Paloma nagrađuje kad se u Konzumu kupuje

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Paloma nagrađuje kad se u Konzumu kupuje“

Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
Ivana Hršak, Đurđenovac

Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 3.500 kuna
Ivana Kovačiček, Zagreb

SMEG espresso aparat vrijednosti 3.410,00 kuna
Eduard Kloss, Vinkovci
Ivana Zamečnik, Osijek

Konzum bon vrijednosti 500,00 kuna
Slavko Holek, Koprivnica
Amathea Nadinić, Zagreb
Ivan Paloš, Laslovo
Damir Mušanović, Dugo Selo
Mirko Žalac, Strizivojna
Stjepan Capek, Koprivnica
Alina Stojčević, Viškovo
Marija Buterin, Rijeka
Katarina Varez, Dubrovnik
Mihajlo Andraković, Osijek
Vladimir Šarko, Zagreb
Sanja Stanković, Narta
Dijana Barišić, Solin
Damjan Vavra, Daruvar
Zdenka Gerber, Osijek
Anita Batić, Dubrovnik
Josip Škoda, Antunovac
Ivana Benković, Slatina
Danijela Šimunić, Čakovec
Elena Fajman, Kršan
Elvis Kirin, Zagreb
Goranka Hajdin Pribanić, Rijeka
Danica Ercegović, Split
Damjan Peška, Split
Dalibor Kopričanec, Đurđevac
Matija Pavlinec, Pregrada
Boris Maričić, Novi Vinodolski
Damir Mandić, Split
Stela Švec, Šenkovec
Zoran Grubić, Kutina
Kristina Poletto, Cernik
Stefanija Bahun, Petrijanec
Adam Šućur, Zagreb
Ana Petričko, Rakitje-Bestovje
Ljeposava Berić, Novska
Goran Karamatić, Zagreb
Petar Petričević, Obrovac Sinjski
Slađana Dabac Babić, Ivaničko Graberje
Monika Lanšćak, Virovitica
Brankica Šimić, Bizovac
Radojka Herenda, Zadar
Marinka Mak, Varaždin
Kristina Škarić, Zagreb
Željko Pelan, Nova Gradiška
Mia Bazina, Velika Gorica
Marija Purgar, Osijek
Martina Sabolić Ružić, Koprivnica
Renato Delić, Vukovina
Petra Barbarić, Zagreb
Damir Žiher, Zagreb

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Paloma nagrađuje kad se u Konzumu kupuje“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, Slovenija.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. 4. 2021. do 5. 5. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Paloma i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Paloma Deluxe ili Deluxe Sensitive toaletnog papira (pakiranja od 10 ili 16 rola).

Za sudjelovanje u nagradnoj potrebno je poslati SMS-a sadržaja: PALOMA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
 • 1 x Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 3.500 kuna
 • 2 x SMEG espresso aparat vrijednosti 3.410,00 kuna
 • 50 x Konzum bon vrijednosti 500,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 65.320,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će 6. 5. 2021. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je izvučena prvi put.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Paloma d.d., 2214 Sladki Vrh, Slovenija. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 30 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika podijelit će se s društvom TIM 360 d.o.o., Crnatkova 14a, 10000 Zagreb, OIB 24285682401 u svrhu preuzimanja ili dostave nagrada. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel i Konzum nagradna igra

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Henkel i Konzum nagradna igra

Philips parna postaja GC9682/80
Dajana Kopjar, Osijek
Zoran Radošević, Vinkovci
Dubravka Turina, Kastav
Braco Bonić-Babić, Zagreb

Philips ručni steamer (uređaj za okomito glačanje na paru) GC362/80
Vera Bregović, Vinica
Damir Gabelić, Split
Krunoslava Kregar, Zagreb
Zvonko Bek, Čepin
Mario Semanjski, Slavonski Brod
Nikola Baša, Kamanje
Vlatka Maglić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Enio Gobo, Pula
Tomislav Luburić, Zagreb
Zorka Zekanović, Ražanac
Sanja Stanković, Bjelovar
Nada Bašić, Pula
Andrej Šijaković, Vukovara
Ena Zernec, Varaždin
Marijana Širić, Višnjevac
Martina Stibohar, Samobor
Veronika Šekoranja, Karlovac
Marko Lučić, Višnjevac
Delfa Krajinović, Zagreb
Ana Butijer Duplica, Mlini
Franciska Erkapić, Dicmo
Maja Holek, Koprivnica
Stela Radotić Brundić, Zagreb
Dina Barhanović, Bol
Lidija Šašek, Zagreb
Marina Barac, Zagreb
Jurica Fapali, Zagreb
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Domagoj Musulin, Split

Henkel poklon paket
Monika Svetic Radočaj, Karlovac
Izidora Toić, Mali Lošinj
Palada Kovač, Solin
Marina Preteni, Split
Nada Petak, Vrbovec
Ljubica Vincetić, Vukovar
Milica Zamudić, Sračinec
Josip Benutić, Kaštel Stari
Snježana Latinčić, Zagreb
Anamarija Radoš, Zagreb
Marica Špehar, Cerić
Ana Martinović, Štitar
Marija Vučković, Zagreb
Nevenka Krivić, Osijek
Marijana Dvorski, Bistra
Ivana Svaguša, Split
Daria Simčić, Matulji
Petra Smiljanić, Koprivnica
Ivana Bolf Briški, Delnice
Bratković Elza, Velika Gorica
Zdenko Knezić, Oroslavje
Stevica Bogi, Antunovac
Eduard Kloss, Vinkovci
Livia Balen, Bartolovci
Ines Vuković, Sisak
Martina Gavić, Zadar
Ivana Horvatin, Novi Marof
Aleksandra Mladenović, Karlovac
Monika Vlasak-Janda, Zaprešić
Robert Paukner, Požega
Marijana Brkljača, Zadar
Snježana Gajski, Našice
Silvana Mofardin, Rovinj
Mario Vrbanec, Prelog
Danijela Jarčević, Antunovac
Đurđica Vrđuka, Sesvete
Dražen Ilijaš, Čakovec
Nives Jadrijev, Zadar
Klara Čepo, Orebić
Dinko Samardžić, Vrbovec
Anica Gundelj, Aljmaš
Iva Palinić Krečak, Zagreb
Jasmina Gredelj, Konjščina
Iva Škarica, Ivankovo
Mirta Duhaček, Zagreb
Kata Grgić, Kutina
Bruno Bijelić, Koprivnica
Robert Carić, Dugo Selo
Jasmin Ramaj, Koprivnica
Milan Grgurić, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Konzum nagradna igra“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 4. 2. do 3. 3. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Perwoll, Silan, Somat ili Pur za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 38.166,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 4 x Philips parna postaja GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.799,00 kuna
 • 30 x Philips ručni steamer (uređaj za okomito glačanje na paru) GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 4. 3. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 3. 3. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

Kupi Elmex proizvode i preuredi svoj dom!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Kupi Elmex proizvode i preuredi svoj dom!“

IKEA poklon kartica 10.000,00 kuna
Zvonimir Kišurek, Čepin

IKEA poklon kartica 5.000,00 kuna
Mirela Češkić, Zagreb

IKEA poklon kartica 2.500,00 kuna
Danijela Zaloker, Zaprešić

Elmex poklon paket

Ana Marinić, Zagreb
Mirela Vanđija, Koprivnica
Zoran Horvatić, Lopatinec
Paola Babić, Split
Marko Dujmović, Karlovac
Vjera Čović, Split
Ivka Pavlović Božičević, Koprivnica
Sanja Mihetec, Zagreb
Kristina Španić, Nova Gradiška
Ivana Gabelić, Split

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „Kupi Elmex proizvode i preuredi svoj dom!“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Elmex.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.12.2020. do 15.01.2021. na svim dm prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja tri (3) Elmex proizvoda za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem dm prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „ELMEX, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Elmex, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 18.257,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1x IKEA poklon kartica 10.000,00kn (pojedinačna vrijednost 10.000,00 kuna*)
 • 1x IKEA poklon kartica 5.000,00kn (pojedinačna vrijednost 5.000,00 kuna*)
 • 1x IKEA poklon kartica 2.500,00kn (pojedinačna vrijednost 2.500,00 kuna*)
 • 10x Elmex poklon paket (pojedinačna vrijednost 75,70kn*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 20.01.2021. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 15.01.2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: 

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

LION Consulting d.o.o.
Vrapčanska putina 5B
10090 Zagreb

Palmolive nagradna igra – Palmolive i Kaufland vas nagrađuju

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Palmolive i Kaufland vas nagrađuju

Apple iPhone 11 64GB Black
Ante Buterin, Rijeka

GoPro Hero 8 sportska digitalna kamera
Marina Generalić, Koprivnica

Garmin Vivoactive 4s pametni sat
Martina Glibo, Zagreb

Palmolive Men poklon paket
Aldo Šćulac, Pula
Marija Landeka, Zagreb
Antun Ivanković, Osijek
Jakov Spahija, Šibenik
Krešimir Mirosavljević, Podvinje
Julijana Krajnović, Osijek
Sunčica Moslavac, Zagreb
Danijel Rakarić, Topusko
Ivan Kleković, Bribir
Željka Knezić, Oroslavje

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „Palmolive i Kaufland vas nagrađuju“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Palmolive.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 16.11. do 30.11.2020. na svim Kaufland prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva (2) proizvoda na Palmolive gelovima/kupkama 250ml, 500ml ili 750ml za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Kaufland prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Palmolive, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 11.998,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1x Apple iPhone 11 64GB Black (pojedinačna vrijednost 5.999,00 kuna*)
 • 1x  GoPro Hero 8 sportska digitalna kamera (pojedinačna vrijednost 2.999,00 kuna*)
 • 1x Garmin Vivoactive 4s pametni sat (pojedinačna vrijednost 2.350,00 kuna*)
 • 10x Palmolive Men poklon paket (pojedinačna vrijednost 65,00kn*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 04.12.2020. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30.11.2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: 

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/504

URBROJ: 513-07-21-01-20-02

Pringles nagradna igra – Brko poklanja

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Brko poklanja

Playstation 5
Klaudijo Srića, Kukuljanovo
Matej Šimović, Zagreb
Dajana Kopjar, Osijek
Mario Brkić, Zagreb
Andro Šimičić, Zagreb

Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
Josip Benutić, Kaštel Stari
Damir Vošten, Fažana
Radmila Jurković, Sisak
Biserka Rihtarić, Lobor
Mladen Habunek, Radovan
Marijana Radas, Zagreb
Matej Kužić, Zagreb
Ivana Babić, Zagreb
Mirela Češkić, Zagreb
Zorka Zekanović, Ražanac

Pringles poklon paket
Bosiljka Andrijolić, Split
Marijana Ljubović, Dicmo
Agnes Sarić, Zagreb
Branka Košutić, Koprivnica
Danijel Rakarić, Topusko
Miodrag Čakardić, Osijek
Filip Balenović, Zagreb
Matej Čupić, Zagreb
Tihana Ivančić, Rab
Nives Bajić, Slatine
Lucija Marijanović, Split
Helena Kokan, Bjelovar
Marija Purgar, Osijek
Branko Racetin, Slatine
Mirjana Radišić, Zagreb
Anđela Antunović, Zagreb
Marina Preteni, Split
Ana Karas, Zagreb
Andreja Mezak, Feričanci
Borislav Hrgarek, Maruševec
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Ivana Burazin, Osijek
Ivan Petrić, Garešnica
Dejan Grobenski, Zagreb
Tea Bilić-Prcić, Kaštel Sućurac
Goran Tomurad, Turčin
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Marko Bralić, Kaštel Lukšić
Marko Zorić, Split
Marija Grubišić, Zagreb
Maja Haoui, Jakovlje
Asija Omeragić, Zagreb
Ivana Đana, Pula
Lorena Risek, Pregrada
Dina Horvat, Sesvete
Kristina Čuljak, Zaprešić
Martina Bašćevan, Zagreb
Petar Udovičić, Rovinj
Vesna Tolić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Marijana Blažanović, Zagreb
Davor Obrubić, Zagreb
Zoran Horvatić, Lopatinec
Ivana Kuna, Zaprešić
Iva Kovačević, Zagreb
Dunja Gregurec, Zagreb
Mirjana Fegeš, Zagreb
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Antonio Talaja, Osijek
Ivana Grilec, Pregrada

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Brko poklanja“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 11. 2020. do 15. 12. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Pringles i unapređenja prodaje.

Članak 3. Proizvodi i pakiranja koji sudjeluju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupnjom bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Broj računa je potrebno prijaviti slanjem SMS-a sadržaja: PRINGLES, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Orbico d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 5 x Playstation 5, pojedinačne vrijednosti 3.763,48 kuna
 • 10 x Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
 • 50 x Pringles poklon paket, pojedinačne vrijednosti 38,44 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.739,40 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će 16. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Joseph Manner – Opremi kuhinju s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Opremi kuhinju s Mannerom!

SMEG hladnjak
Valentina Hajdinjak Banek, Koprivnica

SMEG kuhalo za vodu
Tatjana Pejković, Višnjevac
Vesna Kovačić, Zagreb
Vesna Juričev Martinčev, Vodice
Mateja Čizmić, Sisak
Ivan Pleić, Koprivnica
Krešimir Jedvaj, Bestovje
Lidija Patajac, Samobor
Valentina Miško, Križevci
Petar Kavelj, Split
Ana Binički, Gospić

Manner šalica
Denis Filipović, Osijek
Silvija Kosec, Prelog
Marina Jurlina, Koprivnica
Ela Galzina, Zadar
Josipa Majsec, Sv. Križ Začretje
Valentina Mučnjak, Kloštar Ivanić
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Filip Đurinić, Zagreb
Ivan Grančić, Split
Blaženka Mihalić Perman, Pula
Ante Jolić, Klinča Selo
Marija Magdalena Kunst, Samobor
Krunoslava Kregar, Zagreb
Sanja Mandić Vučinić, Zadar
Lucija Marijanović, Split
Dolores Šebalj, Duga Resa
Ema Barkić, Podravske Sesvete
Iva Karaljević, Našice
Robert Brajković, Nova Gradiška
Romina Mišak, Trnovec Bartolovečki
Katica Čagljević, Sesvete
Petra Ćorić, Đakovo
Marko Buktenica, Split
Marija Besednik, Karlovac
Ksenija Čovo, Rijeka
Żeljka Đurkan, Koprivnica
Marijana Habijan, Varaždin
Andreja Srednoselec, Klenovnik
Danijela Zaloker, Zaprešić
Mirko Nižetić, Zagreb
Lidija Škoda, Antunovac
Zoran Poturica, Jakovlje
Marijana Stupar, Zagreb
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Marija Bervida, Daruvar
Gorana Dujić, Kastel Štafilić
Damir Mušanović, Dugo Selo
Vesna Posavec, Zagreb
Milivoj Klen, Varaždin
Carmen Jurić, Karlovac
Drago Vidović, Čepin
Tanja Talaja, Osijek
Mira Falasta, Osijek
Mirjana Galić, Zagreb
Iva Grdiša, Jastrebarsko
Krunoslava Bilić, Zagreb
Marijana Ljubović, Dicmo
Sanja Vučetić, Split
Ana Petričko, Bestovje
Katarina Varez, Dubrovnik
Tatjana Jergović Kukrika, Pitomača
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Tea Ružić, Zaprešić
Anja Blažina Boljević, Samobor
Mario Ptičar, Osijek
Ivan Vincelj, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Ivana Kleković, Bribir
Mirjana Okić, Prelog
Marina Jurić, Zagreb
Dragica Crnčević, Split
Jadranko Pavlinić, Zagreb
Hrvoje Skorak, Ivanec
Marino Lakotić, Tribalj
Bojana Novoselec, Varaždin
Ivana Lacković, Zagreb
Igor Andračić, Osijek
Irena Benutić, Kaštel Stari
Ana Bilić, Zagreb
Danijel Glavač, Dugo Selo
Marcela Filipi (Peroš), Zagreb
Patajac Štefica, Zagreb
Sanja Špehar, Karlovac
Ana Pavić, Županja
Marko Rimac, Zagreb
Petra Kvesić, Zagreb
Dunja Narančić, Nova Gradiška
Stjepan Tratnjak, Čakovec
Draga Hrgarek, Maruševec
Saša Đukić, Velika Gorica
Marina Kalaica, Solin
Marko Dujmović, Karlovac
Rajka Ivanko, Ivankovo
Tomislav Valečić, Zagreb
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Domagoj Kopričanec, Koprivnica
Ivana Štiglić, Brckovljani
Mirko Petak, Vrbovec
Eduard Kloss, Vinkovci
Nataša Inić Pavić, Čepin
Nikola Rašković, Knin
Silvija Vargović, Virovitica
Petar Udovičić, Rovinj
Koraljka Koncul, Zagreb
Danijela Mišar, Bedekovčina
Suzana Starčević, Rijeka
Enio Gobo, Pula
Josipa Broz Boroja, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Suzana Berač, Čakovec

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Opremi kuhinju s Mannerom!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. 11. 2020. do 2. 12. 2020. na Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu (sudjelovanje je moguće ostvariti samo na Konzum prodajnim mjestima koja u ponudi imaju Manner proizvode).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x SMEG hladnjak vrijednosti 12.706,00 kuna
 • 10 x SMEG kuhalo za vodu, pojedinačne vrijednosti 1.300,00 kuna
 • 100 x Manner šalica, pojedinačne vrijednosti 35,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 29.206,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 3. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Henkel Croatia – Henkel i Konzum vas nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Henkel i Konzum vas nagrađuju!

Konzum bon vrijednosti 1.000 kuna
Ivan Kulišić, Županja
Ivana Mijatović, Koprivnica
Lea Šef Kelbl, Koprivnica
Martina Šantalab, Varaždin
Marjan Horvat, Sveta Marija

Konzum bon vrijednosti 200 kuna
Dubravka Gavrić, Slavonski Brod
Lidija Meljnjak, Vidovec
Ljiljana Đurica, Zagreb
Mario Cvitak, Karlovac
Bibijana Šepčić, Rijeka
Marija Purgar, Osijek
Asija Omeragić, Zagreb
Marija Bodac, Solin
Ivan Kundakčić, Osijek
Stevica Bogi, Antunovac
Nada Horvat, Virovitica
Franjo Čižmešija, Donja Dubrava
Biljana Rajki, Bestovje
Mara Mrkonjić, Split
Miona Jakelić, Šibenik
Edita Radan, Dugopolje
Sandra Loknar, Zagreb
Renata Kranjčec, Zagreb
Antonia Pleić, Koprivnica
Renata Vrbos, Virovitica
Blaženka Žitković, Samobor
Anica Mirosavljević, Zagreb
Jagoda Kekić, Zagreb
Maja Jeršek, Josipovac
Maja Blažotinec, Đelekovec
Irena Iličić, Lukač
Siniša Kruljac, Zagreb
Marijana Ljubović, Dicmo
Amathea Nadinić, Zagreb
Jelena Bleiziffer, Zagreb
Marko Gašparac, Sesvetski Kraljevec
Mirjana Pavić, Sinj
Renato Smolić, Kaštel Lukšić
Nikolina Udiljak, Split
Renata Pavlinovec, Čazma
Vlatka Bertić, Daruvar
Sanja Družić, Ogulin
Katarina Varez, Dubrovnik
Mirela Jelić, Velika Gorica
Andreja Matak, Bjelovar
Terezija Nikolić, Osijek
Ante Matić, Velika Gorica
Iva Škarica, Ivankovo
Elvira Deriš, Zagreb
Marija Krznarić, Nova Gradiška
Mirela Češkić, Zagreb
Ines Zeljko, Varaždin
Marija Vinković, Osijek
Dragica Jurić, Daruvar
Josip Benutić, Kaštel Stari

Henkel poklon paket
Kata Grgić, Kutina
Zorica Tumpić, Virovitica
Ivan Žinić, Sisak
Željan Arnerić, Postira
Milivoj Mitrović, Zagreb
Anka Lukić, Biograd Na Moru
Lana Gugić, Jalkovec
Emilija Cvelber, Koprivnica
Sandra Puhalo, Sveta Nedelja
Tomica Strahija, Donji Kraljevec
Romina Janečić, Slatina
Anita Bronić, Zagreb
Franjo Marković, Koprivnica
Jadranka Stipčević, Split
Adriana Matešić, Ogulin
Anđelka Popović, Darda
Ivan Cesarec, Križ
Tanja Brezovečki, Virovitica
Minja Mučić, Osijek
Mirjana Bišćan, Duga Resa
Maja Arbanas, Karlovac
Renata Tuđan, Trnovec
Željko Podsednik, Daruvar
Anita Borošak, Zagreb
Ivana Rukavina, Orahovica
Ivana Horvatin, Novi Marof
Marija Svedružić, Radoboj
Damir Šimac, Sinj
Marin Hrkać, Zagreb
Aleksandar Varga, Vrbovec
Nataša Bubanja, Solin
Dalibor Klobučar, Glina
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Saša Šoše, Sesvete
Tanja Plavšić, Zagreb
Miljenka Zaradić, Osijek
Marija Matulić, Kotoriba
Ivan Jurin, Zagreb
Andreja Vlahović, Donja Stubica
Ksenija Vincelj, Pregrada
Jasenka Petruš, Bisag
Vesna Marković-Jerinić, Sisak
Sanja Galiot, Knin
Katarina Plevnik, Karlovac
Danijela Paštrović, Zadar
Zdravka Mikec, Koprivnički Bregi
Nives Jadrijev, Zadar
Šime Matešić, Rijeka
Helena Lovrić Grahovac, Zagreb
Simonetta Cosi Wilhelm, Zagreb

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Konzum vas nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 10. 9. do 7. 10. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 20.000,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Konzum bon vrijednosti 1.000,00 kuna
 • 50 x Konzum bon vrijednosti 200,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 8. 10. 2020. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 7. 10. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

Paloma nagradna igra – Paloma nagrađuje u Konzumu

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Paloma nagrađuje u Konzumu

Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
Andreja Ilijević, Zagreb

Električni romobil Xiaomi 1S
Ivana Žulj, Rovinj
Jadranka Janković, Zagreb
Zdenka Hrabar, Zagreb

Konzum bon vrijednosti 500 kuna
Josip Rožman, Zagreb
Dijana Stefanović, Pregrada
Anela Galić, Split
Vlasta Marijašević, Ivanić Grad
Ivana Karlović, Donja Lomnica
Dalibor Klobučar, Glina
Slavica Jurić, Sesvetski Kraljevec
Elvis Kirin, Zagreb
Ivana Viduka Tesla, Sesvete
Andrijana Ledenko Zubčić, Zadar
Šime Gazić, Zagreb
Josip Fabijan, Slavonski Brod
Vesna Ključarić, Zagreb
Ana Savić, Split
Vlasta Šućur, Zagreb
Snježana Novotny, Turčin
Gloria Makar, Zagreb
Ivana Benković, Slatina
Aldo Topić, Zagreb
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Adriana Stanivuk, Zagreb
Zvjezdana Grubić, Kutina
Slavica Luburić, Zagreb
Josip Benković, Sopje
Galina Galović, Split
Damir Mandić, Split
Brankica Poznanović, Borovo
Antonija Milković, Gospić
Jasna Vrbanić, Hercegovac
Bosiljko Zdilar, Osijek
Marina Perić, Zadar
Mladen Čižmešija, Donja Dubrava
Silvia Premerl, Zagreb
Spomenka Klobučarić, Sesvete
Blaženka Brač, Osijek
Lucija Kolega, Zadar
Deana Vajzović, Zagreb
Biljana Baranašić, Zagreb
Elvira Deriš, Zagreb
Mateja Jančijev, Đurđevac
Marina Ninković, Zagreb
Drago Matak, Bjelovar
Ljubica Krstulović, Split
Almida Krnić, Šibenik
Iva Holek, Koprivnica
Ivan Cesarec, Križ
Lidija Horvat, Hum Na Sutli
Marko Dujmović, Karlovac
Dalibor Petir, Zagreb
Radmila Jurković, Sisak

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Paloma nagrađuje u Konzumu“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, Slovenija.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 3. 9. 2020. do 7. 10. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Paloma i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Paloma Deluxe ili Deluxe Sensitive toaletnog papira (pakiranja od 10 ili 16 rola).

Za sudjelovanje u nagradnoj potrebno je poslati SMS-a sadržaja: PALOMA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x Lesnina XXXL kupovni bon vrijednosti 30.000 kuna
 • 3 x Električni romobil Xiaomi 1S vrijednosti 3.599,00 kuna
 • 50 x Konzum bon vrijednosti 500,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 65.797,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održat će 8. 10. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je izvučena prvi put.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Paloma d.d., 2214 Sladki Vrh, Slovenija. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 30 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika podijelit će se s društvom TIM 360 d.o.o., Crnatkova 14a, 10000 Zagreb, OIB 24285682401 u svrhu preuzimanja ili dostave nagrada. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/351
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 20. kolovoza 2020.

Palmolive nagradna igra – U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

Apple iPhone 11 64GB Black
Ivan Jurčić, Srinjine

Dron DJI Mavic Mini
Boženko Jović, Osijek

XIAOMI Mi električni romobil M365
Milka Rakarić, Topusko

Palmolive Men poklon paket
Marijana Ljubovic, Dicmo
Hrvoje Horvat, Zagreb
Dominik Knežević, Belišće
Filip Đurinić, Zagreb
Martin Žarić, Dugo Selo
Zoran Felendeš, Zagreb
Martina Čolig, Rakovec
Hrvoje Oršolić, Karlovac
Marko Buktenica, Split
Ivijan Svržnjak, Koprivnica

 

U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) LION Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb, OIB: 32018480787 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre: „U Bipu po Palmolive Men gelove požuri i s nagradama izjuri!“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

Članak 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linije Colgate-Palmolive robne marke Palmolive.

Članak 2. Trajanje

Nagradna igra održava se u razdoblju od 05.08. do 06.09.2020. na svim BIPA prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Lion Consulting d.o.o., Vrapčanska putina 5B, Zagreb.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Lion Consulting d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Članak 5. Kako sudjelovati

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva (2) Palmolive Men gela za tuširanje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem BIPA prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Palmolive, 12345/1230/1, Ana Horvat, Duga ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6: Nagrade

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 12.936,02 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1x Apple iPhone 11 64GB Black (pojedinačna vrijednost 6.299,00 kuna*)
 • 1x Dron DJI Mavic Mini (pojedinačna vrijednost 2.988,02 kuna*)
 • 1x XIAOMI Mi električni romobil M365 (pojedinačna vrijednost 2.999,00 kuna*)
 • 10x Palmolive Men poklon paket (pojedinačna vrijednost 65,00kn*)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7: Izvlačenje

Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 10.09.2020. u prostorijama tvrtke Lion Consulting d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 06.09.2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8: Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9: Preuzimanje nagrade

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10: Suglasnost s pravilima

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

Članak 11: Obrada osobnih podataka:

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12: Prekid nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

LION Consulting d.o.o.
Vrapčanska putina 5B
10090 Zagreb

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/293
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 17. srpnja 2020.

Joseph Manner – Uživaj u ljetu s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Pony bicikl
Ana Prebeg, Zagreb
Borislava Renko, Zagreb
Jadranka Sopta, Osijek
Romina Janečić, Slatina
Ana Blažević Simić, Zagreb

Manner ležaljka za plažu
Ana Pavić, Osijek
Monika Lanšćak, Virovitica
Zdravka Kuzminović, Bjelovar
Ena Španić, Karlovac
Marija Purgar, Osijek
Ivana Šalinović, Tučepi
Zorica Barišić, Osijek
Katica Grabar, Našice
Ena Milih, Kastav
Ana Bukvić, Šibenik
Dino Dumančić, Osijek
Antun Bervida, Daruvar
Ana Pavić, Županja
Ivana Baričević, Zagreb
Filip Đurinić, Zagreb
Michaela Horvat, Podgorač
Dražen Botica, Kraljevica
Josipa Radić, Mlini
Željko Čigir, Zagreb
Zvonimir Dorčić, Zadar
Petra Krupljanin, Dugo Selo
Lidija Škoda, Antunovac
Marko Bartolić, Zagreb
Radmila Krajnović, Dugo Selo
Mara Mrkonjić, Split
Anita Bujdo, Garesnica
Dubravko Bartulac, Bizovac
Miroslav Jovanović, Split
Dario Rajković, Velika Mlaka
Andreja Gojčeta, Zagreb
Predrag Vučetić, Žirje
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Andreja Dorić, Osijek
Marijan Majić, Imotski
Branka Košutić, Koprivnica
Sanja Vučurević, Mali Lošinj
Dino Zamečnik, Sarvaš
Petra Mihalić, Pojatno
Damir Žižanović, Osijek
Tina Ivanišević Grabovac, Zagreb
Igor Butorac, Zagreb
Ljiljana Josipović, Djurdjevac
Ivana Petrak, Vrbovec
Ivana Čičak, Ivanić Grad
Nedjeljka Jelača, Split
Marija Vučković, Zagreb
Suzana Dimovski, Zagreb
Borna Vidaković, Osijek
Vesna Piskač, Novigrad Podravski
Snježana Stanša, Bjelovar

Manner japanke
Gordan Penić, Glina
Sandra Burić Matas, Vranjic
Iva Palinić Krečak, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Dragica Crnčević, Split
Mirjana Gašparović, Zagreb
Igor Štajduhar, Zagreb
Jadranka Strbad, Privlaka Dalmatinska
Matija Vincelj, Zagreb
Daša Berić, Zagreb
Zrinka Blažek, Sesvete
Ljubica Krstulović, Split
Gordana Kovačić, Baška
Žana Prišć, Zagreb
Christian Andrić, Pula
Danica Ercegović, Split
Tatjana Ercegović, Rogoznica
Željka Vuletić, Erdut
Mladen Strahija, Prelog
Ksenija Vincelj, Pregrada
Marko Lučić, Višnjevac
Antonija Rujer, Zagreb
Zlatko Posavec, Novigrad Podravski
Lana Marković, Koprivnica
Biserka Roksandić, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Lena Novak-Đura, Čakovec
Endrina Čolaku, Zagreb
Marijana Romić, Veliko Polje
Maro Tudić, Zagreb
Davorko Vrus, Karlovac
Andreja Stepinac, Krašić
Livio Racane, Zagreb
Nino Šantek, Zagreb
Irena Ipša, Varaždin
Darko Hadviger, Zagreb
Dubravka Štokić, Zagreb
Milan Harašić, Solin
Zdenka Gerber, Osijek
Biserka Skender, Vrsar
Jasna Hladnić, Virje
Mlaen Vrančić Lež, Zabok
Ivan Vakante, Slatine
Jelena Krbot, Novi Marof
Irena Vičević, Bjelovar
Vedran Habuš, Zagreb
Narcisa Košutić – Smiljanić, Koprivnica
Nada Zebić, Osijek
Sonja Orbanić, Pula
Katica Vidaković, Osijek
Mihael Mikšić, Karlovac
Vladimir Škrinjar, Koprivnica
Marija Trčak, Zagreb
Orjana Kojanec, Kastav
Marijana Ljubović, Dicmo
Vedrana Buktenica, Split
Fran Simičić, Zagreb
Natalija Zdilar, Osijek
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Mario Kolonić, Zagreb
Anja Mihalković, Čakovec
Jurica Puškar, Zagreb
Zlatica Gale, Osijek
Jakov Zekanović, Ražanac
Marijana Žinić, Sisak
Marija Rinkovec, Zagreb
Slavica Wacker, Mali Lošinj
Mirjana Cesarec, Zagreb
Sanja Ptičar, Osijek
Luka Buković, Zagreb
Verica Gorišek, Samobor
Silvija Milčić, Zaprešić
Petra Buhin, Zagreb
Ksenija Šupe Vukadinović, Zagreb
Jagoda Žižak, Kastel Lukšić
Tanja Pinojtić, Zagreb
Lana Drenški, Zagreb
Marica Špehar, Cerić-Nuštar
Dominik Lončarić, Dugo Selo
Marta Jembrih, Zaprešić
Dijana Čačić Komadina, Mali Lošinj
Bosiljka Andrijolić, Split
Anita Grubišić, Split
Sanja Gugić, Split
Valentina Hadaš, Zagreb
Darko Habulin, Zagreb
Ksenija Priselec, Rijeka
Radojka Perković, Pula
Sara Ursić, Promajna
Anto Anušić, Zagreb
Ivanka Ivas, Zagreb
Tomica Strahija, Donji Kraljevec
Nada Kurbalija, Osijek
Amanda Nonveiller-Kovač, Našice
Andreja Matak, Bjelovar
Lina Šojat, Zagreb
Ivana Zorić Marić, Briješće
Đuro Đuranec, Dugo Selo
Ljeposava Berić, Novska
Danica Blažinčić, Osijek

 
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Uživaj u ljetu s Mannerom“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 4. 6. 2020. do 30. 6. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 5 x Pony bicikl vrijednosti 2.280,00 kuna
 • 50 x Manner ležaljka za plažu, pojedinačne vrijednosti 190,00 kuna
 • 100 x Manner japanke, pojedinačne vrijednosti 15,20 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 22.420,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 1. 7. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.