Pringles nagradna igra Brko poklanja

Pringles nagradna igra – Brko poklanja

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Brko poklanja

Playstation 5
Klaudijo Srića, Kukuljanovo
Matej Šimović, Zagreb
Dajana Kopjar, Osijek
Mario Brkić, Zagreb
Andro Šimičić, Zagreb

Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
Josip Benutić, Kaštel Stari
Damir Vošten, Fažana
Radmila Jurković, Sisak
Biserka Rihtarić, Lobor
Mladen Habunek, Radovan
Marijana Radas, Zagreb
Matej Kužić, Zagreb
Ivana Babić, Zagreb
Mirela Češkić, Zagreb
Zorka Zekanović, Ražanac

Pringles poklon paket
Bosiljka Andrijolić, Split
Marijana Ljubović, Dicmo
Agnes Sarić, Zagreb
Branka Košutić, Koprivnica
Danijel Rakarić, Topusko
Miodrag Čakardić, Osijek
Filip Balenović, Zagreb
Matej Čupić, Zagreb
Tihana Ivančić, Rab
Nives Bajić, Slatine
Lucija Marijanović, Split
Helena Kokan, Bjelovar
Marija Purgar, Osijek
Branko Racetin, Slatine
Mirjana Radišić, Zagreb
Anđela Antunović, Zagreb
Marina Preteni, Split
Ana Karas, Zagreb
Andreja Mezak, Feričanci
Borislav Hrgarek, Maruševec
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Ivana Burazin, Osijek
Ivan Petrić, Garešnica
Dejan Grobenski, Zagreb
Tea Bilić-Prcić, Kaštel Sućurac
Goran Tomurad, Turčin
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Marko Bralić, Kaštel Lukšić
Marko Zorić, Split
Marija Grubišić, Zagreb
Maja Haoui, Jakovlje
Asija Omeragić, Zagreb
Ivana Đana, Pula
Lorena Risek, Pregrada
Dina Horvat, Sesvete
Kristina Čuljak, Zaprešić
Martina Bašćevan, Zagreb
Petar Udovičić, Rovinj
Vesna Tolić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Marijana Blažanović, Zagreb
Davor Obrubić, Zagreb
Zoran Horvatić, Lopatinec
Ivana Kuna, Zaprešić
Iva Kovačević, Zagreb
Dunja Gregurec, Zagreb
Mirjana Fegeš, Zagreb
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Antonio Talaja, Osijek
Ivana Grilec, Pregrada

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Brko poklanja“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 11. 2020. do 15. 12. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske uključujući i Konzum internet trgovinu.

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Pringles i unapređenja prodaje.

Članak 3. Proizvodi i pakiranja koji sudjeluju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupnjom bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo koja dva Pringles proizvoda u pakiranju od 160g, 165g ili 200g.

Broj računa je potrebno prijaviti slanjem SMS-a sadržaja: PRINGLES, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Orbico d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 5 x Playstation 5, pojedinačne vrijednosti 3.763,48 kuna
  • 10 x Konzum kartica vrijednosti 1.000,00 kuna
  • 50 x Pringles poklon paket, pojedinačne vrijednosti 38,44 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.739,40 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će 16. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Petrinjska 31, Zagreb, OIB 52844677197. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.