Manner nagradna igra: Svaki tjedan odvezi romobil jedan!

Trajanje

Od 8. 5. 2023. do 28. 5. 2023.

Mjesto održavanja

Odabrana INA prodajna mjesta u Hrvatskoj.

Nagrade

3 x električni romobil Segway Ninebot KickScooter D18E

25 x Manner poklon iznenađenja

Kako sudjelovati?

#1 Kupi bilo koji Manner proizvod na bilo kojem INA prodajnom mjestu * u Hrvatskoj za trajanja nagradne igre i sačuvaj račun.

#2 Pošalji SMS sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (0,32€ / 2,40kn po SMS-u).

* INA prodajna mjesta koja u ponudi imaju Manner proizvode

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 15. 5. 2023. za sve prijave pristigle u razdoblju od 8. 5. do 14. 5. 2023. (1 x električni romobil, 8 x poklon iznenađenja)
  • 22. 5. 2023. za sve prijave pristigle u razdoblju od 15. 5. do 21. 5. 2023. (1 x električni romobil, 8 x poklon iznenađenja)
  • 29. 5. 2023. za sve prijave pristigle u razdoblju od 22. 5. do 28. 5. 2023. (1 x električni romobil, 9 x poklon iznenađenja)
1. krug

Električni romobil Segway Ninebot KickScooter D18E
Lazer Kolgjeraj, Osijek

Manner poklon iznenađenja
Slavko Golubić, Pregrada
Slavica Kos, Sinj
Slavica Mirosavljević, Podvinje
Magdalena Polanjčec , Osijek
Dominik Varga, Bjelovar
Ana Blažević Simić, Zagreb
Ivana Mandić, Split
Dinka Antunović, Virovitica

2. krug

Električni romobil Segway Ninebot KickScooter D18E
Mario Grozdanić, Zagreb

Manner poklon iznenađenja
Renata Vrbos, Virovitica
Tea Gvozdenović, Solin
Željka Knezić, Oroslavje
Sandra Turčinov, Murter
Mario Vrbanec, Prelog
Domagoj Vuković, Zagreb
Marija Alšić, Osijek
Ivana Marjančević, Đurđenovac

3. krug

Električni romobil Segway Ninebot KickScooter D18E
Josip Beber, Desinić

Manner poklon iznenađenja
Slavica Bek, Čepin
Mateo Prigorac, Pisarovina
Filip Đurinić, Zagreb
Patrik Beniković, Osijek
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Anita Bujan, Otočac
Antonija Drozdek, Zagreb
Dubravka Prvonožac, Bjelovar
Ivana Palfi, Mursko Središće

Pravila

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Svaki tjedan odvezi romobil jedan!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 8. 5. 2023. do 28. 5. 2023. na INA maloprodajnim mjestima na području Republike Hrvatske koje u ponudi imaju Manner proizvode (dalje u tekstu: INA prodajna mjesta).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robnih marki Manner i Casali i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem INA prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner ili Casali proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 € / 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

3 x električni romobil Segway Ninebot KickScooter D18E, pojedinačne vrijednosti 333,33 € / 2.511,48 kn

25 x Manner poklon iznenađenja, pojedinačne vrijednosti 22,00 € / 165,76 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.549,99 € / 11.678,40 kn (fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn). Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

  • 15. 5. 2023. za prijave od 8. 5. do 14. 5. 2023. (1 x električni romobil, 8 x poklon iznenađenja)
  • 22. 5. 2023. za prijave od 15. 5. do 21. 5. 2023. (1 x električni romobil, 8 x poklon iznenađenja)
  • 29. 5. 2023. za prijave od 22. 5. do 28. 5. 2023. (1 x električni romobil, 9 x poklon iznenađenja)

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste (1 x električni romobil, 1 x poklon iznenađenja).

Ako u prvom ili drugom tjednu nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, one se prenose u fond nagrada za sljedeći tjedan.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili emailom na info@level.hr. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.