Nagradna igra "Opremi kuhinju s Mannerom!"

Joseph Manner – Opremi kuhinju s Mannerom

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Opremi kuhinju s Mannerom!

SMEG hladnjak
Valentina Hajdinjak Banek, Koprivnica

SMEG kuhalo za vodu
Tatjana Pejković, Višnjevac
Vesna Kovačić, Zagreb
Vesna Juričev Martinčev, Vodice
Mateja Čizmić, Sisak
Ivan Pleić, Koprivnica
Krešimir Jedvaj, Bestovje
Lidija Patajac, Samobor
Valentina Miško, Križevci
Petar Kavelj, Split
Ana Binički, Gospić

Manner šalica
Denis Filipović, Osijek
Silvija Kosec, Prelog
Marina Jurlina, Koprivnica
Ela Galzina, Zadar
Josipa Majsec, Sv. Križ Začretje
Valentina Mučnjak, Kloštar Ivanić
Nenad Smiljanić, Koprivnica
Filip Đurinić, Zagreb
Ivan Grančić, Split
Blaženka Mihalić Perman, Pula
Ante Jolić, Klinča Selo
Marija Magdalena Kunst, Samobor
Krunoslava Kregar, Zagreb
Sanja Mandić Vučinić, Zadar
Lucija Marijanović, Split
Dolores Šebalj, Duga Resa
Ema Barkić, Podravske Sesvete
Iva Karaljević, Našice
Robert Brajković, Nova Gradiška
Romina Mišak, Trnovec Bartolovečki
Katica Čagljević, Sesvete
Petra Ćorić, Đakovo
Marko Buktenica, Split
Marija Besednik, Karlovac
Ksenija Čovo, Rijeka
Żeljka Đurkan, Koprivnica
Marijana Habijan, Varaždin
Andreja Srednoselec, Klenovnik
Danijela Zaloker, Zaprešić
Mirko Nižetić, Zagreb
Lidija Škoda, Antunovac
Zoran Poturica, Jakovlje
Marijana Stupar, Zagreb
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Marija Bervida, Daruvar
Gorana Dujić, Kastel Štafilić
Damir Mušanović, Dugo Selo
Vesna Posavec, Zagreb
Milivoj Klen, Varaždin
Carmen Jurić, Karlovac
Drago Vidović, Čepin
Tanja Talaja, Osijek
Mira Falasta, Osijek
Mirjana Galić, Zagreb
Iva Grdiša, Jastrebarsko
Krunoslava Bilić, Zagreb
Marijana Ljubović, Dicmo
Sanja Vučetić, Split
Ana Petričko, Bestovje
Katarina Varez, Dubrovnik
Tatjana Jergović Kukrika, Pitomača
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Tea Ružić, Zaprešić
Anja Blažina Boljević, Samobor
Mario Ptičar, Osijek
Ivan Vincelj, Zagreb
Jadranka Šebesta, Vukovar
Ivana Kleković, Bribir
Mirjana Okić, Prelog
Marina Jurić, Zagreb
Dragica Crnčević, Split
Jadranko Pavlinić, Zagreb
Hrvoje Skorak, Ivanec
Marino Lakotić, Tribalj
Bojana Novoselec, Varaždin
Ivana Lacković, Zagreb
Igor Andračić, Osijek
Irena Benutić, Kaštel Stari
Ana Bilić, Zagreb
Danijel Glavač, Dugo Selo
Marcela Filipi (Peroš), Zagreb
Patajac Štefica, Zagreb
Sanja Špehar, Karlovac
Ana Pavić, Županja
Marko Rimac, Zagreb
Petra Kvesić, Zagreb
Dunja Narančić, Nova Gradiška
Stjepan Tratnjak, Čakovec
Draga Hrgarek, Maruševec
Saša Đukić, Velika Gorica
Marina Kalaica, Solin
Marko Dujmović, Karlovac
Rajka Ivanko, Ivankovo
Tomislav Valečić, Zagreb
Ivana Brčić Sladonja, Valtura
Domagoj Kopričanec, Koprivnica
Ivana Štiglić, Brckovljani
Mirko Petak, Vrbovec
Eduard Kloss, Vinkovci
Nataša Inić Pavić, Čepin
Nikola Rašković, Knin
Silvija Vargović, Virovitica
Petar Udovičić, Rovinj
Koraljka Koncul, Zagreb
Danijela Mišar, Bedekovčina
Suzana Starčević, Rijeka
Enio Gobo, Pula
Josipa Broz Boroja, Zagreb
Ljiljana Topić, Zagreb
Suzana Berač, Čakovec

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Opremi kuhinju s Mannerom!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, koji nagradu igru priređuje za klijenta Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstrasse 6, Vienna.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. 11. 2020. do 2. 12. 2020. na Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu (sudjelovanje je moguće ostvariti samo na Konzum prodajnim mjestima koja u ponudi imaju Manner proizvode).

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Manner i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupnju bilo kojeg Manner proizvoda i broj računa prijave slanjem SMS-a sadržaja: MANNER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 1 x SMEG hladnjak vrijednosti 12.706,00 kuna
  • 10 x SMEG kuhalo za vodu, pojedinačne vrijednosti 1.300,00 kuna
  • 100 x Manner šalica, pojedinačne vrijednosti 35,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 29.206,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 3. 12. 2020. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Voditelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.