Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!

Henkel Croatia – Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

Bosch perilica rublja
Mirjana Čičić, Osijek
Martina Vuksan, Križ
Amelija Kekić, Zagreb
Jasmina Gašparović, Osijek

Bosch štapni mikser
Davorin Dušek, Zagreb
Mirjana Šutalo Vulić, Našice
Ivana Kužatko, Antunovac
Ivana Sabljić, Zagreb
Željko Kloss, Vinkovci
Marijana Žinić, Sisak
Milan Krmpotić, Senj
Petar Balabanić, Zagreb
Sanja Radman, Koprivnica
Dragutin Apfenthaler, Jakovlje
Dušanka Novak, Strahoninec
Tijana Svržnjak, Koprivnica
Tea Bilić Prcić, Kaštel Sućurac
Dragutin Vedriš, Daruvar
Neda Violić, Dubrovnik
Danijela Jurišić, Zagreb
Tomislav Valečić, Zagreb
Sanja Kruljac, Zagreb
Terezija Matekalo, Slavonski Brod
Blanka Kundakčić, Osijek
Nada Meštrović, Pleternica
Nađa Rahimović, Rijeka
Vlatka Ivančević, Split
Stjepan Jurišić, Zagreb
Gabriela Hodak, Zagreb
Andrija Ivanković, Osijek
Kruno Zamečnik, Sarvaš
Dražen Janković, Bjelovar
Jadranka Posavec, Turčin
Alen Lončarek, Koprivnica

Henkel poklon paket
Andreja Plavetić, Karlovac
Marija Boban, Krivodol
Nina Mitrović, Zagreb
Manuela Lenić, Bošnjaci
Melita Resman Marković, Čakovec
Marijana Vidošić, Nova Gradiška
Alija Omeragić, Zagreb
Mirjana Kovačić, Zagreb
Zdenko Friedrich, Ernestinovo
Dubravka Trifunović, Crikvenica
Ružica Fumić, Sesvete
Tatjana Puž, Virovitica
Antonio Talaja, Osijek
Josip Benković, Sopje
Stefanija Bahun, Petrijanec
Valentina Malešević, Rijeka
Gordana Šimić, Osijek
Sonja Peroković, Koprivnički Bregi
Zdenka Hrabar, Zagreb
Matej Milosavljević, Dubrovnik
Dijana Gržinčić, Zagreb
Ivana Makšan, Zagreb
Verica Bel, Čakovec
Milica Pozder, Vidovec
Mirjana Galić, Zagreb
Boris Klepo, Karlovac
Davor Obrubić, Zagreb
Edita Radan, Dugopolje
Silvija Kutnaker, D. Miholjac
Franjo Vranar, Peteranec
Alen Kolar, Črnec Rugvički
Vlatka Čulo, Zagreb
Melita Sivrić, Varaždin
Natalija Zdilar, Osijek
Željko Pelan, Nova Gradiška
Tatjana Žamarin, Kastav
Marina Pačarić, Zaprešić
Antun Lukšić, Sibinj
Loris Anušić, Zagreb
Rudolf Kozar, Strmec Samoborski
Ivančica Žitković, Samobor
Slava Harjač, Ivanec
Ana-Marija Barkić, Podravske Sesvete
Vlatka Novosel, Trnovec
Davorin Jašinski, Osijek
Korina Hlebec, Baška
Branko Racetin, Slatine
Ilija Barbarić, Osijek
Danka Šiljković, Zagreb
Ivica Krišković, Novi Vinodolski

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat vas nagrađuju!“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll, Pur i Somat.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 6. 2. do 4. 3. 2020. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda proizvoda Persil, Silan, Perwoll, Pur ili Somat za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 39.446,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava Bosch nagrade je Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, OIB 54135594229. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Nagradni fond sastoji se od:

 • 4 x Bosch perilica rublja s i-DOS tehnologijom (pojedinačna vrijednost 5.299,00 kuna*)
 • 30 x Bosch štapni mikser (pojedinačna vrijednost 299,00 kuna*)
 • 50 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 185,60 kuna)

*preporučena maloprodajna cijena

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 5. 3. 2020. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 4. 3. 2020. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 1. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.
Budmanijeva 1
10000 Zagreb