Pringles nagradna igra – Brko poklanja

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Brko poklanja

Playstation 5
Klaudijo Srića, Kukuljanovo
Matej Šimović, Zagreb
Dajana Kopjar, Osijek
Mario Brkić, Zagreb
Andro Šimičić, Zagreb

Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
Josip Benutić, Kaštel Stari
Damir Vošten, Fažana
Radmila Jurković, Sisak
Biserka Rihtarić, Lobor
Mladen Habunek, Radovan
Marijana Radas, Zagreb
Matej Kužić, Zagreb
Ivana Babić, Zagreb
Mirela Češkić, Zagreb
Zorka Zekanović, Ražanac

Pringles poklon paket
Bosiljka Andrijolić, Split
Marijana Ljubović, Dicmo
Agnes Sarić, Zagreb
Branka Košutić, Koprivnica
Danijel Rakarić, Topusko
Miodrag Čakardić, Osijek
Filip Balenović, Zagreb
Matej Čupić, Zagreb
Tihana Ivančić, Rab
Nives Bajić, Slatine
Lucija Marijanović, Split
Helena Kokan, Bjelovar
Marija Purgar, Osijek
Branko Racetin, Slatine
Mirjana Radišić, Zagreb
Anđela Antunović, Zagreb
Marina Preteni, Split
Ana Karas, Zagreb
Andreja Mezak, Feričanci
Borislav Hrgarek, Maruševec
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Ivana Burazin, Osijek
Ivan Petrić, Garešnica
Dejan Grobenski, Zagreb
Tea Bilić-Prcić, Kaštel Sućurac
Goran Tomurad, Turčin
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Marko Bralić, Kaštel Lukšić
Marko Zorić, Split
Marija Grubišić, Zagreb
Maja Haoui, Jakovlje
Asija Omeragić, Zagreb
Ivana Đana, Pula
Lorena Risek, Pregrada
Dina Horvat, Sesvete
Kristina Čuljak, Zaprešić
Martina Bašćevan, Zagreb
Petar Udovičić, Rovinj
Vesna Tolić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Marijana Blažanović, Zagreb
Davor Obrubić, Zagreb
Zoran Horvatić, Lopatinec
Ivana Kuna, Zaprešić
Iva Kovačević, Zagreb
Dunja Gregurec, Zagreb
Mirjana Fegeš, Zagreb
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Antonio Talaja, Osijek
Ivana Grilec, Pregrada

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Brko poklanja“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 11. 2020. do 15. 12. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Pringles i unapređenja prodaje.

Članak 3. Proizvodi i pakiranja koji sudjeluju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupnjom bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Broj računa je potrebno prijaviti slanjem SMS-a sadržaja: PRINGLES, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Orbico d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 5 x Playstation 5, pojedinačne vrijednosti 3.763,48 kuna
 • 10 x Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
 • 50 x Pringles poklon paket, pojedinačne vrijednosti 38,44 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.739,40 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će 16. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Joseph Manner – Opremi kuhinju s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Opremi kuhinju s Mannerom!

SMEG hladnjak
Valentina Hajdinjak Banek, Koprivnica

SMEG kuhalo za vodu
Tatjana Pejković, Višnjevac
Vesna Kovačić, Zagreb
Vesna Juričev Martinčev, Vodice
Mateja Čizmić, Sisak
Ivan Pleić, Koprivnica
Krešimir Jedvaj, Bestovje
Lidija Patajac, Samobor
Valentina Miško, Križevci
Petar Kavelj, Split
Ana Binički, Gospić

Manner šalica
Denis Filipović, Osijek
Silvija Kosec, Prelog
Marina Jurlina, Koprivnica
Ela Galzina, Zadar
Josipa Majsec, Sv. Križ Začretje
Valentina Mučnjak, Kloštar Ivanić
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Filip Đurinić, Zagreb
Ivan Grančić, Split
Blaženka Mihalić Perman, Pula
Ante Jolić, Klinča Selo
Marija Magdalena Kunst, Samobor
Krunoslava Kregar, Zagreb
Sanja Mandić Vučinić, Zadar
Lucija Marijanović, Split
Dolores Šebalj, Duga Resa
Ema Barkić, Podravske Sesvete
Iva Karaljević, Našice
Robert Brajković, Nova Gradiška
Romina Mišak, Trnovec Bartolovečki
Katica Čagljević, Sesvete
Petra Ćorić, Đakovo
Marko Buktenica, Split
Marija Besednik, Karlovac
Ksenija Čovo, Rijeka
Żeljka Đurkan, Koprivnica
Marijana Habijan, Varaždin
Andreja Srednoselec, Klenovnik
Danijela Zaloker, Zaprešić
Mirko Nižetić, Zagreb
Lidija Škoda, Antunovac
Zoran Poturica, Jakovlje
Marijana Stupar, Zagreb
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Marija Bervida, Daruvar
Gorana Dujić, Kastel Štafilić
Damir Mušanović, Dugo Selo
Vesna Posavec, Zagreb
Milivoj Klen, Varaždin
Carmen Jurić, Karlovac
Drago Vidović, Čepin
Tanja Talaja, Osijek
Mira Falasta, Osijek
Mirjana Galić, Zagreb
Iva Grdiša, Jastrebarsko
Krunoslava Bilić, Zagreb
Marijana Ljubović, Dicmo
Sanja Vučetić, Split
Ana Petričko, Bestovje
Katarina Varez, Dubrovnik
Tatjana Jergović Kukrika, Pitomača
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Tea Ružić, Zaprešić
Anja Blažina Boljević, Samobor
Mario Ptičar, Osijek
Ivan Vincelj, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Ivana Kleković, Bribir
Mirjana Okić, Prelog
Marina Jurić, Zagreb
Dragica Crnčević, Split
Jadranko Pavlinić, Zagreb
Hrvoje Skorak, Ivanec
Marino Lakotić, Tribalj
Bojana Novoselec, Varaždin
Ivana Lacković, Zagreb
Igor Andračić, Osijek
Irena Benutić, Kaštel Stari
Ana Bilić, Zagreb
Danijel Glavač, Dugo Selo
Marcela Filipi (Peroš), Zagreb
Patajac Štefica, Zagreb
Sanja Špehar, Karlovac
Ana Pavić, Županja
Marko Rimac, Zagreb
Petra Kvesić, Zagreb
Dunja Narančić, Nova Gradiška
Stjepan Tratnjak, Čakovec
Draga Hrgarek, Maruševec
Saša Đukić, Velika Gorica
Marina Kalaica, Solin
Marko Dujmović, Karlovac
Rajka Ivanko, Ivankovo
Tomislav Valečić, Zagreb
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Domagoj Kopričanec, Koprivnica
Ivana Štiglić, Brckovljani
Mirko Petak, Vrbovec
Eduard Kloss, Vinkovci
Nataša Inić Pavić, Čepin
Nikola Rašković, Knin
Silvija Vargović, Virovitica
Petar Udovičić, Rovinj
Koraljka Koncul, Zagreb
Danijela Mišar, Bedekovčina
Suzana Starčević, Rijeka
Enio Gobo, Pula
Josipa Broz Boroja, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Suzana Berač, Čakovec

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Opremi kuhinju s Mannerom!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. 11. 2020. do 2. 12. 2020. na Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu (sudjelovanje je moguće ostvariti samo na Konzum prodajnim mjestima koja u ponudi imaju Manner proizvode).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x SMEG hladnjak vrijednosti 12.706,00 kuna
 • 10 x SMEG kuhalo za vodu, pojedinačne vrijednosti 1.300,00 kuna
 • 100 x Manner šalica, pojedinačne vrijednosti 35,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 29.206,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 3. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Henkel i Konzum vas nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Henkel i Konzum vas nagrađuju!

Konzum bon vrijednosti 1.000 kuna
Ivan Kulišić, Županja
Ivana Mijatović, Koprivnica
Lea Šef Kelbl, Koprivnica
Martina Šantalab, Varaždin
Marjan Horvat, Sveta Marija

Konzum bon vrijednosti 200 kuna
Dubravka Gavrić, Slavonski Brod
Lidija Meljnjak, Vidovec
Ljiljana Đurica, Zagreb
Mario Cvitak, Karlovac
Bibijana Šepčić, Rijeka
Marija Purgar, Osijek
Asija Omeragić, Zagreb
Marija Bodac, Solin
Ivan Kundakčić, Osijek
Stevica Bogi, Antunovac
Nada Horvat, Virovitica
Franjo Čižmešija, Donja Dubrava
Biljana Rajki, Bestovje
Mara Mrkonjić, Split
Miona Jakelić, Šibenik
Edita Radan, Dugopolje
Sandra Loknar, Zagreb
Renata Kranjčec, Zagreb
Antonia Pleić, Koprivnica
Renata Vrbos, Virovitica
Blaženka Žitković, Samobor
Anica Mirosavljević, Zagreb
Jagoda Kekić, Zagreb
Maja Jeršek, Josipovac
Maja Blažotinec, Đelekovec
Irena Iličić, Lukač
Siniša Kruljac, Zagreb
Marijana Ljubović, Dicmo
Amathea Nadinić, Zagreb
Jelena Bleiziffer, Zagreb
Marko Gašparac, Sesvetski Kraljevec
Mirjana Pavić, Sinj
Renato Smolić, Kaštel Lukšić
Nikolina Udiljak, Split
Renata Pavlinovec, Čazma
Vlatka Bertić, Daruvar
Sanja Družić, Ogulin
Katarina Varez, Dubrovnik
Mirela Jelić, Velika Gorica
Andreja Matak, Bjelovar
Terezija Nikolić, Osijek
Ante Matić, Velika Gorica
Iva Škarica, Ivankovo
Elvira Deriš, Zagreb
Marija Krznarić, Nova Gradiška
Mirela Češkić, Zagreb
Ines Zeljko, Varaždin
Marija Vinković, Osijek
Dragica Jurić, Daruvar
Josip Benutić, Kaštel Stari

Henkel poklon paket
Kata Grgić, Kutina
Zorica Tumpić, Virovitica
Ivan Žinić, Sisak
Željan Arnerić, Postira
Milivoj Mitrović, Zagreb
Anka Lukić, Biograd Na Moru
Lana Gugić, Jalkovec
Emilija Cvelber, Koprivnica
Sandra Puhalo, Sveta Nedelja
Tomica Strahija, Donji Kraljevec
Romina Janečić, Slatina
Anita Bronić, Zagreb
Franjo Marković, Koprivnica
Jadranka Stipčević, Split
Adriana Matešić, Ogulin
Anđelka Popović, Darda
Ivan Cesarec, Križ
Tanja Brezovečki, Virovitica
Minja Mučić, Osijek
Mirjana Bišćan, Duga Resa
Maja Arbanas, Karlovac
Renata Tuđan, Trnovec
Željko Podsednik, Daruvar
Anita Borošak, Zagreb
Ivana Rukavina, Orahovica
Ivana Horvatin, Novi Marof
Marija Svedružić, Radoboj
Damir Šimac, Sinj
Marin Hrkać, Zagreb
Aleksandar Varga, Vrbovec
Nataša Bubanja, Solin
Dalibor Klobučar, Glina
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Saša Šoše, Sesvete
Tanja Plavšić, Zagreb
Miljenka Zaradić, Osijek
Marija Matulić, Kotoriba
Ivan Jurin, Zagreb
Andreja Vlahović, Donja Stubica
Ksenija Vincelj, Pregrada
Jasenka Petruš, Bisag
Vesna Marković-Jerinić, Sisak
Sanja Galiot, Knin
Katarina Plevnik, Karlovac
Danijela Paštrović, Zadar
Zdravka Mikec, Koprivnički Bregi
Nives Jadrijev, Zadar
Šime Matešić, Rijeka
Helena Lovrić Grahovac, Zagreb
Simonetta Cosi Wilhelm, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Konzum vas nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 10. 9. do 7. 10. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 20.000,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Konzum bon vrijednosti 1.000,00 kuna
 • 50 x Konzum bon vrijednosti 200,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 8. 10. 2020. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 7. 10. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

Paloma nagradna igra – Paloma nagrađuje u Konzumu

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Paloma nagrađuje u Konzumu

Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
Andreja Ilijević, Zagreb

Električni romobil Xiaomi 1S
Ivana Žulj, Rovinj
Jadranka Janković, Zagreb
Zdenka Hrabar, Zagreb

Konzum bon vrijednosti 500 kuna
Josip Rožman, Zagreb
Dijana Stefanović, Pregrada
Anela Galić, Split
Vlasta Marijašević, Ivanić Grad
Ivana Karlović, Donja Lomnica
Dalibor Klobučar, Glina
Slavica Jurić, Sesvetski Kraljevec
Elvis Kirin, Zagreb
Ivana Viduka Tesla, Sesvete
Andrijana Ledenko Zubčić, Zadar
Šime Gazić, Zagreb
Josip Fabijan, Slavonski Brod
Vesna Ključarić, Zagreb
Ana Savić, Split
Vlasta Šućur, Zagreb
Snježana Novotny, Turčin
Gloria Makar, Zagreb
Ivana Benković, Slatina
Aldo Topić, Zagreb
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Adriana Stanivuk, Zagreb
Zvjezdana Grubić, Kutina
Slavica Luburić, Zagreb
Josip Benković, Sopje
Galina Galović, Split
Damir Mandić, Split
Brankica Poznanović, Borovo
Antonija Milković, Gospić
Jasna Vrbanić, Hercegovac
Bosiljko Zdilar, Osijek
Marina Perić, Zadar
Mladen Čižmešija, Donja Dubrava
Silvia Premerl, Zagreb
Spomenka Klobučarić, Sesvete
Blaženka Brač, Osijek
Lucija Kolega, Zadar
Deana Vajzović, Zagreb
Biljana Baranašić, Zagreb
Elvira Deriš, Zagreb
Mateja Jančijev, Đurđevac
Marina Ninković, Zagreb
Drago Matak, Bjelovar
Ljubica Krstulović, Split
Almida Krnić, Šibenik
Iva Holek, Koprivnica
Ivan Cesarec, Križ
Lidija Horvat, Hum Na Sutli
Marko Dujmović, Karlovac
Dalibor Petir, Zagreb
Radmila Jurković, Sisak

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Paloma nagrađuje u Konzumu“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, Slovenija.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 3. 9. 2020. do 7. 10. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Paloma i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Paloma Deluxe ili Deluxe Sensitive toaletnog papira (pakiranja od 10 ili 16 rola).

Za sudjelovanje u nagradnoj potrebno je poslati SMS-a sadržaja: PALOMA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
 • 3 x Električni romobil Xiaomi 1S vrijednosti 3.599,00 kuna
 • 50 x Konzum bon vrijednosti 500,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 65.797,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će 8. 10. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je izvučena prvi put.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Paloma d.d., 2214 Sladki Vrh, Slovenija. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 30 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika podijelit će se s društvom TIM 360 d.o.o., Crnatkova 14a, 10000 Zagreb, OIB 24285682401 u svrhu preuzimanja ili dostave nagrada. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/351
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 20. kolovoza 2020.

Palmolive nagradna igra – U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

Apple iPhone 11 64GB Black
Ivan Jurčić, Srinjine

Dron DJI Mavic Mini
Boženko Jović, Osijek

XIAOMI Mi električni romobil M365
Milka Rakarić, Topusko

Palmolive Men poklon paket
Marijana Ljubovic, Dicmo
Hrvoje Horvat, Zagreb
Dominik Knežević, Belišće
Filip Đurinić, Zagreb
Martin Žarić, Dugo Selo
Zoran Felendeš, Zagreb
Martina Čolig, Rakovec
Hrvoje Oršolić, Karlovac
Marko Buktenica, Split
Ivijan Svržnjak, Koprivnica

 

U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Palmolive.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 05.08. do 06.09.2020. na svim BIPA prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva (2) Palmolive Men gela za tuširanje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem BIPA prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Palmolive, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 12.936,02 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1x Apple iPhone 11 64GB Black (pojedinačna vrijednost 6.299,00 kuna*)
 • 1x Dron DJI Mavic Mini (pojedinačna vrijednost 2.988,02 kuna*)
 • 1x XIAOMI Mi električni romobil M365 (pojedinačna vrijednost 2.999,00 kuna*)
 • 10x Palmolive Men poklon paket (pojedinačna vrijednost 65,00kn*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 10.09.2020. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 06.09.2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

LION Consulting d.o.o.
Vrapčanska putina 5B
10090 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/293
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 17. srpnja 2020.

Joseph Manner – Uživaj u ljetu s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Pony bicikl
Ana Prebeg, Zagreb
Borislava Renko, Zagreb
Jadranka Sopta, Osijek
Romina Janečić, Slatina
Ana Blažević Simić, Zagreb

Manner ležaljka za plažu
Ana Pavić, Osijek
Monika Lanšćak, Virovitica
Zdravka Kuzminović, Bjelovar
Ena Španić, Karlovac
Marija Purgar, Osijek
Ivana Šalinović, Tučepi
Zorica Barišić, Osijek
Katica Grabar, Našice
Ena Milih, Kastav
Ana Bukvić, Šibenik
Dino Dumančić, Osijek
Antun Bervida, Daruvar
Ana Pavić, Županja
Ivana Baričević, Zagreb
Filip Đurinić, Zagreb
Michaela Horvat, Podgorač
Dražen Botica, Kraljevica
Josipa Radić, Mlini
Željko Čigir, Zagreb
Zvonimir Dorčić, Zadar
Petra Krupljanin, Dugo Selo
Lidija Škoda, Antunovac
Marko Bartolić, Zagreb
Radmila Krajnović, Dugo Selo
Mara Mrkonjić, Split
Anita Bujdo, Garesnica
Dubravko Bartulac, Bizovac
Miroslav Jovanović, Split
Dario Rajković, Velika Mlaka
Andreja Gojčeta, Zagreb
Predrag Vučetić, Žirje
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Andreja Dorić, Osijek
Marijan Majić, Imotski
Branka Košutić, Koprivnica
Sanja Vučurević, Mali Lošinj
Dino Zamečnik, Sarvaš
Petra Mihalić, Pojatno
Damir Žižanović, Osijek
Tina Ivanišević Grabovac, Zagreb
Igor Butorac, Zagreb
Ljiljana Josipović, Djurdjevac
Ivana Petrak, Vrbovec
Ivana Čičak, Ivanić Grad
Nedjeljka Jelača, Split
Marija Vučković, Zagreb
Suzana Dimovski, Zagreb
Borna Vidaković, Osijek
Vesna Piskač, Novigrad Podravski
Snježana Stanša, Bjelovar

Manner japanke
Gordan Penić, Glina
Sandra Burić Matas, Vranjic
Iva Palinić Krečak, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Dragica Crnčević, Split
Mirjana Gašparović, Zagreb
Igor Štajduhar, Zagreb
Jadranka Strbad, Privlaka Dalmatinska
Matija Vincelj, Zagreb
Daša Berić, Zagreb
Zrinka Blažek, Sesvete
Ljubica Krstulović, Split
Gordana Kovačić, Baška
Žana Prišć, Zagreb
Christian Andrić, Pula
Danica Ercegović, Split
Tatjana Ercegović, Rogoznica
Željka Vuletić, Erdut
Mladen Strahija, Prelog
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Lučić, Višnjevac
Antonija Rujer, Zagreb
Zlatko Posavec, Novigrad Podravski
Lana Marković, Koprivnica
Biserka Roksandić, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Lena Novak-Đura, Čakovec
Endrina Čolaku, Zagreb
Marijana Romić, Veliko Polje
Maro Tudić, Zagreb
Davorko Vrus, Karlovac
Andreja Stepinac, Krašić
Livio Racane, Zagreb
Nino Šantek, Zagreb
Irena Ipša, Varaždin
Darko Hadviger, Zagreb
Dubravka Štokić, Zagreb
Milan Harašić, Solin
Zdenka Gerber, Osijek
Biserka Skender, Vrsar
Jasna Hladnić, Virje
Mlaen Vrančić Lež, Zabok
Ivan Vakante, Slatine
Jelena Krbot, Novi Marof
Irena Vičević, Bjelovar
Vedran Habuš, Zagreb
Narcisa Košutić – Smiljanić, Koprivnica
Nada Zebić, Osijek
Sonja Orbanić, Pula
Katica Vidaković, Osijek
Mihael Mikšić, Karlovac
Vladimir Škrinjar, Koprivnica
Marija Trčak, Zagreb
Orjana Kojanec, Kastav
Marijana Ljubović, Dicmo
Vedrana Buktenica, Split
Fran Simičić, Zagreb
Natalija Zdilar, Osijek
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Mario Kolonić, Zagreb
Anja Mihalković, Čakovec
Jurica Puškar, Zagreb
Zlatica Gale, Osijek
Jakov Zekanović, Ražanac
Marijana Žinić, Sisak
Marija Rinkovec, Zagreb
Slavica Wacker, Mali Lošinj
Mirjana Cesarec, Zagreb
Sanja Ptičar, Osijek
Luka Buković, Zagreb
Verica Gorišek, Samobor
Silvija Milčić, Zaprešić
Petra Buhin, Zagreb
Ksenija Šupe Vukadinović, Zagreb
Jagoda Žižak, Kastel Lukšić
Tanja Pinojtić, Zagreb
Lana Drenški, Zagreb
Marica Špehar, Cerić-Nuštar
Dominik Lončarić, Dugo Selo
Marta Jembrih, Zaprešić
Dijana Čačić Komadina, Mali Lošinj
Bosiljka Andrijolić, Split
Anita Grubišić, Split
Sanja Gugić, Split
Valentina Hadaš, Zagreb
Darko Habulin, Zagreb
Ksenija Priselec, Rijeka
Radojka Perković, Pula
Sara Ursić, Promajna
Anto Anušić, Zagreb
Ivanka Ivas, Zagreb
Tomica Strahija, Donji Kraljevec
Nada Kurbalija, Osijek
Amanda Nonveiller-Kovač, Našice
Andreja Matak, Bjelovar
Lina Šojat, Zagreb
Ivana Zorić Marić, Briješće
Đuro Đuranec, Dugo Selo
Ljeposava Berić, Novska
Danica Blažinčić, Osijek

 
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 4. 6. 2020. do 30. 6. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 5 x Pony bicikl vrijednosti 2.280,00 kuna
 • 50 x Manner ležaljka za plažu, pojedinačne vrijednosti 190,00 kuna
 • 100 x Manner japanke, pojedinačne vrijednosti 15,20 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 22.420,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 1. 7. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Ajax nagradna igra – Ajax za čisti dom!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Ajax za čisti dom!“

iRobot Roomba 675 robotski usisivač
Igor Šikac, Sveta Nedelja
Kornelija Bratuša, Zagreb
Damira Novaković, Drniš
Tihana Perković, Dugo Selo
Roko Šćepanović, Split
Iva Škarica, Ivankovo
Gordana Pintar, Karlovac

Ajax poklon paket
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Enio Gobo, Pula
Marijana Vidošić, Nova Gradiška
Emanuel Hladnić, Virje
Dunja Narančić, Nova Gradiška
Dubravka Prvonožac, Bjelovar
Anita Borošak, Zagreb
Lidija Biočić, Zmijavci
Alija Omeragić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split

 

NAGRADNA IGRA: AJAX ZA ČISTI DOM! Osvoji 7x Roomba i 10x Ajax poklon paket proizvoda za čišćenje!

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „AJAX ZA ČISTI DOM!“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Ajax.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 02.04. do 30.04.2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva (2) Ajax proizvoda za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „AJAX, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Ajax, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 17.124,20 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 7x iRobot Roomba 675 robotski usisivač (pojedinačna vrijednost 1.799,00 kuna*)
 • 10 x Ajax poklon paket (pojedinačna vrijednost 452,82 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 05.05.2020. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 04. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

Bosch perilica rublja
Mirjana Čičić, Osijek
Martina Vuksan, Križ
Amelija Kekić, Zagreb
Jasmina Gašparović, Osijek

Bosch štapni mikser
Davorin Dušek, Zagreb
Mirjana Šutalo Vulić, Našice
Ivana Kužatko, Antunovac
Ivana Sabljić, Zagreb
Željko Kloss, Vinkovci
Marijana Žinić, Sisak
Milan Krmpotić, Senj
Petar Balabanić, Zagreb
Sanja Radman, Koprivnica
Dragutin Apfenthaler, Jakovlje
Dušanka Novak, Strahoninec
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Tea Bilić Prcić, Kaštel Sućurac
Dragutin Vedriš, Daruvar
Neda Violić, Dubrovnik
Danijela Jurišić, Zagreb
Tomislav Valečić, Zagreb
Sanja Kruljac, Zagreb
Terezija Matekalo, Slavonski Brod
Blanka Kundakčić, Osijek
Nada Meštrović, Pleternica
Nađa Rahimović, Rijeka
Vlatka Ivančević, Split
Stjepan Jurišić, Zagreb
Gabriela Hodak, Zagreb
Andrija Ivanković, Osijek
Kruno Zamečnik, Sarvaš
Dražen Janković, Bjelovar
Jadranka Posavec, Turčin
Alen Lončarek, Koprivnica

Henkel poklon paket
Andreja Plavetić, Karlovac
Marija Boban, Krivodol
Nina Mitrović, Zagreb
Manuela Lenić, Bošnjaci
Melita Resman Marković, Čakovec
Marijana Vidošić, Nova Gradiška
Alija Omeragić, Zagreb
Mirjana Kovačić, Zagreb
Zdenko Friedrich, Ernestinovo
Dubravka Trifunović, Crikvenica
Ružica Fumić, Sesvete
Tatjana Puž, Virovitica
Antonio Talaja, Osijek
Josip Benković, Sopje
Stefanija Bahun, Petrijanec
Valentina Malešević, Rijeka
Gordana Šimić, Osijek
Sonja Peroković, Koprivnički Bregi
Zdenka Hrabar, Zagreb
Matej Milosavljević, Dubrovnik
Dijana Gržinčić, Zagreb
Ivana Makšan, Zagreb
Verica Bel, Čakovec
Milica Pozder, Vidovec
Mirjana Galić, Zagreb
Boris Klepo, Karlovac
Davor Obrubić, Zagreb
Edita Radan, Dugopolje
Silvija Kutnaker, D. Miholjac
Franjo Vranar, Peteranec
Alen Kolar, Črnec Rugvički
Vlatka Čulo, Zagreb
Melita Sivrić, Varaždin
Natalija Zdilar, Osijek
Željko Pelan, Nova Gradiška
Tatjana Žamarin, Kastav
Marina Pačarić, Zaprešić
Antun Lukšić, Sibinj
Loris Anušić, Zagreb
Rudolf Kozar, Strmec Samoborski
Ivančica Žitković, Samobor
Slava Harjač, Ivanec
Ana-Marija Barkić, Podravske Sesvete
Vlatka Novosel, Trnovec
Davorin Jašinski, Osijek
Korina Hlebec, Baška
Branko Racetin, Slatine
Ilija Barbarić, Osijek
Danka Šiljković, Zagreb
Ivica Krišković, Novi Vinodolski

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 6. 2. do 4. 3. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.446,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 30 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna*)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 185,60 kuna)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 5. 3. 2020. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 4. 3. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Joseph Manner – Manner te vodi na skijanje!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Manner te vodi na skijanje!“

Obiteljski skijaški vikend paket u jednom od 5 austrijskih Ski Amade skijališta
Damir Batrnek, Čepin
Melani Sminderovac, Koprivnica

Manner sanjke
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Biserka Hrženjak-Stančec, Koprivnica
Blanka Kundakčić, Osijek
Vlatka Filipović Marijić, Zagreb
Marina Ninković, Zagreb
Mirjana Jagodić, Osijek
Nenad Pokos, Zagreb
Mirna Blažević, Knin
Daria Klarić, Josipovac
Jasmina Gujčić, Gajić
Miroslav Nekić, Zagreb
Slavica Luburić, Zagreb
Tea Car Reljac, Crikvenica
Bruno Jembrih, Pojatno
Dragica Matak, Bjelovar
Zvonimir Dorčić, Zadar
Vedran Perić, Zagreb
Mladen Ivanković, Ilok
Bruna Perkov, Vrsar
Vesna Čubić, Split
Goran Pavlinovec, Čazma
Narcisa Jakšić, Osijek
Nevenka Zadravec, Mursko Središće
Kristina Pasica, Sesvete
Ivona Vranaričić, Zagreb
Margareta Bajo Dadić, Gospić
Ana Ilić Galić, Zagreb
Marko Oršolić, Karlovac
Ksenija Vincelj, Pregrada
Mario Violić, Zagreb
Alenka Bondža, Vinkovci
Ksenija Čovo, Rijeka
Sonja Škiljan, Zagreb
Tomislav Jordan, Zagreb
Lara Granosa, Zagreb
Damira Novaković, Drniš
Maja Stipčić, Đurdevac
Nenad Blazinić, Zagreb
Maja Petak, Vrbovec
Vladimir Domazetović, Koprivnica
Lucija Kotarski, Zagreb
Sandra Bači, Koprivnica
Suzana Pižeta, Maruševec
Dario Ptak, Zagreb
Tihomir Mrkojević, Zagreb
Mario Kolonić, Zagreb
Dragana Olujić, Zagreb
Danijel Glavač, Dugo Selo
Elena Pašajlić, Šibenik
Mara Bočina, Split

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Manner te vodi na skijanje!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 7. 11. 2019. do 7. 12. 2019. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 2 x Obiteljski skijaški vikend paket u jednom od 5 austrijskih Ski Amade skijališta, pojedinačne vrijednosti 7.375,50 kuna
 • 50 x Manner sanjke, pojedinačne vrijednosti 283,10 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 28.906,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će 9. 12. 2019. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Uz čisti dom do vrijednih nagrada!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Uz čisti dom do vrijednih nagrada!“

Bosch hladnjak
Boris Grgić, Zagreb
Stjepan Crnić, Zagreb

Bosch kontaktni gril
Ana Savić, Split
Krunoslava Kregar, Zagreb
Ana Pejković, Višnjevac
Andreja Rozmarić Marković, Zagreb
Mirjana Plećas, Orahovica
Alija Omeragić, Zagreb
Ivana Vidaković, Novska

Bosh univerzalni kuhinjski aparat
Draženka Saško, Varaždin
Tomislav Šimunović, Slavonski Brod
Zdravko Svržnjak, Koprivnica
Silvija Kutnaker, Donji Miholjac
Milena Stokovac, Buje
Zdenko Mezak, Feričanci
Ivan Vincelj, Zagreb

Henkel poklon paket
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Zorić, Split
Ivan Pleić, Koprivnica
Mario Grabar, Našice
Ivanka Bašić, Split
Mira Kovač, Slatina
Vladimir Gundelj, Aljmaš
Miroslav Jovanović, Split
Marko Meštrović, Pleternica
Marijo Zulić, Zagreb
Neda Meić, Zadar
Danica Ercegović, Split
Bosiljka Andrijolić, Split
Zorka Zekanović, Ražanac
Ivan Kopsch, Virovitica
Edita Radan, Dugopolje
Sofija Jakić, Osijek
Rosa Ljilja, Slatine
Ivana Čuljak Stojčić, Osijek
Jadranka Bukvić, Koprivnica
Ante Slamić, Slatine
Marijana Lozić, Sesvete
Damira Štambuk, Zagreb
Vesna Kralj, Karlovac
Marija Stupar, Samobor
Marija Buterin, Rijeka
Suzana Lažnjak, Novo Čiče
Marija Kloss, Vinkovci
Mladen Surija, Split
Gordana Šarić, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Uz čisti dom do vrijednih nagrada!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 29. 8. do 25. 9. 2019. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 28.854,40 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 2 x Bosch hladnjak KGN49XW30 (pojedinačna vrijednost 6.799,00 kuna*)
 • 7 x Bosch kontaktni gril TFB4402V (pojedinačna vrijednost 739,00 kuna*)
 • 7 x Bosh univerzalni kuhinjski aparat MUM4405 (pojedinačna vrijednost 649,00 kuna*)
 • 30 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 184,68 kuna)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 26. 9. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 25 9. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb