Henkel i Konzum nagradna igra

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Henkel i Konzum nagradna igra

Philips parna postaja GC9682/80
Dajana Kopjar, Osijek
Zoran Radošević, Vinkovci
Dubravka Turina, Kastav
Braco Bonić-Babić, Zagreb

Philips ručni steamer (uređaj za okomito glačanje na paru) GC362/80
Vera Bregović, Vinica
Damir Gabelić, Split
Krunoslava Kregar, Zagreb
Zvonko Bek, Čepin
Mario Semanjski, Slavonski Brod
Nikola Baša, Kamanje
Vlatka Maglić, Zagreb
Miroslav Jovanović, Split
Enio Gobo, Pula
Tomislav Luburić, Zagreb
Zorka Zekanović, Ražanac
Sanja Stanković, Bjelovar
Nada Bašić, Pula
Andrej Šijaković, Vukovara
Ena Zernec, Varaždin
Marijana Širić, Višnjevac
Martina Stibohar, Samobor
Veronika Šekoranja, Karlovac
Marko Lučić, Višnjevac
Delfa Krajinović, Zagreb
Ana Butijer Duplica, Mlini
Franciska Erkapić, Dicmo
Maja Holek, Koprivnica
Stela Radotić Brundić, Zagreb
Dina Barhanović, Bol
Lidija Šašek, Zagreb
Marina Barac, Zagreb
Jurica Fapali, Zagreb
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Domagoj Musulin, Split

Henkel poklon paket
Monika Svetic Radočaj, Karlovac
Izidora Toić, Mali Lošinj
Palada Kovač, Solin
Marina Preteni, Split
Nada Petak, Vrbovec
Ljubica Vincetić, Vukovar
Milica Zamudić, Sračinec
Josip Benutić, Kaštel Stari
Snježana Latinčić, Zagreb
Anamarija Radoš, Zagreb
Marica Špehar, Cerić
Ana Martinović, Štitar
Marija Vučković, Zagreb
Nevenka Krivić, Osijek
Marijana Dvorski, Bistra
Ivana Svaguša, Split
Daria Simčić, Matulji
Petra Smiljanić, Koprivnica
Ivana Bolf Briški, Delnice
Bratković Elza, Velika Gorica
Zdenko Knezić, Oroslavje
Stevica Bogi, Antunovac
Eduard Kloss, Vinkovci
Livia Balen, Bartolovci
Ines Vuković, Sisak
Martina Gavić, Zadar
Ivana Horvatin, Novi Marof
Aleksandra Mladenović, Karlovac
Monika Vlasak-Janda, Zaprešić
Robert Paukner, Požega
Marijana Brkljača, Zadar
Snježana Gajski, Našice
Silvana Mofardin, Rovinj
Mario Vrbanec, Prelog
Danijela Jarčević, Antunovac
Đurđica Vrđuka, Sesvete
Dražen Ilijaš, Čakovec
Nives Jadrijev, Zadar
Klara Čepo, Orebić
Dinko Samardžić, Vrbovec
Anica Gundelj, Aljmaš
Iva Palinić Krečak, Zagreb
Jasmina Gredelj, Konjščina
Iva Škarica, Ivankovo
Mirta Duhaček, Zagreb
Kata Grgić, Kutina
Bruno Bijelić, Koprivnica
Robert Carić, Dugo Selo
Jasmin Ramaj, Koprivnica
Milan Grgurić, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Henkel i Konzum nagradna igra“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Perwoll, Silan, Somat i Pur.
 1. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 4. 2. do 3. 3. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 1. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 1. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Persil, Perwoll, Silan, Somat ili Pur za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 38.166,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 4 x Philips parna postaja GC9682/80, pojedinačne vrijednosti 3.799,00 kuna
 • 30 x Philips ručni steamer (uređaj za okomito glačanje na paru) GC362/80, pojedinačne vrijednosti 599,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 4. 3. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 3. 3. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 1. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 1. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 1. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb