Joseph Manner – Uživaj u ljetu s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Pony bicikl
Ana Prebeg, Zagreb
Borislava Renko, Zagreb
Jadranka Sopta, Osijek
Romina Janečić, Slatina
Ana Blažević Simić, Zagreb

Manner ležaljka za plažu
Ana Pavić, Osijek
Monika Lanšćak, Virovitica
Zdravka Kuzminović, Bjelovar
Ena Španić, Karlovac
Marija Purgar, Osijek
Ivana Šalinović, Tučepi
Zorica Barišić, Osijek
Katica Grabar, Našice
Ena Milih, Kastav
Ana Bukvić, Šibenik
Dino Dumančić, Osijek
Antun Bervida, Daruvar
Ana Pavić, Županja
Ivana Baričević, Zagreb
Filip Đurinić, Zagreb
Michaela Horvat, Podgorač
Dražen Botica, Kraljevica
Josipa Radić, Mlini
Željko Čigir, Zagreb
Zvonimir Dorčić, Zadar
Petra Krupljanin, Dugo Selo
Lidija Škoda, Antunovac
Marko Bartolić, Zagreb
Radmila Krajnović, Dugo Selo
Mara Mrkonjić, Split
Anita Bujdo, Garesnica
Dubravko Bartulac, Bizovac
Miroslav Jovanović, Split
Dario Rajković, Velika Mlaka
Andreja Gojčeta, Zagreb
Predrag Vučetić, Žirje
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Andreja Dorić, Osijek
Marijan Majić, Imotski
Branka Košutić, Koprivnica
Sanja Vučurević, Mali Lošinj
Dino Zamečnik, Sarvaš
Petra Mihalić, Pojatno
Damir Žižanović, Osijek
Tina Ivanišević Grabovac, Zagreb
Igor Butorac, Zagreb
Ljiljana Josipović, Djurdjevac
Ivana Petrak, Vrbovec
Ivana Čičak, Ivanić Grad
Nedjeljka Jelača, Split
Marija Vučković, Zagreb
Suzana Dimovski, Zagreb
Borna Vidaković, Osijek
Vesna Piskač, Novigrad Podravski
Snježana Stanša, Bjelovar

Manner japanke
Gordan Penić, Glina
Sandra Burić Matas, Vranjic
Iva Palinić Krečak, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Dragica Crnčević, Split
Mirjana Gašparović, Zagreb
Igor Štajduhar, Zagreb
Jadranka Strbad, Privlaka Dalmatinska
Matija Vincelj, Zagreb
Daša Berić, Zagreb
Zrinka Blažek, Sesvete
Ljubica Krstulović, Split
Gordana Kovačić, Baška
Žana Prišć, Zagreb
Christian Andrić, Pula
Danica Ercegović, Split
Tatjana Ercegović, Rogoznica
Željka Vuletić, Erdut
Mladen Strahija, Prelog
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Lučić, Višnjevac
Antonija Rujer, Zagreb
Zlatko Posavec, Novigrad Podravski
Lana Marković, Koprivnica
Biserka Roksandić, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Lena Novak-Đura, Čakovec
Endrina Čolaku, Zagreb
Marijana Romić, Veliko Polje
Maro Tudić, Zagreb
Davorko Vrus, Karlovac
Andreja Stepinac, Krašić
Livio Racane, Zagreb
Nino Šantek, Zagreb
Irena Ipša, Varaždin
Darko Hadviger, Zagreb
Dubravka Štokić, Zagreb
Milan Harašić, Solin
Zdenka Gerber, Osijek
Biserka Skender, Vrsar
Jasna Hladnić, Virje
Mlaen Vrančić Lež, Zabok
Ivan Vakante, Slatine
Jelena Krbot, Novi Marof
Irena Vičević, Bjelovar
Vedran Habuš, Zagreb
Narcisa Košutić – Smiljanić, Koprivnica
Nada Zebić, Osijek
Sonja Orbanić, Pula
Katica Vidaković, Osijek
Mihael Mikšić, Karlovac
Vladimir Škrinjar, Koprivnica
Marija Trčak, Zagreb
Orjana Kojanec, Kastav
Marijana Ljubović, Dicmo
Vedrana Buktenica, Split
Fran Simičić, Zagreb
Natalija Zdilar, Osijek
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Mario Kolonić, Zagreb
Anja Mihalković, Čakovec
Jurica Puškar, Zagreb
Zlatica Gale, Osijek
Jakov Zekanović, Ražanac
Marijana Žinić, Sisak
Marija Rinkovec, Zagreb
Slavica Wacker, Mali Lošinj
Mirjana Cesarec, Zagreb
Sanja Ptičar, Osijek
Luka Buković, Zagreb
Verica Gorišek, Samobor
Silvija Milčić, Zaprešić
Petra Buhin, Zagreb
Ksenija Šupe Vukadinović, Zagreb
Jagoda Žižak, Kastel Lukšić
Tanja Pinojtić, Zagreb
Lana Drenški, Zagreb
Marica Špehar, Cerić-Nuštar
Dominik Lončarić, Dugo Selo
Marta Jembrih, Zaprešić
Dijana Čačić Komadina, Mali Lošinj
Bosiljka Andrijolić, Split
Anita Grubišić, Split
Sanja Gugić, Split
Valentina Hadaš, Zagreb
Darko Habulin, Zagreb
Ksenija Priselec, Rijeka
Radojka Perković, Pula
Sara Ursić, Promajna
Anto Anušić, Zagreb
Ivanka Ivas, Zagreb
Tomica Strahija, Donji Kraljevec
Nada Kurbalija, Osijek
Amanda Nonveiller-Kovač, Našice
Andreja Matak, Bjelovar
Lina Šojat, Zagreb
Ivana Zorić Marić, Briješće
Đuro Đuranec, Dugo Selo
Ljeposava Berić, Novska
Danica Blažinčić, Osijek

 
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 4. 6. 2020. do 30. 6. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 5 x Pony bicikl vrijednosti 2.280,00 kuna
 • 50 x Manner ležaljka za plažu, pojedinačne vrijednosti 190,00 kuna
 • 100 x Manner japanke, pojedinačne vrijednosti 15,20 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 22.420,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 1. 7. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Ajax nagradna igra – Ajax za čisti dom!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Ajax za čisti dom!“

iRobot Roomba 675 robotski usisivač
Igor Šikac, Sveta Nedelja
Kornelija Bratuša, Zagreb
Damira Novaković, Drniš
Tihana Perković, Dugo Selo
Roko Šćepanović, Split
Iva Škarica, Ivankovo
Gordana Pintar, Karlovac

Ajax poklon paket
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Enio Gobo, Pula
Marijana Vidošić, Nova Gradiška
Emanuel Hladnić, Virje
Dunja Narančić, Nova Gradiška
Dubravka Prvonožac, Bjelovar
Anita Borošak, Zagreb
Lidija Biočić, Zmijavci
Alija Omeragić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split

 

NAGRADNA IGRA: AJAX ZA ČISTI DOM! Osvoji 7x Roomba i 10x Ajax poklon paket proizvoda za čišćenje!

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „AJAX ZA ČISTI DOM!“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Ajax.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 02.04. do 30.04.2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva (2) Ajax proizvoda za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „AJAX, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Ajax, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 17.124,20 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 7x iRobot Roomba 675 robotski usisivač (pojedinačna vrijednost 1.799,00 kuna*)
 • 10 x Ajax poklon paket (pojedinačna vrijednost 452,82 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 05.05.2020. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 04. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

Bosch perilica rublja
Mirjana Čičić, Osijek
Martina Vuksan, Križ
Amelija Kekić, Zagreb
Jasmina Gašparović, Osijek

Bosch štapni mikser
Davorin Dušek, Zagreb
Mirjana Šutalo Vulić, Našice
Ivana Kužatko, Antunovac
Ivana Sabljić, Zagreb
Željko Kloss, Vinkovci
Marijana Žinić, Sisak
Milan Krmpotić, Senj
Petar Balabanić, Zagreb
Sanja Radman, Koprivnica
Dragutin Apfenthaler, Jakovlje
Dušanka Novak, Strahoninec
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Tea Bilić Prcić, Kaštel Sućurac
Dragutin Vedriš, Daruvar
Neda Violić, Dubrovnik
Danijela Jurišić, Zagreb
Tomislav Valečić, Zagreb
Sanja Kruljac, Zagreb
Terezija Matekalo, Slavonski Brod
Blanka Kundakčić, Osijek
Nada Meštrović, Pleternica
Nađa Rahimović, Rijeka
Vlatka Ivančević, Split
Stjepan Jurišić, Zagreb
Gabriela Hodak, Zagreb
Andrija Ivanković, Osijek
Kruno Zamečnik, Sarvaš
Dražen Janković, Bjelovar
Jadranka Posavec, Turčin
Alen Lončarek, Koprivnica

Henkel poklon paket
Andreja Plavetić, Karlovac
Marija Boban, Krivodol
Nina Mitrović, Zagreb
Manuela Lenić, Bošnjaci
Melita Resman Marković, Čakovec
Marijana Vidošić, Nova Gradiška
Alija Omeragić, Zagreb
Mirjana Kovačić, Zagreb
Zdenko Friedrich, Ernestinovo
Dubravka Trifunović, Crikvenica
Ružica Fumić, Sesvete
Tatjana Puž, Virovitica
Antonio Talaja, Osijek
Josip Benković, Sopje
Stefanija Bahun, Petrijanec
Valentina Malešević, Rijeka
Gordana Šimić, Osijek
Sonja Peroković, Koprivnički Bregi
Zdenka Hrabar, Zagreb
Matej Milosavljević, Dubrovnik
Dijana Gržinčić, Zagreb
Ivana Makšan, Zagreb
Verica Bel, Čakovec
Milica Pozder, Vidovec
Mirjana Galić, Zagreb
Boris Klepo, Karlovac
Davor Obrubić, Zagreb
Edita Radan, Dugopolje
Silvija Kutnaker, D. Miholjac
Franjo Vranar, Peteranec
Alen Kolar, Črnec Rugvički
Vlatka Čulo, Zagreb
Melita Sivrić, Varaždin
Natalija Zdilar, Osijek
Željko Pelan, Nova Gradiška
Tatjana Žamarin, Kastav
Marina Pačarić, Zaprešić
Antun Lukšić, Sibinj
Loris Anušić, Zagreb
Rudolf Kozar, Strmec Samoborski
Ivančica Žitković, Samobor
Slava Harjač, Ivanec
Ana-Marija Barkić, Podravske Sesvete
Vlatka Novosel, Trnovec
Davorin Jašinski, Osijek
Korina Hlebec, Baška
Branko Racetin, Slatine
Ilija Barbarić, Osijek
Danka Šiljković, Zagreb
Ivica Krišković, Novi Vinodolski

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 6. 2. do 4. 3. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.446,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 30 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna*)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 185,60 kuna)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 5. 3. 2020. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 4. 3. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Joseph Manner – Manner te vodi na skijanje!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Manner te vodi na skijanje!“

Obiteljski skijaški vikend paket u jednom od 5 austrijskih Ski Amade skijališta
Damir Batrnek, Čepin
Melani Sminderovac, Koprivnica

Manner sanjke
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Biserka Hrženjak-Stančec, Koprivnica
Blanka Kundakčić, Osijek
Vlatka Filipović Marijić, Zagreb
Marina Ninković, Zagreb
Mirjana Jagodić, Osijek
Nenad Pokos, Zagreb
Mirna Blažević, Knin
Daria Klarić, Josipovac
Jasmina Gujčić, Gajić
Miroslav Nekić, Zagreb
Slavica Luburić, Zagreb
Tea Car Reljac, Crikvenica
Bruno Jembrih, Pojatno
Dragica Matak, Bjelovar
Zvonimir Dorčić, Zadar
Vedran Perić, Zagreb
Mladen Ivanković, Ilok
Bruna Perkov, Vrsar
Vesna Čubić, Split
Goran Pavlinovec, Čazma
Narcisa Jakšić, Osijek
Nevenka Zadravec, Mursko Središće
Kristina Pasica, Sesvete
Ivona Vranaričić, Zagreb
Margareta Bajo Dadić, Gospić
Ana Ilić Galić, Zagreb
Marko Oršolić, Karlovac
Ksenija Vincelj, Pregrada
Mario Violić, Zagreb
Alenka Bondža, Vinkovci
Ksenija Čovo, Rijeka
Sonja Škiljan, Zagreb
Tomislav Jordan, Zagreb
Lara Granosa, Zagreb
Damira Novaković, Drniš
Maja Stipčić, Đurdevac
Nenad Blazinić, Zagreb
Maja Petak, Vrbovec
Vladimir Domazetović, Koprivnica
Lucija Kotarski, Zagreb
Sandra Bači, Koprivnica
Suzana Pižeta, Maruševec
Dario Ptak, Zagreb
Tihomir Mrkojević, Zagreb
Mario Kolonić, Zagreb
Dragana Olujić, Zagreb
Danijel Glavač, Dugo Selo
Elena Pašajlić, Šibenik
Mara Bočina, Split

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Manner te vodi na skijanje!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 7. 11. 2019. do 7. 12. 2019. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 2 x Obiteljski skijaški vikend paket u jednom od 5 austrijskih Ski Amade skijališta, pojedinačne vrijednosti 7.375,50 kuna
 • 50 x Manner sanjke, pojedinačne vrijednosti 283,10 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 28.906,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će 9. 12. 2019. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Uz čisti dom do vrijednih nagrada!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Uz čisti dom do vrijednih nagrada!“

Bosch hladnjak
Boris Grgić, Zagreb
Stjepan Crnić, Zagreb

Bosch kontaktni gril
Ana Savić, Split
Krunoslava Kregar, Zagreb
Ana Pejković, Višnjevac
Andreja Rozmarić Marković, Zagreb
Mirjana Plećas, Orahovica
Alija Omeragić, Zagreb
Ivana Vidaković, Novska

Bosh univerzalni kuhinjski aparat
Draženka Saško, Varaždin
Tomislav Šimunović, Slavonski Brod
Zdravko Svržnjak, Koprivnica
Silvija Kutnaker, Donji Miholjac
Milena Stokovac, Buje
Zdenko Mezak, Feričanci
Ivan Vincelj, Zagreb

Henkel poklon paket
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Zorić, Split
Ivan Pleić, Koprivnica
Mario Grabar, Našice
Ivanka Bašić, Split
Mira Kovač, Slatina
Vladimir Gundelj, Aljmaš
Miroslav Jovanović, Split
Marko Meštrović, Pleternica
Marijo Zulić, Zagreb
Neda Meić, Zadar
Danica Ercegović, Split
Bosiljka Andrijolić, Split
Zorka Zekanović, Ražanac
Ivan Kopsch, Virovitica
Edita Radan, Dugopolje
Sofija Jakić, Osijek
Rosa Ljilja, Slatine
Ivana Čuljak Stojčić, Osijek
Jadranka Bukvić, Koprivnica
Ante Slamić, Slatine
Marijana Lozić, Sesvete
Damira Štambuk, Zagreb
Vesna Kralj, Karlovac
Marija Stupar, Samobor
Marija Buterin, Rijeka
Suzana Lažnjak, Novo Čiče
Marija Kloss, Vinkovci
Mladen Surija, Split
Gordana Šarić, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Uz čisti dom do vrijednih nagrada!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 29. 8. do 25. 9. 2019. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 28.854,40 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 2 x Bosch hladnjak KGN49XW30 (pojedinačna vrijednost 6.799,00 kuna*)
 • 7 x Bosch kontaktni gril TFB4402V (pojedinačna vrijednost 739,00 kuna*)
 • 7 x Bosh univerzalni kuhinjski aparat MUM4405 (pojedinačna vrijednost 649,00 kuna*)
 • 30 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 184,68 kuna)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 26. 9. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 25 9. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

Henkel nagradna igra – Henkel i Bosch vas nagrađuju u dm-u

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

Bosch perilica rublja
Nataša Kanaet, Split
Ana-Marija Tomljenović, Krk
Simica Veršić, Donja Lomnica
Ksenija Varović, Drnje
Lana Antunović, Zagreb

Bosch parna stanica
Vlado Grgić, Sveta Nedelja
Ruža Čondrić, Slavonski Brod
Tomislav Valečić, Zagreb
Eduard Kloss, Vinkovci
Ivana Mandić, Split
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Edita Radan, Dugopolje
Sanja Kozlović, Sisak
Melita Boltužić, Zadar
Teodor Gobo, Trget

Bosch univerzalna sjeckalica
Klara Smiljanić, Koprivnica
Sanja Dajić, Zagreb
Jadranka Tomić, Ivankovo
Andreja Lui, Zagreb
Vlatka Jagečić, Oroslavje
Biserka Punčec, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Ružica Raff, Osijek
Nada Bašić, Pula
Katarina Landeka Jaić, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Bosch vas nagrađuju u dm-u!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll i Silan.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 6. do 30. 6. 2019. na svim prodajnim mjestima dm-drogerie markt na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se istovremenom kupnjom proizvoda Persil, Perwoll i Silan na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu dm-drogerie markt u Republici Hrvatskoj (potrebno je kupiti najmanje jedan proizvod Persil, najmanje jedan proizvod Perwoll i najmanje jedan proizvod Silan na istom računu).

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/123/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 50.975,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Bosch perilica rublja WAT28661ME (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 10 x Bosch parna stanica TDS6080 (pojedinačna vrijednost 2.199,00 kuna*)
 • 10 x Bosch univerzalna sjeckalica MMR08R2 (pojedinačna vrijednost 249,00 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 1. 7. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 6. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/19-01/333
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 27. svibanj 2019.

Henkel nagradna igra – Igraj i osvoji vrijedne nagrade!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

Bosch perilica rublja
Andrijana Ćurdo, Zagreb
Jagoda Pukšec, Sesvete
Ivana Sabljić, Zagreb
Silvija Ivić, Koprivnica
Sanja Jergović, Zagreb

Bosch štapni mikser
Rajka Piskač, Zagreb
Krunoslav Miler, Zagreb
Ivana Polić, Dražice
Nives Jadrijev, Zadar
Petra Pužar, Zagreb
Danica Horvat, Sveta Marija
Dragica Crnčević, Split
Ana Blažević, Lukač
Domenika Pandžić, Slatine
Valter Žuljani, Lovran
Zdenka Kauf, Zagreb
Marijan Jelačić, Tuhelj
Ivan Tomić, Zagreb
Anita Ivanković, Osijek
Maja Bušić, Samobor
Igor Štajduhar, Zagreb
Željka Bakarić, Petrijevci
Marko Lučić, Višnjevac
Nevenka Vnuk, Vinkovci
Andrea Valić, Rijeka
Ivan Kuzmić, Kaštel Novi
Silvija Kutnaker, D. Miholjac
Andreja Mezak, Feričanci
Mirjana Dabac, Dugo Selo
Stipe Grubišić, Osijek
Juraj Talaja, Osijek
Marica Smukavić, Karlovac
Rajka Petrović, Račinovci
Nada Horvat, Virovitica
Domagoj Babić, Slavonski Brod
Mara Bočina, Split
Dunja Tomić, Zagreb
Suzana Dumbović Botički, Lučko
Milorad Kosutić, Koprivnica
Sanela Šimić Vojak, Požega
Lidija Crnički, Zaprešić
Ana-Marija Barkić, Podravske Sesvete
Ivana Sušanj, Zagreb
Gorana Medvidović, Osijek
Gordana Grabar, Varaždinske Toplice
Andrea Novaković, Drniš
Duje Peričić, Split
Azra Jenjić, Split
Luka Posavec, Petrijevci
Igor Baldassi, Brezovica
Tatjana Pejković, Višnjevac
Mirjana Bišćan, Duga Resa
Andreja Vlahović, Donja Stubica
Nevenka Strahija, Donji Kraljevec
Elizabeta Bušić, Županja

Henkel poklon paket
Mario Bratković, Zagreb
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
Slava Tudić, Podravske Sesvete
Matija Vincelj, Zagreb
Ana Zekanović, Ražanac
Marijana Marović, Pleternica
Dragica Katavić, Sibinj
Jagoda Kekić, Zagreb
Dragica Videk, Popovača
Marko Zorić, Split
Tihana Rabuzin, Novi Marof
Antun Bervida, Daruvar
Boris Ivčević, Markovac Našički
Milena Duplančić, Split
Sabina Beniković, Osijek
Ivica Benutić, Kaštel Stari
Jasna Martinčić, Zagreb
Matko Samardžija, Zagreb
Marija Pašalić, Sesvete
Petar Mrkonjić, Split
Danica Ercegović, Split
Vesna Mijaljević, Zadar
Božo Vlahović, Zagreb
Ivan Vakante, Slatine
Andreja Matak, Bjelovar
Ivana Horvatin, Novi Marof
Vesna Čubić, Split
Ivan Kopsch, Virovitica
Klaudija Šegota, Krnica
Dalibor Petir, Zagreb
Neda Violić, Dubrovnik
Mladen Surija, Split
Ivan Opačak, Slavonski Brod
Miroslav Jovanović, Split
Ružica Raff, Osijek
Ivana Sokolović, Zagreb
Antonija Šurić, Zagreb
Natalija Novak, Split
Maja Meštrović, Solin
Braco Bonić-Babić, Zagreb
Eduard Kloss, Vinkovci
Zora Šljivar, Sisak
Doroteja Bukovac, Delnice
Romana Igrec, Velika Gorica
Damir Štimac, Ogulin
Renato Žuti, Novi Marof
Arabela Novak-Đura, Čakovec
Mirela Češkić, Zagreb
Klaudija Đukić, Kotoriba

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

 

Pravila nagradne igre „Igraj i osvoji vrijedne nagrade!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Somat i Pur.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 31. 1. do 27. 2. 2019. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Somat ili Pur, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

 

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

 

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 47.524,50 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 50 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna*)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 121,59 kuna*)

*preporučena maloprodajna cijena

 

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se 28. 2. 2019. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

 

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 27. 2. 2019. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Henkel nagradna igra – Persil, Silan i Pur vas nagrađuju

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

Bosch sušilica
Andreja Remar Vidrac, Varaždin
Tajana Cindrić, Ogulin

Bosch perilica rublja
Anela Vekić, Makarska
Ivana Sabljić, Zagreb

Bosch štapni mikser
Marija Prpić, Velika
Nikolina Udiljak, Split
Jasminka Carriero, Sesvete
Dijana Pribetić, Rijeka
Eduard Kloss, Vinkovci
Ruža Čondrić, Slavonski Brod
Ivana Radman, Split
Božo Vlahović, Zagreb
Franjo Mezak, Feričanci
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Livio Racane, Zagreb
Nikolina Dapas, Zagreb
Maja Kolenić, D. Vidovec
Andreja Novosel, Zagreb
Suzana Štrk, Osijek
Nina Mitrović, Zagreb
Ksenija Vincelj, Pregrada
Silvio Richter, Zagreb
Sergej Narančić, Vukovar
Andreja Matak, Bjelovar
Zoran Vajagić, Virovitica
Antonela Crvelin, Rijeka
Zlata Vinković, Županja
Tanja Talaja, Osijek
Renata Mesec, Ivanec
Marijana Ljubović, Dicmo
Tijana Bogdanović, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Ilija Barbarić, Osijek
Ante Panadić, Kaštel Kambelovac
Marijana Žinić, Sisak
Ljeposava Berić, Novska
Milan Harašić, Solin
Nevenka Strahija, Donji Kraljevec
Marija Zorić, Split
Masa Nekić, Sesvete
Maja Majer, Erdut
Jadranka Marušić, Solin
Marijana Kušić, Split
Dubravka Hamović, Pula

Henkel poklon paket
Ivana Radić, Bol
Nikola Crnić, Zagreb
Marijana Skender-Oreb, Solin
Dragan Budimir, Vinkovci
Miodrag Čakardić, Osijek
Marko Krajšić, Osijek
Emanuel Hladnić, Virje
Dubravka Mihelčić, Koprivnica
Branka Košutić, Koprivnica
Katarina Runjak, Virovitica
Savka Stefanova, Vukovar
Elvira Čubrić, Kastav
Svjetlana Buktenica, Solin
Valentina Hrman, Trnovec
Vesna Grgić, Čepin
Silvana Špoljarić, Goričan
Aleksandra Ernjes, Osijek
Ljubica Krstulović, Split
Milan Grgurić, Zagreb
Karolina Balija, Zabok
Dragica Jurić, Daruvar
Jelena Majić, Novo Čiče
Mara Mrkonjić, Split
Anica Žanetić, Zagreb
Mate Poljak, Zagreb
Stela Gabelić, Split
Martina Posavec, Petrijevci
Renata Matešić, Jastrebarsko
Vesna Kovačić, Zagreb
Ivana Lučić, Rovišće

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“) 

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Pur i Somat.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 30. 8. do 26. 9. 2018. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Pur ili Somat, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.223,70 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 2 x Bosch sušilica WTW85460BY (pojedinačna vrijednost 6.599,00 kuna)
 • 2 x Bosch perilica rublja WAT28660BY (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna)
 • 40 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna)
 • 30 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 115,59 kuna)

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 27. 9. 2018. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 26. 9. 2018. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Člnaka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

essence nagradna igra – essence i zabavu spoji i cool nagrade osvoji!

Objava dobitnika za glavno izvlačenje

2 karte + prijevoz za koncert Dua Lipa / Liam Gallagher / Kaleo, Sziget Festival
Budimpešta, 12.08.2018 + 2 CD-a Dua Lipa

Dunja Dujmović, Zagreb
Hana Foretić, Korčula
Lidija Valentić, Zagreb

Objava dobitnika za 6. krug

CD Dua Lipa
Clara Štimac, Rijeka
Lea Kordej, Zagreb
Tomislav Moržan, Josipovac
Iva Balen, Križevci
Ivana Vukman, Pirovac
Marjana Tehterle, Koprivnica
Toni Kosor, Split
Mateja Mikulčić, Čakovec
Aleksandra Ranilović, Bjelovar
Ivana Nakićen, Rijeka
Maja Bobek Ivanjko, Turčin
Maria Marton, Zagreb
Kristina Mihić, Gundinci
Jasna Martinčić, Zagreb
Matea Ozanić, Križevci
Branka Košutić, Koprivnica
Nadine Stoll Valjak, Zagreb
Ana Car, Crikvenica
Jelena Rajčić, Šibenik
Jasmina Certi, Zagreb

Objava dobitnika za 5. krug

essence beauty paket proizvoda
Sara Sedek, Koprivnica
Martina Bužonja, Maslenica
Kristina Kemešić, Vinkovci
Amalija Rozman, Zagreb
Nika Burcar, Rijeka
Tena Kopričanec, Koprivnica
Tamara Capek, Zagreb
Sonja Urisk, Vukovar
Tamara Franjević, Varaždinske Toplice
Gordana Penezić, Sisak
Milena Duplančić, Split
Eli Dorkin, Zadar
Petra Udiljak, Split
Zina Nicole Šimić, Zagreb
Iva Lopac Popović, Zagreb
Božica Jagušt, Zagreb
Marijana Perković, Dugo Selo
Ela Đirlić, Sesvete
Tea Jažić, Osijek
Sanela Hasanhodžić, Vodice

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Ivana Ugrin, Buzet
Bernarda Đođ, Ferdinandovac
Ana-Marija Tomljenović, Krk
Marina Lazar, Cestica
Marina Marković, Marijanci
Klara Smiljanić, Koprivnica
Suzana Pildek Klasiček, Hum na Sutli
Josip Belak, Zagreb
Jadranka Marušić, Solin
Jelena Mandić, Zagreb
Ružica Talavanić, Semeljci
Irena Sadiković, Zagreb
Vlatka Bertić, Daruvar
Antonija Krezić, Dugo Selo
Lea Dolores Piha, Zagreb
Marija Zorić, Split
Dragana Marina, Zadar
Tea Barbarić, Zaprešić
Jasmina Libovac, Zagreb
Tea Hojsak, Nuštar

Objava dobitnika za 4. krug

essence beauty paket proizvoda
Monika Višnjić, Čakovec
Maja Fak, Ravna Gora
Mara Mrkonjić, Split
Biljana Sertić, Zagreb
Antonija Bašić, Zadar
Jadranka Kolić, Zadar
Emilija Škvarić, Jastrebarsko
Ivana Senfner, Velika Gorica
Gordana Ibriks, Virovitica
Ksenija Beljan, Slavonski Brod
Lena Jakšić, Zadar
Antonella Predovan, Zadar
Karla Fiket, Zagreb
Dragana Pintar, Karlovac
Andrea Bukač, Zagreb

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Ana Milohanić, Rakalj
Blanka Grahovac Guberina, Zagreb
Ida Franjević, Sisak
Iva Bakočević, Zadar
Maja Kovačić, Novoselec
Klara Moslavac, Virovitica
Mirjana Svržnjak, Koprivnica
Jasmina Gujčić, Gajić
Danijela Frlan, Rijeka
Ankica Ercegović, Split
Iva Lilić, Ražanac
Martina Breški, Vinkovci
Sara Vešligaj, Velika Gorica
Kristina Matošić, Zadar
Mia Jerković, Solin
Tihana Perković, Dugo Selo
Janja Zdilar, Osijek
Maja Biondić Petričević, Zadar
Ana Surać, Sukošan
Sandra Bači, Koprivnica

Objava dobitnika za 3. krug

essence beauty paket proizvoda
Jelena Munjeković, Virovitica
Evelina Krpan Brgić, Pula
Lucija Čović, Zagreb
Mihaela Vuletić, Split
Gita Jančić, Žlebec Pušćanski
Minja Martić, Zagreb
Magdalena Lugarić, Hrvatska Kostajnica
Katarina Dominković, Zaton Veliki
Nikolina Tot, Slatina
Suzana Medved, Turčin
Marina Mihalinec, Brdovec
Carla Goluža, Đakovo
Ana Klarić, Pakoštane
Danijela Tupović, Osijek
Zdenka Lovrić, Vinkovci

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Klara Smiljanić, Koprivnica
Lidija Biočić, Zmijavci
Veronika Macanić, Čavle
Matea Vuković, Nova Gradiška
Paula Markić, Sesvetski Kraljevec
Đurđica Varvodić, Split
Tia Janeković, Koprivnica
Marcela Peruzović, Split
Anja Wertag, Labin
Rubina Rožić Turković, Sisak
Ivana Radman, Split
Petra Nera Racetin, Slatine
Lucija Kljaić, Šibenik
Jure Grubišić, Osijek
Milena Pašić, Zagreb
Jozefina Srpak, Zagreb
Ivana Čiček, Zagreb
Alisa Šehić, Zagreb
Martina Železnjak, Nedelišće
Mirela Hunjadi, Ivanovac

Objava dobitnika za 2. krug

essence beauty paket proizvoda
Aleksandra Krasnić, Zagreb
Vlatka Farina, Slavonski Brod
Ivana Bakota, Osijek
Tina Ivanišević Grabovac, Zagreb
Sanja Bazo, Split
Marija Bionda, Sisak
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Danijela Čavka, Split
Monika Sokolić, Čakovec
Iva Talaja, Osijek

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Daria Grgurić, Vrbovsko
Martina Mijatović, Vinkovci
Josipa Šutalo, Jakšić
Marija Jadrić Opačak, Trogir
Carla Radnić, Zagreb
Marko Perković, Dugo Selo
Ana Skorin Luketa, Brezovica
Sonja Bednjički, Lepoglava
Ina Orešić, Zagreb
Maja Tončinić, Zadar
Klara Širola, Kastav
Lea Antonije-Stamničar, Štrigova
Renata Pavlinovec, Čazma
Ivanka Stojanović, Cerna Šiškovci
Sara Istoković, Umag
Silvana Skender, Delnice
Nika Ražov, Zadar
Davorka Gašić, Trogir
Željka Baković, Varaždin
Irena Mihoci, Zaprešić

Objava dobitnika za 1. krug

essence beauty paket proizvoda
Vesna Jotić-Slunjski, Čakovec
Marija Bičanić, Sesvete
Marijana Ljubović, Dicmo
Tea Piškorec, Đurđevac
Anna Smažil, Divjake
Irena Kovačić, Zagreb
Mihaela Borši Čizmić, Split
Loris Anušić, Zagreb
Marija Buterin, Rijeka
Tara Kčira, Zagreb

essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
Petra Radić, Zagreb
Tanja Oto, Prelog
Ivanka Benutić, Kaštel Stari
Zoran Cestar, Varaždin
Mihaela Hubak, Zagreb
Andreja Matak, Bjelovar
Željka Bogdanović, Dalj
Sara Sedek, Koprivnica
Jasminka Bunčić, Belišće
Nataša Ivančić, Split
Olivera Pinter, Osijek
Jelena Kocur, Knin
Nives Bajić, Slatine
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Grejsi Cervar, Kanfanar
Kristina Pavlović, Vinkovci
Ivana Kuljiš, Zagreb
Stela Meškić, Valpovo
Iva Tijan, Rijeka
Ines Kristić, Osijek

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) VM2 Cosmetics d.o.o., Rudeška cesta 14, Zagreb, OIB 02736254142, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„essence i zabavu spoji i cool nagrade osvoji!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je VM2 Cosmetics d.o.o., Rudeška cesta 14, Zagreb, OIB 080964869. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. na prodajnim mjestima Bipe, dm-drogerie markta, KTC-a i Name u Republici Hrvatskoj.

Provodi se u 6 krugova:

 • 1. krug od 15. 6. do 26. 6. 2018.
 • 2. krug od 27. 6. do 3. 7. 2018.
 • 3. krug od 4. 7. do 10. 7. 2018.
 • 4. krug od 11. 7. do 17. 7. 2018.
 • 5. krug od 18. 7. do 24. 7. 2018.
 • 6. krug od 25. 7. do 31. 7. 2018.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda robne marke essence.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koja dva proizvoda na istom računu iz asortimana essence kozmetike na prodajnim mjestima Bipe, dm-drogerie markta, KTC-a ili Name.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: essence, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U svakom krugu izvlačenja svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu po krugu. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Glavne nagrade:

 • 3 x 2 karte + prijevoz za koncert Dua Lipa / Liam Gallagher / Kaleo, Sziget Festival Budimpešta, 12.08.2018 + 2 CD-a Dua Lipa, pojedinačne vrijednosti 2.176,00 kn

Ostale nagrade:

 • 9 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 235,80 kn
 • 11 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 200,10 kn
 • 20 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 194,20 kn
 • 30 x essence beauty paket proizvoda, pojedinačne vrijednosti 198,10 kn
 • 100 x essence toaletna voda 50 ml, pojedinačne vrijednosti 58,90 kn
 • 20 x CD Dua Lipa, pojedinačne vrijednosti 99,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 28.548,30 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Raspored nagrada po krugovima je:

 • 1. krug: 10 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 2. krug: 10 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 3. krug: 15 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 4. krug: 15 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 5. krug: 20 x essence beauty paket proizvoda, 20 x essence like an unforgettable kiss toaletna voda 50 ml
 • 6. krug: 20 x CD Dua Lipa

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 1. 8. 2018. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika po krugovima održat će se prema sljedećem rasporedu: 27. 6. 2018. za 1. krug, 4. 7. 2018. za 2. krug, 11. 7. 2018. za 3. krug, 18. 7. 2018. za 4. krug, 25. 7. 2018. za 5. krug i 1. 8. 2018. za 6. krug.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. U slučaju da je dobitnik jedne od glavnih nagrada maloljetna osoba, nagradu može iskoristiti uz prisustvo i suglasnost roditelja ili skrbnika.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/18-01/390

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Henkel nagradna igra – Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu“

Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom
Blaženka Mihalić Perman, Pula
Draženka Kuzminski, Bednja
Martina Peroš, Zagreb
Iris Vicković, Zadar

Bosch štapni mikser
Damir Štimac, Ogulin
Andreja Matak, Bjelovar
Milena Duplančić, Split
Andjelko Vrbanić, Velika Gorica
Katarina Biočić, Trpanj
Snježana Kralj, Zagreb
Đurđa Kolenić, Donji Vidovec
Dinko Prpić, Zagreb
Radmila Urbić, Zagreb
Mihaela Ćurdo, Zagreb
Vesna Opačak, Slavonski Brod
Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
Ivona Čančar, Krk
Marija Vučković, Zagreb
Marta Jurković Nemeš, Vinkovci
Lorena Čolaku, Novi Zagreb
Ivana Benković, Slatina
Stjepan Kotris, Osijek
Kristina Habjanec, Gornje Jesenje
Tihana Rabuzin, Novi Marof
Lidija Krnjeta, Viškovo
Slava Harjač, Ivanec
Denis Bruketa, Drivenik
Sofija Štefanac Klobučar, Dugo Selo
Vesna Peška, Split
David Smiljanić, Koprivnica
Ivan Strbad, Čakovec
Vlasta Bradara, Ivanic Grad
Jasna Bukvić, Lukač
Mirta Zvonar, Čepin
Ivan Paloš, Laslovo
Zlatica Sladarec, Dugo Selo
Marija Vrdoljak, Split
Katarina Ciganović, Ivanić Grad
Marija Čižmešija, Donja Dubrava
Katica Kmoniček, Antunovac
Sanja Žinić, Lekenik
Valentina Vukoje, Zagreb
Milica Biškup, Križevci
Sabina Sokač, Stubičke Toplice
Hrvoje Horvat, Kriz
Ivana Babić Čortan, Sv. Nedelja
Dalibor Kopričanec, Đurđevac
Novela Gagro, Zadar
Katarina Borojević, Preko
Damira Novaković, Drniš
Ivana Sakač, Sesvete
Radojka Herenda, Zadar
Natasa Bubanja, Solin
Sabina Beniković, Osijek

Henkel poklon paket
Mladen Surija, Split
Alisa Šehić, Zagreb
Zvjezdana Krčmar, Orehovica
Marko Lučić, Višnjevac
Marijana Meštrović, Pleternica
Marijana Ljubović, Dicmo
Jasenka Petruš, Bisag
Ivana Rukavina, Orahovica
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Vanja Kapitanović, Zagreb
Minja Mučić, Osijek
Ivana Šiklić, Zagreb
Darko Kulej, Virovitica
Matea Tariba, Rab
Slobodanka Jakelić, Osijek
Marko Lukačev, Topolje
Dora Draganić, Zagreb
Aleksandra Knežević, Osijek
Željka Knezić, Oroslavje
Vedrana Petrović-Holik, Osijek
Jelena Hudiček, D. Vidovec
Marija Matoković, Feričanci
Ana Kleković, Zagreb
Dragutin Sambolec, Petrijanec
Mario Mihelčić, Koprivnica
Aleksandra Tomeković, Popovača
Željka Ivanković, Zadar
Slavica Sertić, Đakovo
Nives Jadrijev, Zadar
Stella Gabelić, Split
Vlatka Novosel, Trnovec
Tomislav Moržan, Josipovac
Tanja Talaja, Osijek
Tomislav Luburić, Zagreb
Anita Banovac, Split
Matija Grabar, Varaždinske Toplice
Adriana Perman, Zagreb
Ljiljana Kero, Kaštel Gomilica
Dubravka Čemer, Koprivnica
Tena Kopričanec, Koprivnica
Boris Ivčević, Markovac Našički
Sanja Budić, Zagreb
Teodor Gobo, Trget
Martina Pavić, Oriovac
Alenka Gačić Pojatina, Zagreb
Milorad Košutić, Koprivnica
Dora Čubak-Valenta, Slavonski Brod
Luka Mihaljević, Erdut
Jadranka Tomić, Ivankovo
Nevenka Kraljević, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Bosch vas nagrađuju u Konzumu“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, K2r, Perwoll i Lovables.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 3. do 31. 3. 2018. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, K2r, Perwoll ili Lovables, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

 

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

 

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 43.469,96 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.599,99 kuna)
 • 50 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 219,00 kuna)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 202,40 kuna)

 

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se 3. 4. 2018. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

 

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 31. 3. 2018. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Člnaka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Zaštita osobnih podataka: Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik daje suglasnost da Priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač može u reklamne svrhe koristiti njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/18-01/96
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 16. veljača 2018.