Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

Philips parna postaja, model GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.999,00 kuna
Krunoslava Kregar, Zagreb
Ivana Topić, Čepin
Jadranka Mulković, Zagreb

Philips ručni steamer, model GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
Sunčica Ninčević, Zagreb
Filip Jakob Barbarić, Osijek
Bernardica Grbeša, Podstrana
Alisa Omeragić, Zagreb
Ivan Cesarec, Križ
Ivana Matačić, Lipik
Marija Jakupec, Koprivnica
Željko Kloss, Vinkovci
Žana Banović, Split
Marko Zorić, Split
Josip Ikica, Rijeka
Josip Strbad, Koprivnica
Deana Vajzović, Zagreb
Ljiljana Pran, Zagreb
Đurđica Đuranec, Dugo Selo
Ivanka Crnić, Zagreb
Danica Ercegović, Split
Jasminka Hrgarek, Maruševec
Jagoda Kekić, Zagreb
Dijana Ivančević, Virovitica
Valentina Samardžija, Pleternica
Milena Bodrožić, Zagreb
Irena Tratnjak, Virovitica
Maja Ćupurdija Karoli, Đurđenovac
Petar Mrkonjić, Split

Henkel poklon paket vrijednosti 200,00 kuna
Danijela Čepo, Sveta Nedelja
Danijela Jarčević, Antunovac
Dijana Stefanović, Pregrada
Mladen Kerdeš, Bulinac
Mario Grabar, Našice
Ante Slamić, Slatine
Tanja Oto, Prelog
Barbara Lozo, Zagreb
Marija Kloss, Vinkovci
Andrijana Ćurdo, Zagreb
Snježana Plantak, Nedelišće
Lucija Marijanović, Split
Mirjana Plećaš, Orahovica
Marija Purgar, Osijek
Jasna Kopričanec, Đurđevac
Ivana Burjan, Jastrebarsko
Mara Mrkonjić, Split
Tanja Talaja, Osijek
Tomislav Valečić, Zagreb
Irena Sadiković, Zagreb
Sanja Vučetić, Split
Maja Senkas, Zagreb
Domenika Pandžić, Slatine
Anamarija Matić, Slavonski Brod
Željko Pelan, Nova Gradiška
Silvija Kutnaker, Donji Miholjac
Dragana Pintar, Karlovac
Vedrana Todorović, Grižane
Sanja Wagmann, Zagreb
Ines Perc, Čakovec
Jasmina Matekalo, Slavonski Brod
Ivana Sabljić, Zagreb
Karla Kovačić, Sisak
Leon Krizmanić, Bjelovar
Antonio Kopjar, Osijek
Anita Dujmić, Vinkovci
Ivan Budin, Sesvete
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Ivana Lapov, Jezera
Marija Škara, Zadar
Dalibor Rambousek, Daruvar
Petra Delcet, Zagreb
Verica Perković, Vinkovci
Dominik Žalac, Strizivojna
Ivana Vidaković, Novska
Petra Pokos, Zagreb
Mirjana Čičić, Osijek
Marija Matoković, Feričanci
Inga Jerkin, Kostrena
Sabina Beniković, Osijek
Vilma Kovač, Slatine
Petar Udovičić, Rovinj
Jadranka Barić, Zagreb
Jelena Sremac, Gunja
Sunčica Smajić, Split
Kristina Anđal, Bilje
Dragica Lazar Marcan, Vinica
Nedjeljka Jelača, Split
Sanela Knežević, Virovitica
Kristina Mlakar, Trnovec Bartolovečki
Vesna Tisaj, Zagreb
Leona Rambousek, Daruvar
Višnja Bačani, Zagreb
Katarina Lacković, Velika Mlaka
Ivan Franješević, Rešetari
Marina Ljubica, Okrug Gornji
Anita Arbanas Dvorski, Gospić
Željko Milčić, Karlovac
Petra Piljagić, Velika Gorica
Stevo Stanković, Narta

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 3. 2. do 2. 3. 2022. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Perwoll, Silan, Somat ili Pur na istom računu za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 40.972,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 3 x Philips parna postaja, model GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.999,00 kuna
 • 25 x Philips ručni steamer, model GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 70 x Henkel poklon paket vrijednosti 200,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 3. 3. 2022. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 2. 3. 2022. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1