Henkel nagradna igra – Persil, Silan i Pur vas nagrađuju

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

Bosch sušilica
Andreja Remar Vidrac, Varaždin
Tajana Cindrić, Ogulin

Bosch perilica rublja
Anela Vekić, Makarska
Ivana Sabljić, Zagreb

Bosch štapni mikser
Marija Prpić, Velika
Nikolina Udiljak, Split
Jasminka Carriero, Sesvete
Dijana Pribetić, Rijeka
Eduard Kloss, Vinkovci
Ruža Čondrić, Slavonski Brod
Ivana Radman, Split
Božo Vlahović, Zagreb
Franjo Mezak, Feričanci
Vjekoslav Ezer, Čepinski Martinci
Livio Racane, Zagreb
Nikolina Dapas, Zagreb
Maja Kolenić, D. Vidovec
Andreja Novosel, Zagreb
Suzana Štrk, Osijek
Nina Mitrović, Zagreb
Ksenija Vincelj, Pregrada
Silvio Richter, Zagreb
Sergej Narančić, Vukovar
Andreja Matak, Bjelovar
Zoran Vajagić, Virovitica
Antonela Crvelin, Rijeka
Zlata Vinković, Županja
Tanja Talaja, Osijek
Renata Mesec, Ivanec
Marijana Ljubović, Dicmo
Tijana Bogdanović, Zagreb
Jovanka Rašković, Knin
Ilija Barbarić, Osijek
Ante Panadić, Kaštel Kambelovac
Marijana Žinić, Sisak
Ljeposava Berić, Novska
Milan Harašić, Solin
Nevenka Strahija, Donji Kraljevec
Marija Zorić, Split
Masa Nekić, Sesvete
Maja Majer, Erdut
Jadranka Marušić, Solin
Marijana Kušić, Split
Dubravka Hamović, Pula

Henkel poklon paket
Ivana Radić, Bol
Nikola Crnić, Zagreb
Marijana Skender-Oreb, Solin
Dragan Budimir, Vinkovci
Miodrag Čakardić, Osijek
Marko Krajšić, Osijek
Emanuel Hladnić, Virje
Dubravka Mihelčić, Koprivnica
Branka Košutić, Koprivnica
Katarina Runjak, Virovitica
Savka Stefanova, Vukovar
Elvira Čubrić, Kastav
Svjetlana Buktenica, Solin
Valentina Hrman, Trnovec
Vesna Grgić, Čepin
Silvana Špoljarić, Goričan
Aleksandra Ernjes, Osijek
Ljubica Krstulović, Split
Milan Grgurić, Zagreb
Karolina Balija, Zabok
Dragica Jurić, Daruvar
Jelena Majić, Novo Čiče
Mara Mrkonjić, Split
Anica Žanetić, Zagreb
Mate Poljak, Zagreb
Stela Gabelić, Split
Martina Posavec, Petrijevci
Renata Matešić, Jastrebarsko
Vesna Kovačić, Zagreb
Ivana Lučić, Rovišće

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan i Pur vas nagrađuju“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“) 

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Pur i Somat.

 

 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 30. 8. do 26. 9. 2018. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

 

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

 

 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Silan, Pur ili Somat, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzuma u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1250/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.223,70 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 2 x Bosch sušilica WTW85460BY (pojedinačna vrijednost 6.599,00 kuna)
 • 2 x Bosch perilica rublja WAT28660BY (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna)
 • 40 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna)
 • 30 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 115,59 kuna)

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 27. 9. 2018. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 26. 9. 2018. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Člnaka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

 

 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

 

 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.

 

 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

 

 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb