Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

Philips usisavač FC9331/09, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
Sanja Stanković, Narta
Dragana Pintar, Karlovac
Petra Barbarić, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Ljubica Gršetić, Velika Gorica
Galina Galović, Split

Philips blender HR3555/00, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
Igor Šikac, Novaki
Gordan Franković, Ivanić-Grad
Stevo Stanković, Narta
Sandra Meštrović, Split
Stella Pavošević, Osijek
Ana Žiher, Zagreb
Hana Rambousek, Daruvar
Vesna Peška, Split
Iva Mofardin, Rovinj
Zorka Šljivar, Sisak
Eduard Kloss, Vinkovci
Almida Krnić, Šibenik
Sonja Kukić, Koprivnica
Sanja Gospočić, Velika Gorica
Dragica Matak, Bjelovar
Jindriška Jagić, Sali
Tonči Bervida, Daruvar
Ivana Skitarelić, Zagreb
Tamara Pećurica, Umag
Danica Sabol, Kotoriba
Anica Kovačić, Zagreb
Elvira Kovačić, Donja Stubica
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Maja Karoli, Đurđenovac
Andrej Šijaković, Vukovar
Mirjana Rubić, Zagreb
Valerija Abramić, Valpovo
Romina Janečić, Slatina
Marko Oršolić, Karlovac
Josip Beber, Desinić
Silvia Horvat, Varaždin
Tomislav Nikić, Zagreb
Vedrana Katanić, Zaprešić
Siniša Vernik, Poreč
Ivana Živaljić, Zagreb
Goran Simić, Zagreb
Nives Jadrijev, Zadar
Anica Bešenski, Petrovsko
Dajana Kopjar, Osijek
Slavica Petrović, Slunj
Evelina Pihir, Daruvar
Slavica Luburić, Zagreb
Dražen Matak, Bjelovar
Robert Varga, Čakovec
Suzana Žeravica Milković, Virovitica
Ivana Višek, Zagreb
Bojan Blažona, Zagreb
Antonio Talaja, Osijek
Ana Benković, Čađavica
Stjepan Kanižaj, Zagreb

Henkel poklon paket vrijednosti 150,00 kuna
Bogdanka Slavić, Kaštel Sućurac
Marko Turudić, Zagreb
Danijela Matulić, Viškovo
Valentina Vukoje, Zagreb
Dina Marušić, Split
Ivanka Lovrić, Zagreb
Bruno Posavec, Varaždin
Andreja Matak, Bjelovar
Snježana Takač, Daruvar
Ivana Kovačićek, Zagreb
Brankica Šimić, Bizovac
Gabriela Hodak, Zagreb
Vinko Udiljak, Split
Asija Omeragić, Zagreb
Manda Opačak, Slavonski Brod
Snježana Novotny, Turčin
Sanja Violić, Dubrovnik
Monika Catela Šegota, Rakalj
Mirko Žalac, Strizivojna
Marina Jušić, Kastav
Jadranka Sopta, Osijek
Lucija Pavin, Donji Miholjac
Veronika Varović, Koprivnica
Mladen Kerdeš, Bulinac
Daniela Baranić Vrhovljan, Sv. Martin Na Muri
Lucija Kotarski, Zagreb
Maja Biškupić Mujagić, Zagreb
Dragica Vincek, Zagreb
Zvonko Bek, Čepin
Adela Ečimović, Sisak
Andreja Rozmarić Marković, Zagreb
Ivana Juričev Martinčev, Zagreb
Antonio Kopjar, Osijek
Ivana Gabelić, Split
Jasna Bukvić, Lukač
Ivan John Jukić, Zagreb
Marta Vidić, Pula
Ivan Cesarec, Križ
Domagoj Lazić, Zagreb
Jasmina Srnec, Čakovec
Danijela Buljan, Zagreb
Zvonimir Kišurek, Čepin
Vanja Sokolović, Zagreb
Milenka Milih, Kastav
Juraj Talaja, Osijek
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Nada Horvat, Virovitica
Irena Bahun, Petrijanec
Marija Žalac, Strizivojna
Dražen Majsec, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 2. 9. do 30. 9. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva proizvoda Persil, Silan, Somat ili Pur na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 41.644,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 6 x Philips usisavač FC9331/09, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
 • 50 x Philips blender HR3555/00, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 150,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 1. 10. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30. 9. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb