Joseph Manner – Uz MANNER svaki tjedan osvoji televizor jedan

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Uz MANNER svaki tjedan osvoji televizor jedan“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 23. 11. 2022. do 18. 12. 2022. na prodajnim mjestima Plodine d.d. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Plodine na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn / 0,32 €, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 13.002,04 kn / 1.725,67 € prema fiksnom tečaju konverzije 1 € = 7,53450 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

– 28. 11. 2022. za prijave od 23. 11. do 27. 11. 2022. (1 x Hisense TV + 6 x poklon iznenađenja)

– 5. 12. 2022. za prijave od 28. 11. do 4. 12. 2022. (1 x Hisense TV + 6 x poklon iznenađenja)

– 12. 12. 2022. za prijave od 5. 12. do 11. 12. 2022. (1 x Hisense TV + 6 x poklon iznenađenja)

– 19. 12. 2022. za prijave od 12. 12. do 18. 12. 2022. (1 x Hisense TV + 7 x poklon iznenađenja)

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste (1 xx Hisense TV i 1 x poklon iznenađenja).

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Persil, Silan, Somat, Pur i Bref nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Somat, Pur i Bref nagrađuju!“

Philips blender, model HR 3555/00
Jasenka Petrus, Bisag
Ivan Opačak, Slavonski Brod
David Smiljanić, Koprivnica
Antun Bervida, Daruvar
Katica Oršolić, Karlovac
Tatjana Babić, Petrinja
Ana Žonja Ećim, Kaštel Sućurac
Ivana Horvatin, Novi Marof
Ana Križan, Bjelovar
Natalija Zdilar, Osijek
Petar Starčević, Zagreb
Jerko Župa, Split
Siniša Vernik, Poreč
Jelena Župan Ivanišević, Zadar
Marica Špehar, Cerić
Iva Mofardin, Rovinj
Valter Zuljani, Lovran
Jadranka Šebesta, Vukovar
Dragica Crnčević, Split
Alojz Kovačić, Velika Gorica

Philips ručni steamer, model GC362/80
Ivana Kuna, Zaprešić
Maja Glodić, Zagreb
Draga Hrgarek, Maruševec
Elena Folo, Rovinj
Zdenko Knezić, Oroslavje
Alma Rudež Durić, Zagreb
Vlatka Novosel, Trnovec
Vesna Lončarević, Orahovica
Slavica Luburić, Zagreb
Dejan Smetiško, Varaždin
Maja Karoli, Đurđenovac
Ante Matekalo, Brod
Antonio Vincelj, Pregrada
Antonio Modrić, Obrovac
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Paula Nimac, Zagreb
Ana-Marija Zovak, Đakovo
Tomislav Petričević, Proložac
Silvija Kutnaker, Miholjac
Maja Senkas, Zagreb

Henkel poklon paket
Romina Janečić, Slatina
Tea Poturica, Jakovlje
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Vedrana Petrović-Holik, Osijek
Ivanka Bašić, Split
Branimir Hains, Varaždin
Dragan Pintar, Karlovac
Elena Pašajlić, Šibenik
Anela Galić, Split
Neda Violić, Dubrovnik
Dražen Ivančević, Virovitica
Danijela Francetić, Strmec
Željko Pelan, Nova Gradiška
Zdenka Hodak, Zagreb
Marija Žalac, Strizivojna
Igor Štajduhar, Odra
Sanela Anušić, Zadar
Gojko Ivanković, Pleternica
Vanja Grahovac, Zabok
Renata Vrbos, Virovitica
Vesna Hrgarek, Maruševec
Ksenija Pocrnić, Zagreb
Ecija Blašković Vondraček, Zagreb
Štefica Bedeniković, Zagreb
Jasminka Hozjak, Prelog
Vlasta Jurković, Zagreb
Zlatko Valpovac, Bršadin
Ivana Šandrić, Betina
Branislava Bertić, Daruvar
Tatjana Antić, Slavonski Brod
Žana Banović, Split
Darko Talaja, Osijek
Suzana Ćurić, Sesvete
Ivana Sabljić, Zagreb
Damir Dukić, Zagreb
Gordana Surać, Zadar
Kristina Gugić, Split
Dino Zamečnik, Sarvaš
Aleksandra Markočević, Zagreb
Antonija Marinović, Zadar
Mladen Horvat, Konjščina
Martina Vuksan, Križ
Mirela Češkić, Zagreb
Vesna Ivanda Landripet, Donja Lomnica
Sanela Piskač, Radovan
Marija Vučković, Zagreb
Irena Vičević, Bjelovar
Kristina Sitar, Koprivnica
Nedeljko Sinjori, Novi Marof
Ankica Bilavčić, Karlovac
Almida Krnić, Šibenik
Ljiljana Stanić, Zagreb
Suzana Ranogajec, Vrbovec
Predrag Vučetić, Žirje
Aleksandra Stanić, Zagreb
Vesna Peška, Split
Anita Harmicar Šinjori, Novi Marof
Nikolina Marković, Zagreb
Manuela Maltarić, Čakovec
Marko Žilić, Ilok
Branka Petrina, Prelog
Zvonimir Dorčić, Zadar
Josip Strbad, Koprivnica
Stella Pavošević, Osijek
Nives Gabrić, Zagreb
Emanuel Hladnić, Virje
Lucija Huđek, Zagreb
Matea Tariba, Rab
Jasmina Vranduklija Bulajić, Zagreb
Biljana Baranašić, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Somat, Pur i Bref nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 1. 9. do 30. 9. 2022. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum online prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Somat, Pur ili Bref za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 kuna ili 0,32 EUR. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 37.960,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 20 x Philips blender, model HR 3555/00, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 20 x Philips ručni steamer, model GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 70 x Henkel poklon paket vrijednosti 200,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na internetskoj stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 3. 10. 2022. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 9. 2022. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na internetskoj stranici level.hr.
 4. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Joseph Manner – Retro ili moderno? Manner!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Retro ili moderno? Manner!“

Pony bicikl
Sanja Družić, Ogulin
Veronika Horvat, Zaprešić

Električni romobil Xiaomi Essential
Miro Čota, Kaštel Kambelovac
Lana Vučković, Zagreb

Fotoaparat Fuji Instax Mini 11 + paket papira
Antonija Drozdek, Zagreb
Ivan Škaro, Osijek

Mobitel Xiaomi Redmi 10 4GB 64GB
Branko Racetin, Slatine
Martin Bosak, Jesenje

Manner poklon iznenađenja
Marija Bervida, Daruvar
Davor Ivanković, Zadar
Matea Knežević, Pula
Rosana Kišur, Šenkovec
Vesna Mijaljević, Zadar
Robert Banek, Koprivnica
Dubravka Prvonožac, Bjelovar
Janja Guksić, Osijek
Maja Holek, Koprivnica
Marija Kloss, Vinkovci
Antonio Vincelj, Pregrada
Vlasta Jurković, Zagreb
Zdenka Gerber, Osijek
Barbara Varga, Čakovec
Vesna Salak, Rasinja
Ivana Burazin, Osijek
Kristijan Šurbek, Samobor
Ivan Benutić, Kaštel Stari
Jasmin Kožić, Zagreb
Marko Zorić, Split
Christina Andrić, Rovinj
Alisa Omeragić, Zagreb
Slavica Luburić, Zagreb
Tanja Gradečak, Osijek
Ivančica Dekanić, Bregana
Verica Perković, Vinkovci
Vlasta Futivić, Zagreb
Damir Jukica, Zagreb
Josip Berić, Solin
Nikolina Asić, Gospić
Marina Jurlina, Koprivnica
Katica Palcok, Valpovo
Alen Kolar, Črnec Rugvički
Snježana Ikica, Rijeka
Olivera Pinter, Osijek
Katarina Skočilović, Zagreb
Igor Štajduhar, Zagreb
Melis Marinović, Split
Jasminka Butković, Zagreb
Damir Posavec, Čakovec
Silvija Kosec, Prelog
Vlado Božić, Split
Sandro Josić, Novska
Danijela Bojničić, Sesvetski Kraljevec
Dunja Vavra, Zagreb
Ana-Marija Mihelić, Poreč
Silvija Španić, Klenovnik
Vlatka Rastija, Omišalj
Kristijan Vlahović, Pula
Katarina Nižić, Preko

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Retro ili moderno? Manner!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 2. 6. 2022. do 30. 6. 2022. na Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu (sudjelovanje je moguće ostvariti samo na Konzum prodajnim mjestima koja u ponudi imaju Manner proizvode).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

2 x Pony bicikl, pojedinačne vrijednosti 3500,00 kn
2 x Električni romobil Xiaomi Essential, pojedinačne vrijednosti 2306,15 kn
2 x Fotoaparat Fuji Instax Mini 11 + paket papira, pojedinačne vrijednosti 865,96 kn
2 x Mobitel Xiaomi Redmi 10 4GB 64GB, pojedinačne vrijednosti 1411,65 kn
50 x Manner poklon iznenađenja, pojedinačne vrijednosti 70,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.667,52 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 1. 7. 2022. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/21-01/191
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 27. svibnja 2022.

VARTA nagradna igra za Apple AirPods Pro

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„VARTA nagradna igra za Apple AirPods Pro“

Apple AirPod slušalice, pojedinačna vrijednost nagrade 1.856,00 kuna
Ana Bukvić, Šibenik
Jasmina Pintarić, Koprivnica
Vesna Lončarević, Orahovica
Ivana Rimac, Zagreb
Ivana Deskar, Koprivnica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9D, Zagreb, OIB 60260099259, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„VARTA nagradna igra za Apple AirPods Pro“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9D, Zagreb, OIB 60260099259. Podršku u provođenju nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01.03.2022. do 31.05.2022. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupi bilo koje pakiranje VARTA baterija.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS-a sadržaja

VARTA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)

na broj 60777 (2,40 kn/SMS).

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 5 x Apple AirPod slušalice, pojedinačna vrijednost nagrade 1.856,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 9.280,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 02.06.2022. u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu dnevnu i samo jednu tjednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9D, Zagreb, OIB 6026009925. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri uključujući i pravo na nagrade. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

Philips parna postaja, model GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.999,00 kuna
Krunoslava Kregar, Zagreb
Ivana Topić, Čepin
Jadranka Mulković, Zagreb

Philips ručni steamer, model GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
Sunčica Ninčević, Zagreb
Filip Jakob Barbarić, Osijek
Bernardica Grbeša, Podstrana
Alisa Omeragić, Zagreb
Ivan Cesarec, Križ
Ivana Matačić, Lipik
Marija Jakupec, Koprivnica
Željko Kloss, Vinkovci
Žana Banović, Split
Marko Zorić, Split
Josip Ikica, Rijeka
Josip Strbad, Koprivnica
Deana Vajzović, Zagreb
Ljiljana Pran, Zagreb
Đurđica Đuranec, Dugo Selo
Ivanka Crnić, Zagreb
Danica Ercegović, Split
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Jagoda Kekić, Zagreb
Dijana Ivančević, Virovitica
Valentina Samardžija, Pleternica
Milena Bodrožić, Zagreb
Irena Tratnjak, Virovitica
Maja Ćupurdija Karoli, Đurđenovac
Petar Mrkonjić, Split

Henkel poklon paket vrijednosti 200,00 kuna
Danijela Čepo, Sveta Nedelja
Danijela Jarčević, Antunovac
Dijana Stefanović, Pregrada
Mladen Kerdeš, Bulinac
Mario Grabar, Našice
Ante Slamić, Slatine
Tanja Oto, Prelog
Barbara Lozo, Zagreb
Marija Kloss, Vinkovci
Andrijana Ćurdo, Zagreb
Snježana Plantak, Nedelišće
Lucija Marijanović, Split
Mirjana Plećaš, Orahovica
Marija Purgar, Osijek
Jasna Kopričanec, Đurđevac
Ivana Burjan, Jastrebarsko
Mara Mrkonjić, Split
Tanja Talaja, Osijek
Tomislav Valečić, Zagreb
Irena Sadiković, Zagreb
Sanja Vučetić, Split
Maja Senkas, Zagreb
Domenika Pandžić, Slatine
Anamarija Matić, Slavonski Brod
Željko Pelan, Nova Gradiška
Silvija Kutnaker, Donji Miholjac
Dragana Pintar, Karlovac
Vedrana Todorović, Grižane
Sanja Wagmann, Zagreb
Ines Perc, Čakovec
Jasmina Matekalo, Slavonski Brod
Ivana Sabljić, Zagreb
Karla Kovačić, Sisak
Leon Krizmanić, Bjelovar
Antonio Kopjar, Osijek
Anita Dujmić, Vinkovci
Ivan Budin, Sesvete
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Ivana Lapov, Jezera
Marija Škara, Zadar
Dalibor Rambousek, Daruvar
Petra Delcet, Zagreb
Verica Perković, Vinkovci
Dominik Žalac, Strizivojna
Ivana Vidaković, Novska
Petra Pokos, Zagreb
Mirjana Čičić, Osijek
Marija Matoković, Feričanci
Inga Jerkin, Kostrena
Sabina Beniković, Osijek
Vilma Kovač, Slatine
Petar Udovičić, Rovinj
Jadranka Barić, Zagreb
Jelena Sremac, Gunja
Sunčica Smajić, Split
Kristina Anđal, Bilje
Dragica Lazar Marcan, Vinica
Nedjeljka Jelača, Split
Sanela Knežević, Virovitica
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Vesna Tisaj, Zagreb
Leona Rambousek, Daruvar
Višnja Bačani, Zagreb
Katarina Lacković, Velika Mlaka
Ivan Franješević, Rešetari
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Anita Arbanas Dvorski, Gospić
Željko Milčić, Karlovac
Petra Piljagić, Velika Gorica
Stevo Stanković, Narta

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 3. 2. do 2. 3. 2022. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Perwoll, Silan, Somat ili Pur na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 40.972,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 3 x Philips parna postaja, model GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.999,00 kuna
 • 25 x Philips ručni steamer, model GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 70 x Henkel poklon paket vrijednosti 200,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 3. 3. 2022. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 2. 3. 2022. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

Dovezi se Mannerom doma za Božić

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Dovezi se Mannerom doma za Božić“

PEUGEOT skuter DJANGO 50 2T vrijednosti 15.571,80 kuna
Zvonimir Lončarić, Karlovac

Manner poklon paket iznenađenja, pojedinačne vrijednosti 269,00 kuna
Ines Vakante, Split
Ivan Matekalo, Slavonski Brod
Mladen Ivanković, Ilok
Katarina Filipović, Makarska
Almida Krnić, Šibenik
Maja Biondić Petričević, Zadar
Slavica Luburić, Zagreb
Tatjana Šargač, Osijek
Zlata Slamić, Slatine
Robert Jovanović, Zagreb
Ilija Barbarić, Osijek
Marija Kloss, Vinkovci
Ivica Šimunić, Poreč
Igor Franjković, Zagreb
Senka Franjković, Vinkovci
Robert Hrastovčak, Karlovac
Draga Hrgarek, Maruševec
Saša Šormaz, Tenja
Željko Krišto, Đakovo
Ante Sabljić, Velika Gorica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Dovezi se Mannerom doma za Božić“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 2. 12. 2021. do 23. 12. 2021. na Kaufland prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Kaufland prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x PEUGEOT skuter DJANGO 50 2T vrijednosti 15.571,80 kuna
 • 20 x Manner poklon paket iznenađenja, pojedinačne vrijednosti 269,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.951,80 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 24. 12. 2021. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/21-01/506
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 16. studenoga 2021.   

Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.“

Premium Visa Gold kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 5.000 kuna
Vlatka Ivančević Grančić, Split
Mateja Bel, Čakovec
Jelena Župan, Zadar
Marijana Belas, Zagreb
Marko Marušić, Solin

Brita vrč za filtraciju vode, pojedinačne vrijednosti 239,00 kuna
Silvija Vrgoč, Zagreb
Lidija Babli, Osijek
Dalibor Peška, Split
Dario Katoliković, Zagreb
Marijo Žulić, Zagreb
Sanela Šimurina, Osijek
Hrvoje Horvat, Zagreb
Marija Bervida, Daruvar
Irena Matoković, Sveta Nedjelja
Igor Kuftić, Pula
Ljiljana Hanžić, Pregrada
Eduard Kloss, Vinkovci
Ana Njegovan, Rijeka
Jadranka Sopta, Osijek
Stjepan Pavošević, Ivanovci Zelčin
Ljiljana Topić, Zagreb
Antonio Kopjar, Osijek
Jasna Kopričanec, Đurđevac
Mario Vrbanec, Prelog
Zoran Grubić, Kutina
Jana Bojničić, Sesvetski Kraljevec
Zvonimir Laušić, Zagreb
Mirjana Ormanec, Virje
Rozalija Zajac, Velika Gorica
Stjepan Crnić, Zagreb
Vesna Godek, Koprivnica
Branka Petrina, Prelog
Ilonka Čabrijan, Hreljin
Mladen Čižmešija, Donja Dubrava
Anja Glavina, Zagreb

Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna
Lili Kovačić, Kotoriba
Jadranko Ercegović, Velika Gorica
Mladen Šurija, Split
Irena Benutić, Kaštel Stari
Kristina Kemešić, Velika Gorica
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Damir Mušanović, Dugo Selo
Miroslav Nekić, Zagreb
Zdenko Knezić, Oroslavje
Ana-Marija Dotov, Koprivnica
Hrvoje Bubanović, Zagreb
Ivana Sršen Mavsar, Split
Ina Moslavac, Virovitica
Zoran Horvatić, Lopatinec
Marija Žalac, Strizivojna
Mirjana Blanuša Krivičić, Rijeka
Marin Šipek, Varaždin
Marija Purgar, Osijek
Kristina Grgić, Osijek
Ivan Lukša, Zagreb
Marinka Maroš, Kaštel Gomilica
Petar Udovičić, Rovinj
Nataša Žulić, Zagreb
Gordana Stuparić, Donja Motičina
Melita Karas, Zagreb
Mihaela Dujlović, Selce
Mario Dadić, Gospić
Josip Ikica, Rijeka
Ivan Katavić, Zoljan
Romina Janečić, Slatina
Ivan Huklek, Zagreb
Josipa Majić Mazul, Ivankovo
Željko Hrupački, Zagreb
Drago Matak, Bjelovar
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Ivana Sokolović, Zagreb
Stella Gabelić, Split
Slađana Ravančić, Vukovar
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Daria Simčić, Matulji
Radmila Jurić, Hrv. Kostajnica
Jure Grubišić, Osijek
Lona Mornar, Kaštel Štafilić
Nedjeljka Jelača, Split
Kristina Anđal, Bilje
Krešimir Mahečić, Zagreb
Renata Ćurić, Bjelovar
Mara Mrkonjić, Split
Željko Krnić, Šibenik
Josip Havidić, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Fa i Vademecum.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 30. 9. do 31. 10. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležno za prikupljanje SMS poruka i online prijava, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Fa ili Vademecum (osim Fa tvrdih sapuna) za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • slanjem SMS poruke sadržaja „KAP, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 (Primjer: KAP, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

ili

 • ispunjavanjem obrasca na https://www.hr.fa.com (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 37.170,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 5 x Premium Visa Gold kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 5.000 kuna *
 • 30 x Brita vrč za filtraciju vode, pojedinačne vrijednosti 239,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

* kartica će biti valjana jednu godinu od dana izdavanja. Dobitnik temeljem Premium Visa Gold kartice neće imati pravo zamijeniti dobivenu nagradu za novac odnosno ostvariti pravo na isplatu iznosa kartice u cijelosti ili djelomično.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 2. 11. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze primljenih prijava. Prijave pristigle nakon 31. 10. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 4. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

Philips usisavač FC9331/09, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
Sanja Stanković, Narta
Dragana Pintar, Karlovac
Petra Barbarić, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Ljubica Gršetić, Velika Gorica
Galina Galović, Split

Philips blender HR3555/00, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
Igor Šikac, Novaki
Gordan Franković, Ivanić-Grad
Stevo Stanković, Narta
Sandra Meštrović, Split
Stella Pavošević, Osijek
Ana Žiher, Zagreb
Hana Rambousek, Daruvar
Vesna Peška, Split
Iva Mofardin, Rovinj
Zorka Šljivar, Sisak
Eduard Kloss, Vinkovci
Almida Krnić, Šibenik
Sonja Kukić, Koprivnica
Sanja Gospočić, Velika Gorica
Dragica Matak, Bjelovar
Jindriška Jagić, Sali
Tonči Bervida, Daruvar
Ivana Skitarelić, Zagreb
Tamara Pećurica, Umag
Danica Sabol, Kotoriba
Anica Kovačić, Zagreb
Elvira Kovačić, Donja Stubica
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Maja Karoli, Đurđenovac
Andrej Šijaković, Vukovar
Mirjana Rubić, Zagreb
Valerija Abramić, Valpovo
Romina Janečić, Slatina
Marko Oršolić, Karlovac
Josip Beber, Desinić
Silvia Horvat, Varaždin
Tomislav Nikić, Zagreb
Vedrana Katanić, Zaprešić
Siniša Vernik, Poreč
Ivana Živaljić, Zagreb
Goran Simić, Zagreb
Nives Jadrijev, Zadar
Anica Bešenski, Petrovsko
Dajana Kopjar, Osijek
Slavica Petrović, Slunj
Evelina Pihir, Daruvar
Slavica Luburić, Zagreb
Dražen Matak, Bjelovar
Robert Varga, Čakovec
Suzana Žeravica Milković, Virovitica
Ivana Višek, Zagreb
Bojan Blažona, Zagreb
Antonio Talaja, Osijek
Ana Benković, Čađavica
Stjepan Kanižaj, Zagreb

Henkel poklon paket vrijednosti 150,00 kuna
Bogdanka Slavić, Kaštel Sućurac
Marko Turudić, Zagreb
Danijela Matulić, Viškovo
Valentina Vukoje, Zagreb
Dina Marušić, Split
Ivanka Lovrić, Zagreb
Bruno Posavec, Varaždin
Andreja Matak, Bjelovar
Snježana Takač, Daruvar
Ivana Kovačićek, Zagreb
Brankica Šimić, Bizovac
Gabriela Hodak, Zagreb
Vinko Udiljak, Split
Asija Omeragić, Zagreb
Manda Opačak, Slavonski Brod
Snježana Novotny, Turčin
Sanja Violić, Dubrovnik
Monika Catela Šegota, Rakalj
Mirko Žalac, Strizivojna
Marina Jušić, Kastav
Jadranka Sopta, Osijek
Lucija Pavin, Donji Miholjac
Veronika Varović, Koprivnica
Mladen Kerdeš, Bulinac
Daniela Baranić Vrhovljan, Sv. Martin Na Muri
Lucija Kotarski, Zagreb
Maja Biškupić Mujagić, Zagreb
Dragica Vincek, Zagreb
Zvonko Bek, Čepin
Adela Ečimović, Sisak
Andreja Rozmarić Marković, Zagreb
Ivana Juričev Martinčev, Zagreb
Antonio Kopjar, Osijek
Ivana Gabelić, Split
Jasna Bukvić, Lukač
Ivan John Jukić, Zagreb
Marta Vidić, Pula
Ivan Cesarec, Križ
Domagoj Lazić, Zagreb
Jasmina Srnec, Čakovec
Danijela Buljan, Zagreb
Zvonimir Kišurek, Čepin
Vanja Sokolović, Zagreb
Milenka Milih, Kastav
Juraj Talaja, Osijek
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Nada Horvat, Virovitica
Irena Bahun, Petrijanec
Marija Žalac, Strizivojna
Dražen Majsec, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 2. 9. do 30. 9. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva proizvoda Persil, Silan, Somat ili Pur na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 41.644,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 6 x Philips usisavač FC9331/09, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
 • 50 x Philips blender HR3555/00, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 150,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 1. 10. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 9. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb

VARTA nagradna igra

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„VARTA nagradna igra“

Samsung 65″ 4K QLED TV vrijednosti 9.299,00 kuna
Brigita Crnac, Bebrina
Milan Grgurić, Zagreb
Tanja Talaja, Osijek

Adidas lopta vrijednosti 169,90 kuna
Suzana Cmrk, Koprivnica
Boris Jelavić, Zagreb
Patricija Jukić, Murter
Antonio Bujan, Zagreb
Nada Meštrović, Pleternica
Vlado Grgić, Sveta Nedelja
Dino Zamečnik, Sarvas
Marina Nogalo, Slavonski Brod
Predrag Vučetić, Žirje
Marija Alšić, Osijek
Danijel Rakarić, Topusko
Anica Gundelj, Aljmaš
Robert Gaćina, Zagreb
Jelena Rajčić, Šibenik
Željko Jurić, Velika Gorica
Marina Barać, Zagreb
Vladimir Rakoš, Ivanja Reka
Ana Žiher, Zagreb
Dejan Ruk, Koprivnica
Mirela Tandarić, Pregrada
Ana Škunca, Zadar
Željka Knezić, Oroslavje
Jasminka Butković, Zagreb
Tibor Kovačić, Donja Stubica
Matea Hermanović, Sisak
Biljana Baranašić, Zagreb
Sanja Šćulac, Buzet
Draga Hrgarek, Maruševec
Toni Beniković, Osijek
Mirela Češkić, Zagreb

Garmin nagradna igra

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Garmin nagradna igra“

Sat Garmin MARQ Captain vrijednosti 14.490,00 kuna
Mario Vulić, Hvar

Fishfinder Garmin Striker Vivid 5cv s krmenom sondom vrijednosti 3.000,00 kuna
Viktor Jovanović Marušić, Split

Fishfinder Garmin Striker CastPort vrijednosti 1.190,00 kuna
Olga Belas, Pula

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) GARMIN HRVATSKA d.o.o., Karlovačka cesta 4k, Zagreb, OIB 68963092190, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Garmin nagradna igra“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je GARMIN HRVATSKA d.o.o., Karlovačka cesta 4k, Zagreb, OIB 68963092190.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 14. 6. 2021. do 31. 7. 2021. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Garmin i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Garmin nautičkog uređaja ili sonde (osim dodatnog pribora i karata).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri broj računa potrebno je poslati SMS-om sadržaja: GARMIN, vrsta uređaja*, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

* Vrstu uređaja navesti opisno, na primjer: ploter, autopilot, radar i slično.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 14.490,00 kuna

Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 18.680,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada bit će održano 2. 8. 2021. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, a način preuzimanja bit će dogovoren sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i slično)  Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je GARMIN HRVATSKA d.o.o., Karlovačka cesta 4k, Zagreb, OIB 68963092190. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.