Fa i Vademecum nagradna igra

Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

„Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.“

Premium Visa Gold kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 5.000 kuna
Vlatka Ivančević Grančić, Split
Mateja Bel, Čakovec
Jelena Župan, Zadar
Marijana Belas, Zagreb
Marko Marušić, Solin

Brita vrč za filtraciju vode, pojedinačne vrijednosti 239,00 kuna
Silvija Vrgoč, Zagreb
Lidija Babli, Osijek
Dalibor Peška, Split
Dario Katoliković, Zagreb
Marijo Žulić, Zagreb
Sanela Šimurina, Osijek
Hrvoje Horvat, Zagreb
Marija Bervida, Daruvar
Irena Matoković, Sveta Nedjelja
Igor Kuftić, Pula
Ljiljana Hanžić, Pregrada
Eduard Kloss, Vinkovci
Ana Njegovan, Rijeka
Jadranka Sopta, Osijek
Stjepan Pavošević, Ivanovci Zelčin
Ljiljana Topić, Zagreb
Antonio Kopjar, Osijek
Jasna Kopričanec, Đurđevac
Mario Vrbanec, Prelog
Zoran Grubić, Kutina
Jana Bojničić, Sesvetski Kraljevec
Zvonimir Laušić, Zagreb
Mirjana Ormanec, Virje
Rozalija Zajac, Velika Gorica
Stjepan Crnić, Zagreb
Vesna Godek, Koprivnica
Branka Petrina, Prelog
Ilonka Čabrijan, Hreljin
Mladen Čižmešija, Donja Dubrava
Anja Glavina, Zagreb

Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna
Lili Kovačić, Kotoriba
Jadranko Ercegović, Velika Gorica
Mladen Šurija, Split
Irena Benutić, Kaštel Stari
Kristina Kemešić, Velika Gorica
Edita Ezer, Čepinski Martinci
Damir Mušanović, Dugo Selo
Miroslav Nekić, Zagreb
Zdenko Knezić, Oroslavje
Ana-Marija Dotov, Koprivnica
Hrvoje Bubanović, Zagreb
Ivana Sršen Mavsar, Split
Ina Moslavac, Virovitica
Zoran Horvatić, Lopatinec
Marija Žalac, Strizivojna
Mirjana Blanuša Krivičić, Rijeka
Marin Šipek, Varaždin
Marija Purgar, Osijek
Kristina Grgić, Osijek
Ivan Lukša, Zagreb
Marinka Maroš, Kaštel Gomilica
Petar Udovičić, Rovinj
Nataša Žulić, Zagreb
Gordana Stuparić, Donja Motičina
Melita Karas, Zagreb
Mihaela Dujlović, Selce
Mario Dadić, Gospić
Josip Ikica, Rijeka
Ivan Katavić, Zoljan
Romina Janečić, Slatina
Ivan Huklek, Zagreb
Josipa Majić Mazul, Ivankovo
Željko Hrupački, Zagreb
Drago Matak, Bjelovar
Zdravko Vincelj, Đurmanec
Ivana Sokolović, Zagreb
Stella Gabelić, Split
Slađana Ravančić, Vukovar
Dubravka Zamečnik, Sarvaš
Daria Simčić, Matulji
Radmila Jurić, Hrv. Kostajnica
Jure Grubišić, Osijek
Lona Mornar, Kaštel Štafilić
Nedjeljka Jelača, Split
Kristina Anđal, Bilje
Krešimir Mahečić, Zagreb
Renata Ćurić, Bjelovar
Mara Mrkonjić, Split
Željko Krnić, Šibenik
Josip Havidić, Zagreb

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre „Budimo odgovorni. Čuvajmo vodu.“

(u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

 1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Fa i Vademecum.
 2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 30. 9. do 31. 10. 2021. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum internet prodavaonicu).
 3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici level.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.
 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. koja je nadležno za prikupljanje SMS poruka i online prijava, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
 5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Fa ili Vademecum (osim Fa tvrdih sapuna) za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • slanjem SMS poruke sadržaja „KAP, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60777 (Primjer: KAP, 12345/1230/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

ili

 • ispunjavanjem obrasca na https://www.hr.fa.com (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 1. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 37.170,00 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Nagradni fond sastoji se od:
 • 5 x Premium Visa Gold kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 5.000 kuna *
 • 30 x Brita vrč za filtraciju vode, pojedinačne vrijednosti 239,00 kuna
 • 50 x Henkel poklon paket vrijednosti 100,00 kuna

* kartica će biti valjana jednu godinu od dana izdavanja. Dobitnik temeljem Premium Visa Gold kartice neće imati pravo zamijeniti dobivenu nagradu za novac odnosno ostvariti pravo na isplatu iznosa kartice u cijelosti ili djelomično.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

 1. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici level.hr.

Izvlačenje dobitnika održat će se 2. 11. 2021. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o. uz prisutnost tročlane komisije te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze primljenih prijava. Prijave pristigle nakon 31. 10. 2021. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz Članka 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

 1. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.
 2. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.
 3. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici level.hr.
 4. Obrada osobnih podataka: Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.
 2. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

HENKEL CROATIA d.o.o.

Budmanijeva 1

10000 Zagreb