Colgate nagradna igra – Colgate i dm vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Colgate i dm vas daruju za blagdane“

Stomatološki pregled po izboru dobitnika u vrijednosti do 2.500,00 kn
Tihana Matika, Višnjan
Iris Vicković, Zadar
Katarina Katavić, Našice
Jadranka Barić, Zagreb
Marijana Maričić, Zagreb
Mikail Gurguška, Lovran

Colgate poklon paket
Danijela Frlan, Rijeka
Diana Slivka, Zoljan
Branka Košutić, Koprivnica
Ana Zekanović, Ražanac
Štefica Svalina, Osijek
Marija Kotar, Zagreb
Nikolina Panadić, Kaštel Kambelovac
Nataša Tomić-Strelec, Varaždin
Mira Pošta, Drnje
Nives Jadrijev, Zadar

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Colgate i dm vas daruju za blagdane“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017. na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca dm na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Colgate i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj dm prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti dva Colgate proizvoda od kojih je jedan pasta za zube Colgate Advanced Whitening 75 ml ili Colgate Total Pro Gum Health 75 ml i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: COLGATE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 6 x stomatološki pregled po izboru dobitnika u vrijednosti do 2.500,00 kn
 • 10 x Colgate poklon paket u vrijednosti 500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati 2. siječnja 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/702
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 23. studenoga 2017.

Palmolive nagradna igra – Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane“

Bipa darovna kartica 500 kuna
24. 11. 2017. Žana Plažanin, Daruvar
25. 11. 2017. Nikolina Živković, Ostrovo
26. 11. 2017. Antonia Ozretić, Split
27. 11. 2017. Marica Špehar, Cerić-Nuštar
28. 11. 2017. Željka Strinić, Vukovar
29. 11. 2017. Danka Šiljković, Zagreb
30. 11. 2017. Slavica Sertić, Đakovo
1. 12. 2017. Boris Kovačić, Zagreb
2. 12. 2017. Višnja Mandić, Nova Bukovica
3. 12. 2017. Marina Ikić, Vukovar

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
1. krug: Maja Petak, Vrbovec

Bipa darovna kartica 500 kuna
4. 12. 2017. Jovanka Rašković, Knin
5. 12. 2017. Ivona Trtanj Šneler, Rijeka
6. 12. 2017. Tatjana Mrđenović, Osijek
7. 12. 2017. Martina Klanjčec Petričević, Kašina
8. 12. 2017. Jakov Radošević, Zagreb
9. 12. 2017. Željka Starčević, Osijek
10. 12. 2017. Antonija Čačković, Duga Resa

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
2. krug: Vesna Đili, Zadar

Bipa darovna kartica 500 kuna
11. 12. 2017. Hrvoje Beniković, Osijek
12. 12. 2017. Karolina Lučić, Karlovac
13. 12. 2017. Vedrana Petrovic-Holik, Osijek
14. 12. 2017. Đurđica Udovičić, Višnjevac
15. 12. 2017. Jasenka Vernik, Poreč
16. 12. 2017. Nikolina Udiljak, Split
17. 12. 2017. Štefica Svalina, Osijek

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
3. krug: Mario Mihelčić, Koprivnica

Bipa darovna kartica 500 kuna
18. 12. 2017. Krunoslav Vrdoljak, Osijek
19. 12. 2017. Vesna Posavec, Zagreb
20. 12. 2017. Iris Vukojević, Osijek
21. 12. 2017. Nikolina Šurlina, Rab
22. 12. 2017. Mirjana Milohanić, Rakalj
23. 12. 2017. Ankica Kuzminski, Bednja

Bipa darovna kartica 1.000 kuna
4. krug: Snježana Stanša, Bjelovar

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Bipa vas daruju za blagdane“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 24. studenoga 2017. do 23. prosinca 2017. u svim Bipa prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Palmolive i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Bipa prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti Palmolive Božićni paket i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: BIPA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 30 x Bipa darovna kartica vrijednosti 500,00 kn
 • 4 x Bipa darovna kartica vrijednosti 1.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika za 30 Bipa darovnih kartica vrijednosti 500,00 kn održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 24. 11. do 3. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017., pri čemu se radi posebno izvlačenje za svaki pojedini dan (1 dan – 1 dobitnik)

Izvlačenje dobitnika za 4 Bipa darovne kartice vrijednosti 1.000,00 kn održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 24. 11. do 3. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017. (1 dobitnik)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017. (1 dobitnik)

Izvlačenja dobitnika će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/669
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 14. studenoga 2017.

Palmolive nagradna igra – Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane“

Konzum darovna kartica vrijednosti 500 kn
1. krug
Vinko Udiljak, Split
Darija Gorički, Sisak
Elvira Deriš, Zagreb
Dragana Pintar, Karlovac
Emanuel Hladnić, Virje
Mirjana Tuđa, Zabok
Tanja Talaja, Osijek
Leon Krizmanić, Čazma
Minka Capek, Koprivnica
Dragica Branilović, Nedelišće

2. krug
Marko Meštrović, Pleternica
Danijela Čavka, Split
Jasenka Mačak, Zagreb
Danijela Jarčević, Antunovac
Ivana Sandrić, Betina
Darko Tudić, Podravske Sesvete
Antonio Vincelj, Pregrada
Branka Zakošek Mudrinić, Zagreb
Lenka Turić, Vrgorac
Nikolina Mihić, Osijek

3. krug
Ljiljana Ladišić, Osijek
Danijela Zaloker, Pojatno
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Danijel Krezić, Dugo Selo
Anica Gundelj, Aljmaš
Blaženka Krajšić, Osijek
Tomislav Šimunović, Slavonski Brod
Marijana Perković, Dugo Selo
Kristina Grgić, Osijek
Mirjana Ribić, Osijek

4. krug
Nevenka Vincelj, Đurmanec
Emilija Vukelić, Krk
Mirjana Narančić, Vukovar
Kristina Habjanec, Gornje Jesenje
Milena Duplanić, Split
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Ana Mikić, Okučani
Ana Mihelić, Poreč
Goran Crvelin, Rijeka
Slađana Đurašević, Koprivnica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Palmolive i Konzum vas daruju za blagdane“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 23. studenoga 2017. do 23. prosinca 2017. na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda robne marke Palmolive i povećanja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Konzum prodavaonici na području Republike Hrvatske kupiti Palmolive Božićni paket i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: PALMOLIVE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Colgate Palmolive Commerciale i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 40 x Konzum darovna kartica vrijednosti 500,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati prema sljedećem rasporedu:

 • 4. 12. – za prijave od 23. 11. do 3. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 11. 12. – za prijave od 4. 12. do 10. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 18. 12. – za prijave od 11. 12. do 17. 12. 2017. (10 dobitnika)
 • 27. 12. – za prijave od 18. 12. do 23. 12. 2017. (10 dobitnika)

Izvlačenja dobitnika će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od svakog izvlačenja na Internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/17-01/668
URBROJ: 513-07-21-01/17-3
Zagreb, 14. studenoga 2017.