata Matešić, Jastrebarsko
Vesna Kovačić, Zagreb
Ivana Lučić, Rovišće

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“) 

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Pur i Somat.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 30. 8. do 26. 9. 2018. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Pur ili Somat, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.223,70 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 2 x Bosch sušilica WTW85460BY (pojedinačna vrijednost 6.599,00 kuna)
 • 2 x Bosch perilica rublja WAT28660BY (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna)
 • 40 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna)
 • 30 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 115,59 kuna)

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 27. 9. 2018. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 26. 9. 2018. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Člnaka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

essence nagradna igra – essence i zabavu spoji i cool nagrade osvoji!

Objava dobitnika za glavno izvlačenje

2 karte + prijevoz za koncert Dua Lipa / Liam Gallagher / Kaleo, Sziget Festival
Budimpešta, 12.08.2018 + 2 CD-a Dua Lipa

Dunja Dujmović, Zagreb
Hana Foretić, Korčula
Lidija Valentić, Zagreb

Objava dobitnika za 6. krug

CD Dua Lipa
Clara Štimac, Rijeka
Lea Kordej, Zagreb
Tomislav Moržan, Josipovac
Iva Balen, Križevci
Ivana Vukman, Pirovac
Marjana Tehterle, Koprivnica
Toni Kosor, Split
Mateja Mikulčić, Čakovec
Aleksandra Ranilović, Bjelovar
Ivana Nakićen, Rijeka
Maja Bobek Ivanjko, Turčin
Maria Marton, Zagreb
Kristina Mihić, Gundinci
Jasna Martinčić, Zagreb
Matea Ozanić, Križevci
Branka Košutić, Koprivnica
Nadine Stoll Valjak, Zagreb
Ana Car, Crikvenica
Jelena Rajčić, Šibenik
Jasmina Certi, Zagreb

Objava dobitnika za 5. krug

essence beauty paket proizvoda
Sara Sedek, Koprivnica
Martina Bužonja, Maslenica
Kristina Kemešić, Vinkovci
Amalija Rozman, Zagreb
Nika Burcar, Rijeka
Tena Kopričanec, Koprivnica
Tamara Capek, Zagreb
Sonja Urisk, Vukovar
Tamara Franjević, Varaždinske Toplice
Gordana Penezić, Sisak
Milena Duplančić, Split
Eli Dorkin, Zadar
Petra Udiljak, Split
Zina Nicole Šimić, Zagreb
Iva Lopac Popović, Zagreb
Božica Jagušt, Zagreb
Marijana Perković, Dugo Selo
Ela Đirlić, Sesvete
Tea Jažić, Osijek
Sanela Hasanhodžić, Vodice

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Ivana Ugrin, Buzet
Bernarda Đođ, Ferdinandovac
Ana-Marija Tomljenović, Krk
Marina Lazar, Cestica
Marina Marković, Marijanci
Klara Smiljanić, Koprivnica
Suzana Pildek Klasiček, Hum na Sutli
Josip Belak, Zagreb
Jadranka Marušić, Solin
Jelena Mandić, Zagreb
Ružica Talavanić, Semeljci
Irena Sadiković, Zagreb
Vlatka Bertić, Daruvar
Antonija Krezić, Dugo Selo
Lea Dolores Piha, Zagreb
Marija Zorić, Split
Dragana Marina, Zadar
Tea Barbarić, Zaprešić
Jasmina Libovac, Zagreb
Tea Hojsak, Nuštar

Objava dobitnika za 4. krug

essence beauty paket proizvoda
Monika Višnjić, Čakovec
Maja Fak, Ravna Gora
Mara Mrkonjić, Split
Biljana Sertić, Zagreb
Antonija Bašić, Zadar
Jadranka Kolić, Zadar
Emilija Škvarić, Jastrebarsko
Ivana Senfner, Velika Gorica
Gordana Ibriks, Virovitica
Ksenija Beljan, Slavonski Brod
Lena Jakšić, Zadar
Antonella Predovan, Zadar
Karla Fiket, Zagreb
Dragana Pintar, Karlovac
Andrea Bukač, Zagreb

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Ana Milohanić, Rakalj
Blanka Grahovac Guberina, Zagreb
Ida Franjević, Sisak
Iva Bakočević, Zadar
Maja Kovačić, Novoselec
Klara Moslavac, Virovitica
Mirjana Svržnjak, Koprivnica
Jasmina Gujčić, Gajić
Danijela Frlan, Rijeka
Ankica Ercegović, Split
Iva Lilić, Ražanac
Martina Breški, Vinkovci
Sara Vešligaj, Velika Gorica
Kristina Matošić, Zadar
Mia Jerković, Solin
Tihana Perković, Dugo Selo
Janja Zdilar, Osijek
Maja Biondić Petričević, Zadar
Ana Surać, Sukošan
Sandra Bači, Koprivnica

Objava dobitnika za 3. krug

essence beauty paket proizvoda
Jelena Munjeković, Virovitica
Evelina Krpan Brgić, Pula
Lucija Čović, Zagreb
Mihaela Vuletić, Split
Gita Jančić, Žlebec Pušćanski
Minja Martić, Zagreb
Magdalena Lugarić, Hrvatska Kostajnica
Katarina Dominković, Zaton Veliki
Nikolina Tot, Slatina
Suzana Medved, Turčin
Marina Mihalinec, Brdovec
Carla Goluža, Đakovo
Ana Klarić, Pakoštane
Danijela Tupović, Osijek
Zdenka Lovrić, Vinkovci

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Klara Smiljanić, Koprivnica
Lidija Biočić, Zmijavci
Veronika Macanić, Čavle
Matea Vuković, Nova Gradiška
Paula Markić, Sesvetski Kraljevec
Đurđica Varvodić, Split
Tia Janeković, Koprivnica
Marcela Peruzović, Split
Anja Wertag, Labin
Rubina Rožić Turković, Sisak
Ivana Radman, Split
Petra Nera Racetin, Slatine
Lucija Kljaić, Šibenik
Jure Grubišić, Osijek
Milena Pašić, Zagreb
Jozefina Srpak, Zagreb
Ivana Čiček, Zagreb
Alisa Šehić, Zagreb
Martina Železnjak, Nedelišće
Mirela Hunjadi, Ivanovac

Objava dobitnika za 2. krug

essence beauty paket proizvoda
Aleksandra Krasnić, Zagreb
Vlatka Farina, Slavonski Brod
Ivana Bakota, Osijek
Tina Ivanišević Grabovac, Zagreb
Sanja Bazo, Split
Marija Bionda, Sisak
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Danijela Čavka, Split
Monika Sokolić, Čakovec
Iva Talaja, Osijek

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Daria Grgurić, Vrbovsko
Martina Mijatović, Vinkovci
Josipa Šutalo, Jakšić
Marija Jadrić Opačak, Trogir
Carla Radnić, Zagreb
Marko Perković, Dugo Selo
Ana Skorin Luketa, Brezovica
Sonja Bednjički, Lepoglava
Ina Orešić, Zagreb
Maja Tončinić, Zadar
Klara Širola, Kastav
Lea Antonije-Stamničar, Štrigova
Renata Pavlinovec, Čazma
Ivanka Stojanović, Cerna Šiškovci
Sara Istoković, Umag
Silvana Skender, Delnice
Nika Ražov, Zadar
Davorka Gašić, Trogir
Željka Baković, Varaždin
Irena Mihoci, Zaprešić

Objava dobitnika za 1. krug

essence beauty paket proizvoda
Vesna Jotić-Slunjski, Čakovec
Marija Bičanić, Sesvete
Marijana Ljubović, Dicmo
Tea Piškorec, Đurđevac
Anna Smažil, Divjake
Irena Kovačić, Zagreb
Mihaela Borši Čizmić, Split
Loris Anušić, Zagreb
Marija Buterin, Rijeka
Tara Kčira, Zagreb

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Petra Radić, Zagreb
Tanja Oto, Prelog
Ivanka Benutić, Kaštel Stari
Zoran Cestar, Varaždin
Mihaela Hubak, Zagreb
Andreja Matak, Bjelovar
Željka Bogdanović, Dalj
Sara Sedek, Koprivnica
Jasminka Bunčić, Belišće
Nataša Ivančić, Split
Olivera Pinter, Osijek
Jelena Kocur, Knin
Nives Bajić, Slatine
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Grejsi Cervar, Kanfanar
Kristina Pavlović, Vinkovci
Ivana Kuljiš, Zagreb
Stela Meškić, Valpovo
Iva Tijan, Rijeka
Ines Kristić, Osijek

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) VM2 Cosmetics d.o.o., Rudeška cesta 14, Zagreb, OIB 02736254142, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„essence i zabavu spoji i cool nagrade osvoji!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je VM2 Cosmetics d.o.o., Rudeška cesta 14, Zagreb, OIB 080964869. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. na prodajnim mjestima Bipe, dm-drogerie markta, KTC-a i Name u Republici Hrvatskoj.

Provodi se u 6 krugova:

 • 1. krug od 15. 6. do 26. 6. 2018.
 • 2. krug od 27. 6. do 3. 7. 2018.
 • 3. krug od 4. 7. do 10. 7. 2018.
 • 4. krug od 11. 7. do 17. 7. 2018.
 • 5. krug od 18. 7. do 24. 7. 2018.
 • 6. krug od 25. 7. do 31. 7. 2018.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda robne marke essence.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koja dva proizvoda na istom računu iz asortimana essence kozmetike na prodajnim mjestima Bipe, dm-drogerie markta, KTC-a ili Name.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: essence, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U svakom krugu izvlačenja svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu po krugu. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Glavne nagrade:

 • 3 x 2 karte + prijevoz za koncert Dua Lipa / Liam Gallagher / Kaleo, Sziget Festival Budimpešta, 12.08.2018 + 2 CD-a Dua Lipa, pojedinačne vrijednosti 2.176,00 kn

Ostale nagrade:

 • 9 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 235,80 kn
 • 11 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 200,10 kn
 • 20 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 194,20 kn
 • 30 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 198,10 kn
 • 100 x essence toaletna voda 50 ml, pojedinačne vrijednosti 58,90 kn
 • 20 x CD Dua Lipa, pojedinačne vrijednosti 99,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 28.548,30 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Raspored nagrada po krugovima je:

 • 1. krug: 10 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 2. krug: 10 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 3. krug: 15 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 4. krug: 15 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 5. krug: 20 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 6. krug: 20 x CD Dua Lipa

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 1. 8. 2018. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika po krugovima održat će se prema sljedećem rasporedu: 27. 6. 2018. za 1. krug, 4. 7. 2018. za 2. krug, 11. 7. 2018. za 3. krug, 18. 7. 2018. za 4. krug, 25. 7. 2018. za 5. krug i 1. 8. 2018. za 6. krug.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. U slučaju da je dobitnik jedne od glavnih nagrada maloljetna osoba, nagradu može iskoristiti uz prisustvo i suglasnost roditelja ili skrbnika.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/18-01/390

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Henkel nagradna igra – Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu“

Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom
Blaženka Mihalić Perman, Pula
Draženka Kuzminski, Bednja
Martina Peroš, Zagreb
Iris Vicković, Zadar

Bosch štapni mikser
Damir Štimac, Ogulin
Andreja Matak, Bjelovar
Milena Duplančić, Split
Andjelko Vrbanić, Velika Gorica
Katarina Biočić, Trpanj
Snježana Kralj, Zagreb
Đurđa Kolenić, Donji Vidovec
Dinko Prpić, Zagreb
Radmila Urbić, Zagreb
Mihaela Ćurdo, Zagreb
Vesna Opačak, Slavonski Brod
Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
Ivona Čančar, Krk
Marija Vučković, Zagreb
Marta Jurković Nemeš, Vinkovci
Lorena Čolaku, Novi Zagreb
Ivana Benković, Slatina
Stjepan Kotris, Osijek
Kristina Habjanec, Gornje Jesenje
Tihana Rabuzin, Novi Marof
Lidija Krnjeta, Viškovo
Slava Harjač, Ivanec
Denis Bruketa, Drivenik
Sofija Štefanac Klobučar, Dugo Selo
Vesna Peška, Split
David Smiljanić, Koprivnica
Ivan Strbad, Čakovec
Vlasta Bradara, Ivanic Grad
Jasna Bukvić, Lukač
Mirta Zvonar, Čepin
Ivan Paloš, Laslovo
Zlatica Sladarec, Dugo Selo
Marija Vrdoljak, Split
Katarina Ciganović, Ivanić Grad
Marija Čižmešija, Donja Dubrava
Katica Kmoniček, Antunovac
Sanja Žinić, Lekenik
Valentina Vukoje, Zagreb
Milica Biškup, Križevci
Sabina Sokač, Stubičke Toplice
Hrvoje Horvat, Kriz
Ivana Babić Čortan, Sv. Nedelja
Dalibor Kopričanec, Đurđevac
Novela Gagro, Zadar
Katarina Borojević, Preko
Damira Novaković, Drniš
Ivana Sakač, Sesvete
Radojka Herenda, Zadar
Natasa Bubanja, Solin
Sabina Beniković, Osijek

Henkel poklon paket
Mladen Surija, Split
Alisa Šehić, Zagreb
Zvjezdana Krčmar, Orehovica
Marko Lučić, Višnjevac
Marijana Meštrović, Pleternica
Marijana Ljubović, Dicmo
Jasenka Petruš, Bisag
Ivana Rukavina, Orahovica
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Vanja Kapitanović, Zagreb
Minja Mučić, Osijek
Ivana Šiklić, Zagreb
Darko Kulej, Virovitica
Matea Tariba, Rab
Slobodanka Jakelić, Osijek
Marko Lukačev, Topolje
Dora Draganić, Zagreb
Aleksandra Knežević, Osijek
Željka Knezić, Oroslavje
Vedrana Petrović-Holik, Osijek
Jelena Hudiček, D. Vidovec
Marija Matoković, Feričanci
Ana Kleković, Zagreb
Dragutin Sambolec, Petrijanec
Mario Mihelčić, Koprivnica
Aleksandra Tomeković, Popovača
Željka Ivanković, Zadar
Slavica Sertić, Đakovo
Nives Jadrijev, Zadar
Stella Gabelić, Split
Vlatka Novosel, Trnovec
Tomislav Moržan, Josipovac
Tanja Talaja, Osijek
Tomislav Luburić, Zagreb
Anita Banovac, Split
Matija Grabar, Varaždinske Toplice
Adriana Perman, Zagreb
Ljiljana Kero, Kaštel Gomilica
Dubravka Čemer, Koprivnica
Tena Kopričanec, Koprivnica
Boris Ivčević, Markovac Našički
Sanja Budić, Zagreb
Teodor Gobo, Trget
Martina Pavić, Oriovac
Alenka Gačić Pojatina, Zagreb
Milorad Košutić, Koprivnica
Dora Čubak-Valenta, Slavonski Brod
Luka Mihaljević, Erdut
Jadranka Tomić, Ivankovo
Nevenka Kraljević, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, K2r, Perwoll i Lovables.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 3. do 31. 3. 2018. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, K2r, Perwoll ili Lovables, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

 

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

 

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 43.469,96 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.599,99 kuna)
 • 50 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 219,00 kuna)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 202,40 kuna)

 

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se 3. 4. 2018. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

 

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 31. 3. 2018. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Člnaka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Zaštita osobnih podataka: Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik daje suglasnost da Priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač može u reklamne svrhe koristiti njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/18-01/96
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 16. veljača 2018.

Palmolive nagradna igra – Mali trenutak užitka

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Mali trenutak užitka“

Vikend paket za cijelu obitelj u Termama Tuhelj*
Rebeka Raff, Osijek

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Alert d.o.o., Ulica Petra Berislavića 20, Zagreb, OIB 69330146396, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

„Mali trenutak užitka“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Alert d.o.o., Ulica Petra Berislavića 20, Zagreb, OIB 69330146396 u ime tvrtke Colgate Palmolive Spa.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 16. veljače 2018. do 28. veljače 2018. u svim prodavaonicama trgovačkog lanca dm-drogerie markt d.o.o. (dalje u tekstu „dm“) na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Palmolive i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj dm prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti Palmolive gel za tuširanje ili kupku i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Adria, tvrtke Alert d.o.o., tvrtke New Level d.o.o., tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Vikend paket za cijelu obitelj u Termama Tuhelj*, vrijednosti 3.500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.500,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

* Vikend paket za cijelu obitelj u Termama Tuhelj uključuje:

 • Smještaj u Premium sobi
 • Bogati samoposlužni WELL doručak
 • Domaća večera sa širokim izborom zagorskih i nacionalnih specijaliteta, ponudom vitalne hrane te posebno pripremljenim jelima na front cooking-u uz savjete naših kuhara
 • Neograničeno kupanje u bazenima Vodenog planeta
 • Kupanje u Wellness centru Termalija u Termama Olimia
 • Neograničeno korištenje fitness-a
 • Ogrtač za bazen ili saunu u sobi
 • Animacijski WELL program
 • Noćno kupanje subotom
 • Gratis WI-FI u prostorijama hotela
 • Animacijski WELL program za djecu – aquafun s maskotom Tuhijem na bazenima, kreativne radionice, zabava u dječjoj igraonici
 • Termin putovanja je ograničen do kraja 2018. s potrebnom prethodnom prijavom odnosno provjerom dostupnosti smještaja u termama Tuhelj

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati 2. ožujka 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.level.hr i osobno putem podataka koji dostavljaju prilikom prijave na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Colgate nagradna igra – Colgate i dm vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Colgate i dm vas daruju za blagdane“

Stomatološki pregled po izboru dobitnika u vrijednosti do 2.500,00 kn
Tihana Matika, Višnjan
Iris Vicković, Zadar
Katarina Katavić, Našice
Jadranka Barić, Zagreb
Marijana Maričić, Zagreb
Mikail Gurguška, Lovran

Colgate poklon paket
Danijela Frlan, Rijeka
Diana Slivka, Zoljan
Branka Košutić, Koprivnica
Ana Zekanović, Ražanac
Štefica Svalina, Osijek
Marija Kotar, Zagreb
Nikolina Panadić, Kaštel Kambelovac
Nataša Tomić-Strelec, Varaždin
Mira Pošta, Drnje
Nives Jadrijev, Zadar

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Colgate i dm vas daruju za blagdane“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017. na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca dm na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Colgate i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj dm prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti dva Colgate proizvoda od kojih je jedan pasta za zube Colgate Advanced Whitening 75 ml ili Colgate Total Pro Gum Health 75 ml i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: COLGATE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 6 x stomatološki pregled po izboru dobitnika u vrijednosti do 2.500,00 kn
 • 10 x Colgate poklon paket u vrijednosti 500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati 2. siječnja 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/702
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 23. studenoga 2017.

Palmolive nagradna igra – Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane“

Bipa darovna kartica 500 kuna
24. 11. 2017. Žana Plažanin, Daruvar
25. 11. 2017. Nikolina Živković, Ostrovo
26. 11. 2017. Antonia Ozretić, Split
27. 11. 2017. Marica Špehar, Cerić-Nuštar
28. 11. 2017. Željka Strinić, Vukovar
29. 11. 2017. Danka Šiljković, Zagreb
30. 11. 2017. Slavica Sertić, Đakovo
1. 12. 2017. Boris Kovačić, Zagreb
2. 12. 2017. Višnja Mandić, Nova Bukovica
3. 12. 2017. Marina Ikić, Vukovar

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
1. krug: Maja Petak, Vrbovec

Bipa darovna kartica 500 kuna
4. 12. 2017. Jovanka Rašković, Knin
5. 12. 2017. Ivona Trtanj Šneler, Rijeka
6. 12. 2017. Tatjana Mrđenović, Osijek
7. 12. 2017. Martina Klanjčec Petričević, Kašina
8. 12. 2017. Jakov Radošević, Zagreb
9. 12. 2017. Željka Starčević, Osijek
10. 12. 2017. Antonija Čačković, Duga Resa

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
2. krug: Vesna Đili, Zadar

Bipa darovna kartica 500 kuna
11. 12. 2017. Hrvoje Beniković, Osijek
12. 12. 2017. Karolina Lučić, Karlovac
13. 12. 2017. Vedrana Petrovic-Holik, Osijek
14. 12. 2017. Đurđica Udovičić, Višnjevac
15. 12. 2017. Jasenka Vernik, Poreč
16. 12. 2017. Nikolina Udiljak, Split
17. 12. 2017. Štefica Svalina, Osijek

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
3. krug: Mario Mihelčić, Koprivnica

Bipa darovna kartica 500 kuna
18. 12. 2017. Krunoslav Vrdoljak, Osijek
19. 12. 2017. Vesna Posavec, Zagreb
20. 12. 2017. Iris Vukojević, Osijek
21. 12. 2017. Nikolina Šurlina, Rab
22. 12. 2017. Mirjana Milohanić, Rakalj
23. 12. 2017. Ankica Kuzminski, Bednja

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
4. krug: Snježana Stanša, Bjelovar

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 24. studenoga 2017. do 23. prosinca 2017. u svim Bipa prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Palmolive i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Bipa prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti Palmolive Božićni paket i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: BIPA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 30 x Bipa darovna kartica vrijednosti 500,00 kn
 • 4 x Bipa darovna kartica vrijednosti 1.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika za 30 Bipa darovnih kartica vrijednosti 500,00 kn održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 24. 11. do 3. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)

Izvlačenje dobitnika za 4 Bipa darovne kartice vrijednosti 1.000,00 kn održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 24. 11. do 3. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017. (1 dobitnik)

Izvlačenja dobitnika će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/669
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 14. studenoga 2017.

Palmolive nagradna igra – Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane“

Konzum darovna kartica vrijednosti 500 kn
1. krug
Vinko Udiljak, Split
Darija Gorički, Sisak
Elvira Deriš, Zagreb
Dragana Pintar, Karlovac
Emanuel Hladnić, Virje
Mirjana Tuđa, Zabok
Tanja Talaja, Osijek
Leon Krizmanić, Čazma
Minka Capek, Koprivnica
Dragica Branilović, Nedelišće

2. krug
Marko Meštrović, Pleternica
Danijela Čavka, Split
Jasenka Mačak, Zagreb
Danijela Jarčević, Antunovac
Ivana Sandrić, Betina
Darko Tudić, Podravske Sesvete
Antonio Vincelj, Pregrada
Branka Zakošek Mudrinić, Zagreb
Lenka Turić, Vrgorac
Nikolina Mihić, Osijek

3. krug
Ljiljana Ladišić, Osijek
Danijela Zaloker, Pojatno
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Danijel Krezić, Dugo Selo
Anica Gundelj, Aljmaš
Blaženka Krajšić, Osijek
Tomislav Šimunović, Slavonski Brod
Marijana Perković, Dugo Selo
Kristina Grgić, Osijek
Mirjana Ribić, Osijek

4. krug
Nevenka Vincelj, Đurmanec
Emilija Vukelić, Krk
Mirjana Narančić, Vukovar
Kristina Habjanec, Gornje Jesenje
Milena Duplanić, Split
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Ana Mikić, Okučani
Ana Mihelić, Poreč
Goran Crvelin, Rijeka
Slađana Đurašević, Koprivnica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 23. studenoga 2017. do 23. prosinca 2017. na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Palmolive i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Konzum prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti Palmolive Božićni paket i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 40 x Konzum darovna kartica vrijednosti 500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 23. 11. do 3. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017. (10 dobitnika)

Izvlačenja dobitnika će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/17-01/668
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 14. studenoga 2017.