Carlsberg Croatia – Oglas o javnoj dražbi

S obzirom na to da predmeti dražbe nisu prodani, ista će biti ponovljena 10. 3. 2023. na adresi New Level d.o.o. Ulica grada Vukovara 21 (ulaz iz Gorjanske) 10 000 Zagreb u 10:00 h, a početna cijena predmeta je 1/2 njihove vrijednosti.

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

NAZIV PROIZVODAkomada2/3 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU
1/2 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU
Liverpool originalni navijački šal 9111,93 € / 89,86 kn8,95 € / 67,40 kn

Javna dražba bit će održana na lokaciji New Level d.o.o. Ulica grada Vukovara 21 (ulaz iz Gorjanske) 10 000 Zagreb, 2. 3. 2023. u 10:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedeni predmeti mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi New Level d.o.o. Ulica grada Vukovara 21 (ulaz iz Gorjanske) 10 000 Zagreb.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun Carlsberg Croatia d.o.o. IBAN  HR9623600001101927469, iznos za kupljeni predmet.

Carlsberg Croatia d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s potvrdom uplate koju treba priložiti na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi New Level d.o.o. Ulica grada Vukovara 21 (ulaz iz Gorjanske) 10 000 Zagreb (pon-petak od 09:00-13:00 h)

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 10. 3. 2023. na adresi New Level d.o.o. Ulica grada Vukovara 21 (ulaz iz Gorjanske) 10 000 Zagreb u 10:00 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.