Obrada osobnih podataka u nagradnim igrama

Kod provedbe nagradne igre ili natječaja, tvrtke moraju osigurati da se obrada osobnih podataka radi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Koje su obveze priređivača i koja su prava sudionika?

U drugom dijelu članka posebno ćemo obraditi temu objave osobnih podataka dobitnika nagradne igre.

Načela zaštite podatka određena GDPR-om odnose se na sve tvrtke i organizacije koje pohranjuju ili obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Zakon kojim se regulira provedba GDPR-a u Hrvatskoj je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

S obzirom na to da je GDPR obvezujući zakonodavni akt, načela zaštite osobnih podataka moramo primijeniti od samog početka realizacije nagradne igre ili natječaja.

Načela zaštite osobnih podataka

U kontekstu organizacije nagradne igre, moramo se držati sljedećih načela:

Privola – Moramo imati dobrovoljan i nedvosmislen pristanak sudionika za obradu osobnih podataka.

Ograničavanje svrhe obrade podataka – Osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu provedbe nagradne igre. Za bilo koju drugu svrhu, na primjer izravni marketing, potrebno je dobiti posebnu privolu.

Smanjenje količine podatka – Obrađuju se samo podaci potrebni za provedbu nagradne igre.

Ograničenje pohrane – Podaci se moraju brisati ili anonimizirati nakon što prestane svrha za koju su prikupljeni.

Transparentnost – Sudionici imaju pravo znati koje se kategorije njihovih osobnih podataka obrađuju i tko ih obrađuje.

U nagradnim igrama voditelj obrade najčešće je priređivač nagradne igre, a kategorije podatka koje se obrađuju su: ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa.

S obzirom na to da su nagradne igre regulirane posebnim Zakonom i Pravilnikom, važno je napomenuti da priređivač ima i pravni temelj za obradu osobnih podataka nakon što dobije privolu sudionika. Na primjer, u Zapisnik o izvlačenju dobitnika koji se dostavlja Ministarstvu financija upisuju se ime i prezime i adresa dobitnika.

Ako je vrijednost nagrade veća od 663,61 EUR, priređivač mora Ministarstvu financija dostaviti dokaz o preuzimanju nagrade i OIB dobitnika. To znači da priređivač ima pravnu obvezu za prikupljanje dodatne kategorije osobnih podataka (OIB), ali ne od svih sudionika, već samo onih koji su postali dobitnici vrijedne nagrade.

Sudionici imaju sva prava koja su propisana Općom uredbom: informiranje, pristup, ispravak, povlačenje privole, pravo na prenosivost podataka te pravo na brisanje. Povlačenje privole za sudjelovanje u nagradnoj igri za sobom povlači gubitak prava sudjelovanja, jer se osobni podaci sudionika u tom slučaju brišu iz baze podataka.

Osobne podatke sudionika nagradne igre nije dozvoljeno koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primjer slanja newslettera, već je u tu svrhu potrebno tražiti dodatnu privolu.

Objava osobnih podataka dobitnika nagradne igre

Smije li priređivač objaviti osobne podatke dobitnika nagradne igre?

Iako u Pravilniku o priređivanju nagradnih igara nije određena obveza objave dobitnika, uobičajeno je objaviti osobne podatke dobitnika u svrhu upoznavanja svih sudionika s rezultatima nagradne igre.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) je tijelo koje nadzire provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka. Agencija je već izdala nekoliko mišljenja i rješenja vezanih za obradu osobnih podataka u nagradnim igrama.

S obzirom da je izvlačenje javno u svrhu transparentnosti cijelog postupka svake pojedine nagradne igre, osobito u smislu informiranja svih sudionika ali i javnosti smatramo da se objavom osobnih podataka dobitnika izvršava sama svrha javnog izvlačenja.

AZOP, mišljenje objavljeno 7.6.2019.

U ovom mišljenju agencije navedeno je kako se objavom dobitnika izvršava svrha javnog izvlačenja, odnosno upoznavanje sudionika i javnosti s rezultatima nagradne igre.

Koje podatke dobitnika smijemo objaviti?

U uvodnom dijelu teksta već smo napisali kako je prilikom obrade potrebno smanjiti količinu podataka koja se obrađuje, odnosno primjenjuje se načelo razmjernosti. To znači da je potrebno objaviti minimalnu količinu osobnih podataka kako bi se ispunila svrha objave dobitnika.

Ističemo da je sukladno navedenom načelu razmjernosti u obradi podataka moguće učiniti dostupnim samo nužan opseg podataka koji omogućuje postizanje zakonom utvrđene svrhe, primjerice ime i prezime, mjesto stanovanja.

AZOP, mišljenje objavljeno 7.6.2019.

Agencija u mišljenju navodi da se može objaviti: ime i prezime, mjesto stanovanja. Ovo je ipak primjer, a ne pravilo. Stav priređivača nagradne igre može biti da je dovoljno objaviti inicijale i mjesto dobitnika.

Ono što svakako treba izbjegavati je objava podataka u prekomjernom opsegu.

U jednom od rješenja koje je AZOP objavio 2022. može se pročitati kako je izdana službena opomena jednoj banci. Po završetku nagradne igre, banka je osim imena i prezimena, objavila punu adresu i OIB dobitnika.

Naša je preporuka da se u skladu s mišljenjem AZOP-a po završetku nagradne igre objavi ime i prezime, mjesto stanovanja. Dodatno se može objaviti podatak o izvučenom broju računa, koji ne spada u kategoriju osobnih podataka.

Aktualni Pravilnik o priređivanju nagradnih igara donesen je 2010. U međuvremenu je došlo do velikog razvoja društvenih mreža i povećanja količine informacija na internetu.

U posljednje vrijeme nažalost svjedočimo sve češćem stvaranju lažnih vijesti i vrijeđanju dobitnika kroz profile na društvenim mrežama. Imajući ovo u vidu, u budućnosti treba razmisliti o dodatnom smanjenju opsega podataka u objavi dobitnika. Na primjer, mogu se objaviti samo inicijali, s obzirom na to da se svi podaci o dobitnicima upisuju u Zapisnik o izvlačenju i dostavljaju Ministarstvu financija.

Kod lutrijskih igara i igara na sreću, dobitnici nagrada imaju pravo ostati anonimni i često to biraju.

Fotografiranje i snimanje dobitnika prilikom preuzimanja nagrada

Trenutak preuzimanja glavne nagrade dobra je prilika za fotografiranje i snimanje. Fotografije i video a snimljeni materijal priređivač može objaviti kroz oglase i na društvenim mrežama. Međutim, potrebno je tražiti posebnu privolu dobitnika za snimanje.

Više ovome možemo pročitati u mišljenju AZOP-a:

Za fotografiranje i snimanje dobitnika potrebno je ishoditi privolu koja će udovoljavati svim zahtjevima iz Opće uredbe. Posebno naglašavamo važnost dobrovoljnosti privole te s tim u vezi napominjemo kako davanje privole za fotografiranje ne bi smjelo biti nametnuto od strane organizatora kao uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri niti bi sudionik smio trpjeti nepovoljne posljedice zbog uskraćivanja iste.

AZOP, mišljenje vezano uz legitimni interes

Zaključak

Priređivači nagradnih igara i natječaja imaju obvezu obrađivati osobne podatke sudionika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u Hrvatskoj.

Opća uredba nije značajno promijenila način provedbe nagradnih igara, ali je dodatno naglasila obvezu transparentnosti i informiranja sudionika. Glavni dokument kojim ovo postižemo su kvalitetna pravila nagradne igre.

U svakom koraku provedbe nagradne igre moramo:

  • Biti svjesni da se privola odnosi samo na nagradnu igru,
  • Ograničiti količinu podataka koju obrađujemo na nužne podatke,
  • Voditi računa o tehničkim i organizacijskim mjerama za sigurnu pohranu i obradu podataka.