Nagradna igra: Henkel i BIPA vode te na Ultru

Nagradna igra je završena (dobitnici).

Trajanje

Od 29. 5. 2023. do 30. 6. 2023.

Mjesto održavanja

BIPA prodajna mjesta u Hrvatskoj.

Nagrade

1 x Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023 + tri noćenja u hotelu za dvije osobe

2 x Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023

10 x Poklon paket

Kako sudjelovati?

#1 Kupi bilo koji got2b, Live ili Syoss proizvod na bilo kojem BIPA prodajnom mjestu u Hrvatskoj za trajanja nagradne igre i sačuvaj račun.

#2 Pošalji SMS sadržaja: ULTRA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (0,32€ / 2,40kn po SMS-u) ili ispuni obrazac na www.bipa.hr

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 26. 6. 2023.

Popis dobitnika

Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023 + tri noćenja u hotelu za dvije osobe
Braco Tonći Bonić-Babić, Zagreb

Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023
Linda Ćirković, Split
Tomislav Palčić, Zagreb

Poklon paket
Marija Miočić-Stošić, Ražanac
Stipe Grubišić, Osijek
Anica Mirosavljević, Zagreb
Jure Grubišić, Osijek
Draženka Saško, Varaždin
Mirjana Samardžić, Rijeka
Branka Košutić, Koprivnica
Marijana Perković, Dugo Selo
Ana Marinić, Zagreb
Mario Dadić, Gospić

Pravila

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Henkel Croatia d.o.o., Pere Budmanija 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i BIPA vode te na Ultru“
(u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“)

1. Priređivač i svrha priređivanja nagradne igre:

Priređivač Nagradne igre je društvo Henkel Croatia d.o.o., Pere Budmanija 1, Zagreb, OIB: 09730191730.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promocija i unapređenje prodaje proizvoda robnih marki got2b, Live i Syoss (u daljnjem tekstu i: „Proizvodi“) u BIPA d.o.o. trgovinama na području Republike Hrvatske.

2. Trajanje i mjesto održavanja nagradne igre:

Nagradna igra će se održati od 29. 5. 2023. do 25. 6. 2023. u svim BIPA d.o.o. trgovinama na području Republike Hrvatske u kojima se prodaju Proizvodi (u daljnjem tekstu: „BIPA trgovine“).

3. Objava pravila nagradne igre:

Pravila Nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskim stranicama www.bipa.hr prije početka Nagradne igre te će biti vidljiva tijekom cijelog trajanja nagradne igre sve do izvlačenja.

4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri:

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina sa stalnim prebivalištem ili boravištem i poštanskom adresom u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: „sudionici“).

Iz sudjelovanja u Nagradnoj igri isključeni su zaposlenici Priređivača, zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji.

Pojedinci koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Nagradnoj igri ili postupaju protivno Pravilima, neće biti uključeni u nagradnu igru. Sudionik koji ispunjava određene uvjete za osvajanje nagrade, a koje je rezultat npr. davanja lažnih informacija, neće postati dobitnik Nagradne igre ni imati pravo na nagradu. Sudionik Nagradne igre bit će isključen ako Priređivač sazna ili ima legitimne sumnje u prijevaru i drugo kazneno djelo sudionika ili druge osobe koja je pomogla sudioniku u dobivanju nagrade. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionika iz daljnjeg sudjelovanja ako ima legitimne sumnje da je izvršena prijevara ili bilo koje drugo kažnjivo djelo, čak i preko treće osobe.

5. Kako sudjelovati:

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda robnih marki got2b, Live ili Syoss za vrijeme trajanja nagradne igre, u bilo kojoj BIPA trgovini u Republici Hrvatskoj o čemu je potrebno sačuvati račun kao dokaz kupnje s kojim se može sudjelovati u nagradnoj igri.

Sudjelovanje u nagradnoj igri se ostvaruje tijekom trajanja nagradne igre:

a) slanjem SMS poruke sadržaja „ULTRA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 – npr.  ULTRA, 12345/7401/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: „SMS poruka“). Cijena SMS poruke je 0,32 € / 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

ili

b) ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici www.bipa.hr (u daljnjem tekstu: „Web obrazac“)

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa kupnjom pojedinačnog odgovarajućeg Proizvoda, prema ovim Pravilima. Jedan broj računa može se poslati samo jednom.

Svaki pojedinačni sudionik može osvojiti maksimalno jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja posebnih / dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne / dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

6. Nagrade:

Za Nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada, kojeg u cijelosti osigurava i plaća Priređivač, u iznosu od 2.259,40 € / 17.023,45 HRK.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

  • 1 x Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023 + tri noćenja u hotelu za dvije osobe, vrijednosti 1.500,00 € /  11.301,75 HRK
  • 2 x Dvije trodnevne ulaznice za Ultra Europe 2023, pojedinačna vrijednost nagrade 198,00 € / 1.491,83 HRK
  • 10 x Poklon paket (1x Got2b Glued gel,  1x Live boja za kosu, 1x Syoss šampon za suho pranje, 1x Sunčane naočale, 1x Ukosnice za kosu, 1x torbica), pojedinačne vrijednosti 36,34 € / 273,80 HRK

Ukupno će biti podijeljeno 13 nagrada za 13 dobitnika.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima Nagradne igre su simbolične.

Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode i/ili usluge niti prenosiva na drugu osobu.

7. Izvlačenje:

U izvlačenje nagrada ulaze samo sudionici koji su ispunili kriterije iz točke 5. ovih Pravila.

Izvlačenje se odvija na sljedeći datum:

  • 26. 6. 2023.

Izvlačenje nagrada je javno i održat će se gore navedenog datuma u prostorijama Henkel Croatia d.o.o., Pere Budmanija 1, 10 000 Zagreb, u 10:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke Henkel Croatia d.o.o te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni u roku 8 dana nakon završetka Nagradne igre na internetskoj stranici www.level.hr.

Svi zaprimljeni brojevi računa i osobni podaci sudionika Nagradne igre spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze svih primljenih prijava. U izvlačenju sudjeluju sve ispravne prijave sudionika putem Web obrasca i SMS poruke zaprimljene u periodu trajanja nagradne igre, od 29. 5. 2023. u 00:00:00 do 25. 6. 2023. do 23:59:59.

Računi za kupnje izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

U slučaju bilo kakve sumnje, sudionikom nagradne igre smatra se osoba koja ima račun kojim dokazuje kupnju Proizvoda i koja je izvršila prijavu tog broja računa sa svojim osobnim podacima. Obveza pružanja dokaza o obavljenoj kupnji leži na sudioniku Nagradne igre. Sudionika koji ne priloži račun prema ovim uvjetima, Priređivač će prema uvjetima Nagradne igre diskvalificirati iz nagradne igre. U tom slučaju, bit će izvučen novi dobitnik kojem će biti dodijeljena nagrada.

8. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade:

Sudionici će biti obaviješteni o nagradi pisanim putem, SMS porukom ili e-mail porukom, na kontakt podatke koje su dostavili prilikom prijave sudjelovanja u Nagradnoj igri, najkasnije 8 dana nakon izvlačenja rezultata.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime te grad ili mjesto mogu objaviti na internetskoj stranici www.level.hr u svrhu transparentnosti prilikom izvlačenja dobitnika.

9. Preuzimanje nagrade:

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici ulaznica za Ultra Europe bit će obaviješteni odmah po završetku izvlačenja dobitnika te će dobiti uputu za preuzimanje ulaznica za Ultra Europe festival koji se održava od 7. 7. do 9. 7. 2023. u Splitu.

Ako izvučeni dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 30 dana od dana obavijesti o dobitku, Priređivač će ponovno u daljnjem roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema te obavijesti za preuzimanje nagrade. Iznimno, ulaznice za Ultra Europe festival potrebno je preuzeti do početka ili za vrijeme trajanja festivala. Uz uvjet dokazivanja kupnje računom, dobitnik mora preuzeti nagradu u rokovima iz ovog Pravilnika.

S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

10. Suglasnost s pravilima:

Sudionici sudjelovanjem u Nagradnoj igri potvrđuju da su upoznati s i Pravilima i uvjetima sudjelovanja u Nagradnoj igri.

11. Zaštita i obrada osobnih podataka:

Osobne podatke sudionika Nagradne igre obrađuje Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka i Izvršitelj obrade osobnih podatka: New Level d.o.o. Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992. Priređivač se obvezuje prilikom provedbe Nagradne igre s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre, a koje su sudionici sami ustupili, pod čime se pogotovo podrazumijevaju ime i prezime, adresa prebivališta, broj mobitela / telefona i e-mail adresa, obrađuju se u svrhu provedbe Nagradne igre, marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu Nagradnu igru, u svrhu obavještavanja sudionika o ishodu Nagradne igre, objave imena dobitnika nagrada i dostave nagrada dobitnicima.

Sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri daje suglasnost Priređivaču za obradu osobnih podataka u svrhe navedene ovim Pravilima, a od strane osoba koje sudjeluju u provedbi Nagradne igre i dostavi nagrada dobitnicima.

Prikupljeni osobni podaci sudionika čuvat će se do završetka Nagradne igre te 120 dana po završetku Nagradne igre, nakon čega će biti trajno obrisani. Svaki sudionik, u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka i pravo na dobivanje informacije obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima. Prigovor na obradu osobnih podataka Sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka Priređivača, na email adresu: henkel.croatia@henkel.com.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača navedenu u točki 1. ovih Pravila, kada se osobni podaci obrađuju temeljem privole. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

12. Odricanje od odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju može pretrpjeti sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri ili putem osvajanja nagrade. Priređivač ne preuzima odgovornost za tehničke probleme prilikom prijenosa podataka elektroničkim putem.

Podaci koje Priređivaču ustupaju sudionici Nagradne igre daju se isključivo za potrebe Nagradne igre te sudionici sudjelovanjem u Nagradnoj igri potvrđuju da su suglasni s ustupanjem osobnih podataka Priređivaču.

13. Mogućnost prekida Nagradne igre

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu Nagradnu igru ako se Nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, bugove, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prijevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

14. Sporovi

Rezultati nagradne igre su konačni, bez mogućnosti žalbe.

Priređivač Nagradne igre ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju može pretrpjeti sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri ili putem osvajanja nagrade. Priređivač nagradne igre ne preuzima odgovornost za tehničke probleme prilikom prijenosa podataka elektroničkim putem.

Ovlašteni organizator Nagradne igre zadržava pravo odluke o svim pitanjima vezanima za nagradnu igru. U slučaju bilo kakve sumnje o ispunjavanju uvjeta Nagradne igre od strane sudionika, teret dokaza leži na sudionicima nagradne igre.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 12. svibnja 2023.